DSD II – іспит в НВК №167 м.Києва

    02 грудня 2015 року в НВК №167 м. Києва відбулася письмова частина, а 09-10 грудня усна частина DSD ІI-іспиту на рівень В2/С1, в якій брали участь 18 учнів навчального закладу. Головою екзаменаційної комісії був представник координатора програми DSD в північній та центральній Україні пан д-р Домінік Вольф.
   Метою цього іспиту було не тільки виявити наявність знань з німецької мови рівня В2/С1, але й перевірити всебічну обдарованість учнів з тієї чи іншої теми, а також вміння обґрунтувати власну думку.
    Письмова частина складалася з перевірки рівня сформованості навичок читання, аудіювання та писемного мовлення, яка була проведена у вигляді твору, що піднімав дискусійне питання на тему «Екстремальні види спорту». Завдання полягало в тому, щоб учні зрозуміли статтю, проаналізували, передали її зміст і висловили свою власну точку зору щодо цієї проблеми.   
    Усна частина іспиту складалася з підготовленого мовлення, де учні висвітлювали раніше обрані теми та демонстрували свої презентації до них, та непідготовленого мовлення, під час якого розкривали запропоновану екзаменатором  тему,  обґрунтовуючи власну думку.
    Екзаменатори та вчителі відзначили високий рівень знань учнів з німецької мови, адже з 18 кандидатів 13 учнів навчального закладу отримали рівень С1, 5 учнів отримали рівень В2. 
    Чекаємо на результати письмової частини іспиту, які вже скоро мають надіслати з Німеччини, для остаточного визначення кількості дипломантів DSD ІІ в 2015-2016 н.р.