Практико-орієнтований семінар «Впровадження ІКТ в освітній процес»

Сучасний урок - це твір мистецтва,
де педагог уміло використовує всі можливості
для розвитку особистості учня

    До школи приходить нове покоління дітей, які живуть у інформаційному, динамічному, емоційно напруженому середовищі. Перед сучасним учителем стоїть проблема   пошуку нових  форм, методів  та засобів навчання, які сприяють  адаптації школи до комп’ютерної епохи. Таким потужним багатофункціональним засобом навчання на сучасному етапі є використання ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології), що сприяє залученню школярів до інформаційної культури, підвищенню ефективності навчального процесу, активізації пізнавальної діяльності, розвитку навиків самоосвіти і самоконтролю учнів.

    27 грудня учителі початкової  школи брали участь у практико-орієнтованому семінарі «Впровадження ІКТ в освітній процес на прикладі інтерактивного курсу з математики для початкової школи Вчи.ком.юа» Українська освітня платформа «Вчи.ком.юа» займається розробкою інтерактивних курсів з математики для учнів 1-4 класів.

    Унікальність платформи полягає в тому, що навчання відбувається у формі діалогу з дитиною під час виконання кожного завдання. «Вчи.ком.юа» аналізує дії кожного учня і на основі цих даних підбирає персональні завдання, створюючи таким чином індивідуальну освітню траєкторію. При використанні даної платформи учні досягають кращих результатів у навчанні, підвищують мотивацію та впевненість у собі, із задоволенням займаються в системі, проходять нові теми і закріплюють вивчений матеріал.

    Інформаційно-комунікаційні технології та  інтерактивне навчання  дарують учням радісні хвилини. А там, де учні бажають навчатися, прагнуть знати більше, є позитивні емоції. Тоді й можна чекати гарних результатів від наших маленьких школярів.