Домашнє завдання (02-03 березня 2018 р.)

Шановні учні! 

До вашої уваги домашнє завдання на період призупинення навчальних занять з 02.03.2018 року по 03.03.2018 року

 

 

 

Предмет Вчитель Домашнє завдання
2-А клас
Нім. мова Отрощенко О. Г. Вчити слова теми "Шкільні речі"
Біріна О.А. Вчити слова 11 лекції
2-Б клас
 Нім. мова Отрощенко О. Г. Вчити слова теми "Шкільні речі"
Коломієць Л. А. Вчити слова лекції 11
2-В клас
Нім. мова Отрощенко О. Г. Вчити слова теми "Шкільні речі"
Коломієць Л. А. Вчити слова лекції 11
  Біріна О. А. Вчити слова 11 лекції
3-А клас
Нім. мова Братусь А. А. АВ., с.39, впр. 2 (а)
Некрасова Д. В. Прописати дні тижня, повторити мод. д.
  Медведенко М. В. Прописати дні тижня, повторити мод. д.
3-Б клас
Нім. мова Некрасова Д. В. Прописати дні тижня, повторити мод. д.
Медведенко М. В. Прописати дні тижня, повторити мод. д.
Англ. мова Крушеницька Т.С. РВ 56, 58, 60 слова записати в словник, вивчити,
РВ 61 вивчити пісню
 3-В клас
Нім. мова Братусь А. А. АВ., с.39, впр. 2 (а)
  Некрасова Д. В. Прописати дні тижня, повторити мод. д.
  Медведенко М. В. Прописати дні тижня, повторити мод. д.
4-А клас 
Англ. мова Крушеницька Т. С. Повторити РВ 62-67 - тест
Читання   Прочитати ст. 60-69, повторити д/з на 02.03 - самостійна робота.
Укр. мова   Впр 261.
4-Б клас 
Нім. мова Майорко М. В. АВ ст. 93 впр. 1, 2; ст. 97
КВ ст. 72 підготуватися до контрольної роботи
  Коломієць Л. А. Повторити Perfekt та вчити таблицю сильних дієслів
  Шевченко Ю. О. АВ ст. 92, 93 вчити неправильні дієслова
Читання  
ст. 47-55 (вкл.) + домашнє читання
Математика   №№ 695, 696
5-А клас
Укр. мова Лисенко О. В. впр. 323, 325, 328, с. 146-147 прочитати
Нім. мова Савчук З.М. КВ с.78 впр.5 (письмово в зош.),
АВ с. 86 впр. 7 (пис. в зош.),
слова до лекції 58 повторити
  Отрощенко О. Г. вчити слова до лекції 58
  Шевченко Ю. О. КВ ст. 86 підгот. до тесту по лекціям 57-58
Англ. мова Біленко Л.М. Culture Zone в кінці підручника читати
Царенко Т. А. SB, p. 55 (читати), WB, p 43 (всі завдання);
словник Un. 5
Математика Заїграєва Т.О. Збірник, Варіант 4, №№ 202-211
5-Б клас
Укр. мова Лисенко О. В. впр. 323, 325, 328, с. 146-147 прочитати
Нім. мова Отрощенко О. Г. вчити слова до лекції 58
Англ. мова Біленко Л.М. Culture Zone в кінці підручника читати
Царенко Т. А. SB, p. 55 (читати), WB, p 43 (всі завдання);
словник Un. 5
Математика Заїграєва Т.О. Збірник, Варіант 4 , №№ 202-206
6-А клас
Укр. мова Моренко С. І. § 49, впр. 412, 413, § 50 впр. 422, 423
Польгуєва Ж. В. § 49, впр. 415, 416
Нім. мова Біріна О.А. АВ, ст. 86, впр 15, ст 96 виконати тест
Волинець О.В. вивч. слова L28, AB ст. 85, впр 12
Математика Заїграєва Т.О. Збірник, Варіант 4 , №№ 185-188
 6-Б клас
Укр. мова Польгуєва Ж. В. § 49, впр. 415, 416
Географія Гарбузенко Т. П. §§ 29-40, готуватися до тематичного оцінювання,
тобто те саме що було на п'ятницю
6-В клас
Укр. мова Польгуєва Ж. В. § 49, впр. 415, 416
Нім. мова Біріна О.А. АВ, ст. 86, впр 15, ст 96 виконати тест
Англ. мова Кулинич О. М. SB p. 16, ex. 1, 2 (виконати в робочому зошиті)
p. 17 ex. 1, 3, p. 79 ex. 1, 2
WB p. 8 ex. 1-4, p. 9 ex. 1-5, p. 10-11
Географія Гарбузенко Т. П. §§ 29-40, готуватися до тематичного оцінювання,
тобто те саме що було на п'ятницю
7-А клас
Нім. мова Некрасова Д. В. КВ ст.39 (впр.11, 13), переказувати текст "Umweltschutz",
повт.сл. до лекції 37
Карпікова О. І. АВ стр. 36 впр. 9 а, 10, 11 а, б, 12
Алгебра Бондаренко Т. С. Завдання №5, стор. 126,127
(з повним розв′язанням у зошиті)
Геометрія Бондаренко Т. С. §17, довести теорему про суму кутів трикутника
і розв′язати вправи №№ 394, 396, 403, 405
7-Б клас
Укр. мова Лисенко О. В. Проект "Моя сторінка", § 3-30 повторити правила
Нім. мова Волинець О. В. вивч. слова L37
Карпікова О. І. АВ стр. 36 впр. 9 а, 10, 11 а, б, 12
Англ. мова Біленко Л. М. WB p. 85
Царенко Т. А. GB , Un. 10 (lesson 1, 3), написати про метро в Києві
Алгебра Бондаренко Т. С. Завдання №5, стор. 126,127 
(з повним розв′язанням у зошиті)
Геометрія Бондаренко Т. С. §17, довести теорему про суму кутів трикутника 
і розв′язати вправи №№ 394, 396, 403, 405
Хімія Матюха Т. Б. Готуватись до т. о. кисень
Географія Гарбузенко Т. П. § 38 за планом охарактеризувати природні зони
Північної Америки
8-А клас
Нім. мова Некрасова Д.В. КВ ст.96-97 (впр.1, 2 , текст чит., перекл.)
Медведенко М. В. AB ст. 123 (вчити слова Seite 96)
Англ. мова Царенко Т. А. SB. p.95 (написати оповідання),
вивчити тему (на листочку)
Фізика Братусь С. К. § 30, л. р. № 3, ст. 160
8-Б клас
Укр. літ. Лисенко О. В. с. 142-165 читати, відповідати на пит.
Нім. мова Майорко М. В. КВ ст. 90 впр. 1 а, в письмово, тексти перекласти
Медведенко М. В. AB ст. 123 (вчити слова Seite 96)
Англ. мова Кулинич О. М. SB p. 64, 65 ex. 2-7
Царенко Т. А. SB. p.95 (написати оповідання),
вивчити тему (на листочку)
Хімія Матюха Т.Б. § 23, ст. 129-131, §§24, 25
9-А клас
Укр. мова Винниченко Л.С. §§ 25-26 впр.319, 321, 324
Укр. літ. Винниченко Л.С. поема «Катерина», стор. 234-237 відп. на запит.
Нім. мова Максименко П. В. вчити текст презентації
Волинець О.В. завдання на копіях (Teil 4-5)
Геометрія Бондаренко Т. С. Завдання №2 , стор. 74,75
(з повним розв′язанням у зошиті)
Хімія Матюха Т.Б. § 22 вчить, пов. § 21, письм. ст. 143 №№3-5 
Фізика Братусь С. К. § 29, впр. 29 (4)
9-Б клас
Укр. мова Винниченко Л.С. §§ 25-26 впр.319, 321, 324
Укр. літ. Винниченко Л.С. поема «Катерина», стор. 234-237 відп. на запит.
Нім. мова Максименко П. В. вчити текст презентації
Англ. мова Біленко Л.М. WB p.65
Геометрія Бондаренко Т. С.

№№ 7.10 (б), 7.12(б), 7.22, 7.25, 7.30
Завдання №2, стор. 74,75
(з повним розв′язанням у зошиті)

Географія Гарбузенко Т. П. §§ 30,31 письмово відповісти на запитання
після параграфу і підготуватись до
поточного оцінювання §§ 29, 30, 31
10-А клас
Нім. мова Максименко П. В. переказ тексту від 1-ої особи С. 36
повторити правило En-deklination C. 37
Англ. мова Царенко Т. А. SB.p.54 (переказ тексту + 6 питань)
Геометрія Заварухіна В. В. Повторити тему «Вектори», виписати формули
Історія України Жаріков В. В. Опрацювати §§ 45-47
Худ. культура Жаріков В. В. Повторити матеріал Розділів І і ІІ (до кінця XVIII ст.)
11-А клас
Укр. літ. Моренко С.І.
Дмитро Павличко  ст. 248-256 опрацювати
Вірш «Два кольори» вивчити
Іван Драч ст. 257-261 опрацювати,
прочитати «Балада про соняшник»
Нім. мова Максименко П. В. Повторити лексику до теми "Film"
Карпікова О. І. Тест 8
Фізика Братусь С. К. §§ 61, 62, впр. 31 (1, 2)
Худ. культура Жаріков В. В. Опрацювати §§ 6-7,
повторити матеріал по візуальним мистецтвам
11-Б клас
Укр. літ. Моренко С.І.
Микола Вінграновський  ст. 263-267 опрацювати,
вірш «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...»  вивчити
Ліна Костенко ст. 268-273 опрацювати
Нім. мова Максименко П. В. Повторити лексику до теми "Film"
Карпікова О. І. Тест 8
Англ. мова Царенко Т. А. SB p.52 (твір); р.54 (переказ тексту)
Фізика Братусь С. К. §§ 61, 62, впр. 31 (1, 2)