Предметна комісія вчителів суспільних наук

Методична тема: «Використання інтерактивних технологій та індивідуальних методів навчання на уроках історії, правознавства та суспільствознавства як засіб оптимізації процесу викладання суспільних дисциплін та досягнення високого рівня знань учнів»

Склад предметної комісії:

1. Жаріков Віктор Володимирович – вчитель вищої категорії, вчитель-методист, голова предметної комісії;

2. Душейко Леся Миколаївна – вчитель вищої категорії, вчитель-методист, заступник директора з виховної роботи;

3. Сергієнко Наталія Олександрівна – вчитель вищої категорії, вчитель-методист, заступник директора з навчально-виховної роботи.

    Предметна комісія вчителів суспільних наук – одна з найдосвідченіших  та найкреативніших у нашому навчальному закладі. Учителі, які входять до її складу, є справжніми професіоналами, відданими освітянській справі. Мета навчання суспільним наукам, на думку вчителів предметної комісії, полягає у формуванні в учнів ідентичності та почуття особистої гідності в результаті осмислення соціального та морального досвіду  минулих поколінь, розуміння історії і культури України в контексті історичного процесу. Отримані учнями на уроках історії, правознавства, громадянської освіти знання, вміння і навички спрямовані на:

  • забезпечення реалізації можливостей розвитку учня як вільної особистості, здатної за допомогою набутих ключових та галузевих компетентностей ефективно самореалізовуватися в сучасному багатоманітному глобалізованому світі та брати участь у житті демократичної, соціальної, правової держави і громадянського суспільства, вчитися протягом усього життя;
  • розвиток інтелекту дитини, її критичного та творчого мислення, визначення нею власної ідентичності як особистості, громадянина, члена родини, етнічної, релігійної, регіональної та локальної спільноти;
  • формування в учнів почуття власної гідності, поваги до прав людини, гуманістичних традицій та загальнолюдських цінностей, здатності формувати власну етичну позицію та дотримуватися правил соціально відповідальної поведінки.

     

    Головним своїм завданням вчителі суспільних наук вважають  формування в учнів здатності творчо, критично мислити, мати власну точку зору та аргументовано її відстоювати. Цього можна досягти використанням різних методів i форм організації навчання, які спонукають учнів до самостійної пізнавальної діяльності. На уроках історії та правознавства учнів навчають мислити, тобто з урахуванням природних особливостей дітей забезпечують засвоєння ними прийомів розумової діяльності (аналіз, систематизація, узагальнення, порівняння, виділення головного), які в подальшому допоможуть їм самостійно здобувати знання.

     

    Сучасний урок вимагає від вчителя диференційованого добору методів, залежно від контингенту класу і рівня підготовленості окремих учнів, мети, завдань і типу уроку, складності навчального матеріалу, наявності необхідного обладнання тощо. Високий рівень фахової підготовки наших вчителів дозволяє їм вдало використовувати та ефективно поєднувати яктрадиційні так й інтерактивні методи роботи на уроках. Практикується також проведення нестандартних уроків у формі гри, диспуту, віртуальної або реальної екскурсії, захисту проектів, презентації власних талантів тощо. Велика увага вчителями предметної комісії приділяється і позаурочній роботі. Це і діяльність предметних факультативів і гуртків, організація навчальних екскурсій, проектна діяльність і, безумовно, проведення предметної декади історії та правознавства, яка вже традиційно перетворюється на феєрверк яскравих заходів. Історичні вікторини, конкурси, брейн-ринги, правові турніри, квести, конференції, виставки, концерти, майстер-класи створюють ефект глибокого занурення в «океан історії» та «море права», підвищують мотивацію учнів та їх зацікавленість у вивченні суспільних наук.

     

     

     

    Фундаментальні знання та вміння застосовувати їх на практиці, усвідомлення зв’язку історичних подій із сучасністю – дозволяють учням нашого навчального закладу щорічно виборювати призові місця на всіх етапах Всеукраїнських олімпіад, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, правових та інтелектуальних турнірах,  а також показувати високі результати при складанні ДПА та ЗНО з історії України. Ми пишаємось успіхами наших випускників, які навчаються або закінчили історичні, юридичні, філософські, соціологічні, мистецькознавчі факультети провідних українських та зарубіжних ВУЗів і є успішними та впевненими у своєму майбутньому людьми.