Орієнтовні питання визначення рівня готовності дитини

ПОГОДЖЕНО                                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління  освіти                       Директор    НВК  № 167 м. Києва

Дніпровської районної  в                             ___________________ Кавун О.В.

місті Києві державної адміністрації

_________________Іваніна Н.В.                                                    10 січня 2017

"_____" ____________2017
 

Вивчення рівня готовності дітей

до  навчання  у   першому  класі  НВК № 167 м. Києва

 

І.  Визначення рівня  володіння дитиною знаннями про

   навколишній світ:

    визначення  показників  загального   пізнавального

    розвитку дитини, володіння знаннями про природу,

    довкілля, вміння орієнтуватися  у  часі.                                         0 – 8 балів


 

ІІ.  Визначення рівня розвитку логічного та

    просторового мислення:

    визначення  вміння  дітей встановлювати  зв’язки

    між   числами     натурального   ряду,   оперувати

    порядковими   числами,  порівнювати   предмети

    за кількістю  та визначати відношення  «більше»,

    «менше», «стільки ж»,    розрізняти  геометричні

    фігури, орієнтуватися на площині аркуша паперу,

    порівнювати, систематизувати та робити висновки.                     0 – 15 балів

    

ІІІ.  Визначення рівня мовленнєвого розвитку дитини:

       визначення  рівня розвитку звукової культури

       мовлення,  зв’язного літературного мовлення

       дитини, комунікативних  умінь.                                                    0 – 8 балів


ІV.  Рівень психологічної готовності  до навчання  у  школі:

1. Визначення рівня наочно-дійового мислення

   (методика «Обведи контур»)                                                            0 – 10  балів

2. Визначення рівня  розвитку сприймання                                        0 – 10 балів

3. Визначення рівня  наочно-образного та

   словесно- логічного мислення                                                          0 – 8 балів

                                                                                                        ________________

                                                                                                           0 – 28 балів
 

V.  Рівень розвитку фонематичного слуху:

1. Перевірка артикуляції та фонематичного слуху

   через  звукове   наслідування   (повторення   за

   вчителем).                                                                                         0 – 5 балів

2. Вміння    регулювати  темп  та   інтонацію   у

   процесі мовлення (повторення  за  вчителем).                             0 – 5 балів                                                                   

3. Визначення   вміння   розпізнавати  слова  на

   слух.                                                                                                  0 – 14  балів

                                                                                                          ______________

                                                                                                              0 –  24 бали 

                                       Всього:  83  бали