Предметна комісія вчителів німецької мови

Методична тема: «Особистісно-діяльнісний, комунікативний та рефлексивний підхід у навчально-виховному процесі, як стратегічний орієнтир в умовах інноваційного режиму»

Склад методичного об`єднання:

Голова: Чепорнюк Вікторія Олександрівна - заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель вищої категорії;

Члени методичного об`єднання:

1. Братусь Алла Анатоліївна – вчитель вищої категорії;

2. Біріна Ольга Анатоліївна – вчитель ІІ категорії;

3. Товстенко Любов Анатоліївна – вчитель вищої категорії;

4. Майорко Марія Володимирівна – вчитель вищої категорії;

5. Максименко  Поліна  Володимирівна – вчитель вищої категорії, вчитель-методист,  переможець Всеукраїнського етапу конкурсу "Вчитель року-2011" в Дніпровському районі та в місті Києві, фіналіст;

6. Пархоменко Ніна Ігорівна – вчитель І категорії;

7. Підлипенська Ірина Вікторівна – вчитель-спеціаліст;

8. Отрощенко  Ольга  Григорівна – вчитель вищої категорії;

9. Шевченко Юлія Олександрівна  вчитель ІІ категорії;

10. Любченко Юлія Олександрівна – вчитель вищої категорії;

11. Міхаель Ерліх – предметний вчитель з Німеччини для підготовки учнів до ДСД-іспиту.

    Предметна комісія учителів німецької мови НВК № 167 м. Києва складається з 12 учителів.

    В основу плану роботи предметної комісії  покладено методичні засади сучасного навчання і вивчення іноземних мов, що передбачають спрямування навчальної діяльності на формування в учнів необхідних життєвих компетентностей, що у майбутньому дадуть  можливість комфортно почуватися в сучасному світовому багатонаціональному просторі. Людина стає невід’ємною частиною полілінгвоетнокультурної світової спільноти і тому, одним із основних завдань, відповідно до викликів часу, є формування в учнів готовності та бажання брати участь у міжкультурній комунікації. При цьому діяльність   учителів  німецької  мови будується на використанні найсучасніших досягнень лінгвістичних, психолого-педагогічних і суміжних наук,  аналізі  навчально-виховного процесу, системі взаємопов’язаних заходів і дій, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного вчителя.

    До плану предметної комісії учителів німецької мови було введено різноманітні методи й форми  моніторингу навчального процесу та   контролю  навчальних досягнень учнів, підготовку до складання іспитів DSD та орієнтованих на Німецькомовний диплом іспитів. На сьогоднішній день 289 випускників нашого навчального закладу володіють ДСД-дипломами ступенів А2-С1, які, за традицією, урочисто вручаються у Посольстві ФРН. 

    

    У рамках ДСД-програми, за підтримки Посольства ФРН в Україні та служби німецького академічного обміну Німеччини серед випускників ДСД-шкіл України щорічно відбувається конкурс, переможці якого отримують стипендію на навчання в університетах Німеччини. Чотири наші випускники, які вибороли DAAD-стипендію, отримали можливість обрати спеціальність та ВНЗ для безкоштовного навчання у Німеччині.

    Також велика увага приділяється цікавим культурним шкільним та позашкільним заходам, що мають позитивний вплив на процес навчання та виховання. Активна робота проводиться щодо підготовки учнів до участі у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з німецької мови, написанні науково-дослідницьких  робіт у секції німецької мови МАН.

    

    Пріоритетними напрямками у роботі методичного об’єднання  німецької мови є співпраця з:

  • Посольством Федеративної Республіки Німеччини
  • Центральним управлінням у справах освіти за кордоном;
  • Партнерськими школами Бургау-гімназією (Дюрен, Німеччина) та Європейською гімназією (Керпен, Німеччина).
  • Службою педагогічного обміну Німеччини;
  • Службою Німецького академічного обміну;
  • Німецьким культурним центром «Гете-Інститут в Україні»;
  • Малою академією наук;  
  • Київським національним лінгвістичним університетом.

    

    Та не лише навчальна діяльність учнів сприяє успішному засвоєнню мови. Природна цікавість дітей та їх допитливість задовольняються  у позаурочній діяльності. Учні з задоволенням беруть участь в декадах німецької мови, німецькомовних виставах та концертах.

    

    Центральна служба освіти за кордоном ФРН мотивує учнів НВК №167 м.Києва до вивчення німецької мови, а вчителям дає можливість вдосконалювати свій професійний рівень на щорічних курсах підвищення кваліфікації, семінарах на території  Німеччини, забезпечує школу технічними засобами, навчальною та методичною літературою.