Вивчення рівня готовності дітей до навчанняВивчення рівня готовності дітей до навчання у НВК № 167 м. Києва

     І. Пізнавальний розвиток

1. Знання про природне довкілля місцевості, вміння розпізнавати та
характеризувати тварини та рослини
0 - 2 бали
2. Розвиток пам’яті 0 - 2 бали
3. Загальний рівень мислення, кругозір, Розвиток соціальних якостей  0 - 4 бали
  0 - 8 балів

 

ІІ. Логіко-математичний розвиток:

1. Вміння лічити в межах першого десятка різними способами. діяти за істцією  0 - 3 бали
2. Вміння встановлювати числові рівності і нерівності, порівнювати, класифікувати 0 - 3 бали
3. Розв'язування простих арифметичних  та логічних задач 0 - 2  бали
4. Вміння орієнтуватися у розташуванні предметів у просторі 0 - 4 бали
5. Розвиток логічного мислення 0 - 2 бали
  0 - 14 балів

      ІІІ Мовленнєвий розвиток (українська мова):

1. Визначення рівня сформованості фонематичного сприйняття 0 - 2 бали
2. Визначення рівня сформованості навичок звукового аналізу простих слів 0 - 2 бали
3. Уявлення про речення, слово, склад, звук 0 - 3 бали
4. Складання зв'язної розповіді за серією малюнків 0 - 4 бали
5. Визначення готовності руки до письма 0 - 4 бали
  0 - 15 балів

ІV. Готовність до навчання у школі:

1. Визначення рівня наочно-образного та словесно-логічного мислення (тест "Зайвий предмет") 0 – 8 балів
2. Механічна пам'ять. Запам'ятовування цифр (повторення цифр у прямому та зворотньому порядку) 0 - 13 балів
3. Довільність поведінки, оцінка уміння діяти за зразком 0 - 4 бали
  0 - 25 балів

V. Мовленнєвий розвиток (іноземна мова):

1. Перевірка артикуляції та фонематичного слуху через звукове наслідування (повторення за вчителем) 0 - 5  балів
2. Вміння регулювати темп та інтонацію у процесі мовлення (повторення за вчителем) 0 - 5  балів
3. Вміння запам'ятовувати лексичні одиниці та відтворювати їх
(
повторення за вчителем з опорою на дидактичний матеріал)
0 - 14 балів
  0 - 24 бали

                                        Всього:  86 балів

 

   Перелік  завдань складено з врахуванням:

1. Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт".        ( МОН Київ 2010 р.)

2. Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі"                       (за ред. О.Л.Кононко)

3. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» автор упорядник Білан О.І. (лист МОН молодь спорту про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» від 09.12.2011 № 1/11-11601).


В 2016-2017 навчальному році буде сформовано 3 перших класи,
в яких буде навчатися 96 учнів.