Кабінет інформатики

Нормативно-правова база кабінету інформатики

 1. Список документів кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
 2. Акт-дозвіл на проведення занять в кабінеті інформатики (оформляється щорічно на початку навчального року)
 3. Акт перевірки заземлення
 4. Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання
 5. Санітарні правила та норми при проведенні занять з комп'ютерною технікою
 6. Санітарний паспорт кабінету комп'ютерної техніки
 7. Інструкція з питань безпеки життєдіяльності
 8. Інструкція з пожежної безпеки
 9. Інструкції на робочому місці (виписка з СанПІН)
 10. Інструкція по гасінню пожежі
 11. Журнал проведення інструктажу з питань безпеки життєдіяльності
 12. План евакуації з кабінету в аварійних ситуаціях
 13. Список вправ для зняття зорового втомлення
 14. Список вправ для зняття фізичного стомлення
 15. Паспорт кабінету
 16. План роботи кабінету (річний та перспективний)
 17. Вміст аптечки
 18. Посадова інструкція завідуючого кабінетом
 19. Первинний інструктаж для учителя інформатики
 20. Правила безпеки життєдіяльності при роботі в комп'ютерному класі
 21. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
 22. Орієнтований перелік питань вступного інструктажу для учнів
 23. Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності
 24. Положення про адміністративно - громадський контроль з безпеки життєдіяльності в навчальному закладі
 25. Журнал адміністративно - громадського контролю з безпеки життєдіяльності
 26. Атестаційний лист навчального кабінету