Заходи за 2015-2016 н.р.

Методичне об`єднання вчителів німецької мови
Методичне об’єднання вчителів  німецької мови  НВК№ 167 м. Києва з поглибленим вивченням німецької мови  складалося у 2015-2016 н. р. з  15 вчителів німецької мови. Якісний склад  методичного об’єднання на кінець навчального року був наступним: «вищу» кваліфікаційну  категорію мають 4 учителі, 2 з яких є «учителями-методистами». В  цьому навчальному році проходили атестацію Майорко М.В. і отримала вищу категорію, Медведенко М.В. та Христич М.В. і отримали І кваліфікаційну категорію, Щуровська І.Й. підтвердила вищу кваліфікаційну категорію та звання «учителя-методиста».

    

Протягом всього навчального року вчителі  продовжували   працювати  над реалізацією обраної у попередньому році науково – методичної теми  «Особистісно-діяльнісний, комунікативний та рефлексивний підхід у навчально-виховному процесі, як стратегічний орієнтир в умовах інноваційного режиму». Науково-методична тема роботи методичного об’єднання  учителів німецької мови є сучасною та невід’ємною від процесу інтеграції національної освіти у світову систему освіти. Крім  цього кожен учитель має свою самоосвітню тему, над якою працювали протягом 2015-2016 н.р.

В основу плану роботи методичного об’єднання вчителів німецької мови  у 2015-2016 н.р., над успішним виконанням якого були задіяні всі учителі кафедри,   було  покладено   методичні засади сучасного навчання і вивчення іноземних мов, що передбачають спрямування навчальної діяльності на вироблення в учнів необхідних життєвих компетентностей, що у майбутньому давали б можливість комфортно почуватися в сучасному світовому багатонаціональному просторі. Людина стає невід’ємною частиною полілінгвоетнокультурної світової спільноти і тому одним з основних завдань навчання іноземної мови розглядається учителями німецької мови, відповідно до викликів часу, формування в учнів здібностей, готовності та бажання брати участь у міжкультурній комунікації. При цьому діяльність   учителів  німецької  мови завжди будувалась на використанні найсучасніших досягнень лінгвістичних, психолого-педагогічних і суміжних наук,  аналізі  навчально - виховного процесу, системі взаємопов’язаних заходів і дій, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного вчителя.

До плану  методичного об’єднання  вчителів німецької мови було введено різноманітніші методи та форми  моніторингу навчального процесу та   контролю  навчальних досягнень учнів протягом всього 2015-2016  навчального року, підготовку до складання іспитів DSDта орієнтованих на Німецькомовний диплом іспитів, а також цікаві культурні шкільні та позашкільні заходи, що мали позитивний вплив на процес виховання. Надзвичайно багато уваги було відведено учням, які є обдарованими, -  при підготовці їх до участі у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з німецької мови, при написанні ними науково-дослідницьких  робіт у секції німецької мови МАН та при їх участі у найрізноманітніших шкільних та позашкільних культурно-освітніх заходах.  Належна увага приділялася також роботі з молодими спеціалістами, які тільки розпочинають свій трудовий шлях.

Відповідно до плану роботи методичного об’єднання вчителів німецької мови протягом 2014-2015 н.р. були проведені наступні контрольні зрізи знань учнів з німецької мови з  наступних  видів мовленнєвої компетенції:   

- вхідне тестування (граматика, контроль читання) з метою   перевірки засвоєння вивченого матеріалу за попередній рік навчання з німецької мови    в 5-х, 6-х, 10-х та у 11-х класах (вересень 2015);
- проведення контролю аудіювання та письма з німецької мови в 5-х, 6-х, 10-х та у 11-х класах (березень 2016); 
- орієнтований на Німецький мовний диплом іспит у 4-х класах (квітень 2016). 

Крім вище зазначених контрольних зрізів заступником директора з іноземних мов Чепорнюк В.О. протягом вересня та жовтня 2015 р. вивчався стан викладання німецької мови у початковій школі навчального закладу. У цей  час було організовано відвідування уроків учителів, які викладають німецьку мову у 1-4 класах, звірено відповідність календарно-тематичного планування навчальним програмам, перевірено стан ведення та перевірки учителями  зошитів та словників.  Результати контрольних зрізів та вивчення стану викладання німецької мови були проаналізовані на засіданні методичного об’єднання, де були відмічені учителі, учні яких мають високі успіхи у вивченні німецької мови, обговорені засоби формування позитивної мотивації при вивченні німецької мови.  Були вказані і  недоліки у роботі деяких учителів та розроблені шляхи їх подолання.

Методичне об’єднання учителів німецької мови НВК№167 протягом всього навчального року продовжувало тісну співпрацю з Посольством Федеративної Республіки Німеччини. Пріоритетними напрямками у роботі методичного об’єднання учителів німецької мови , як і в попередніх роках, є співпраця з Центральним управлінням у справах освіти за кордоном, Службою педагогічного обміну Німеччини, Службою Німецького академічного обміну, німецьким культурним центром «Гете-Інститут в Україні», Малою академією наук,   Київським національним лінгвістичним університетом та  партнерськими  школами   Бургау-гімназією (Дюрен, Німеччина)   та Європейською гімназією (Керпен, Німеччина).

План роботи методичного об’єднання  учителів німецької мови   успішно  виконаний і, підбиваючи підсумки зробленого протягом року, приємно згадати всі успіхи учителів німецької мови та їх учнів. 

Призові місця у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з німецької мови:
І (шкільний) етап олімпіади – 160 місць
II (районний) етап олімпіади - 37 місць
III (міський) етап олімпіади -  11 місць

Призові місця мали учні навчального закладу також на міському етапі захисту дослідницьких робіт в Малій Академії Наук. Учениця 9 класу Шмалєєва Віра зайняла ІІ місце, Трофімов Олексій, учень 10 класі, має ІІІ місце.

Потрібно відзначити учителів німецької мови, які добре підготували своїх учнів до участі у олімпіаді на всіх її етапах та в МАН. Це Максименко П.В., Христич М.В., Томусяк М.В., Карпікова О.І., Чепорнюк В.О., Братусь А.А.

Згадані учителі є також активними і старанними при підготовці учнів 8-11 класів до складання іспиту на Німецькомовний диплом у рамках участі гімназії у  міжнародній  програмі «DeutschesSprachdiplom».  Протягом 2015-2016 н.р. у навчальному закладі двічі відбулися іспити на Німецькомовний диплом різних ступенів. У грудні були проведені дві частини, письмова та усна, DSD іспиту  на рівень С1/В2 серед учнів 11 класів. Із 19 кандидатів дипломантами стали 15 учнів гімназії.  Відбулися також перед проведенням кожного іспиту (DSDIта  DSDII) установчі конференції та тренувальні пілотні іспити, що допомагають DSD- учителям  у підготовці своїх учнів до Німецькомовного іспиту.

Німецькомовний диплом IIступеня, рівень С1отримали:
1. Лабунська Анастасія
2. Охрімович Ярослава
3. Руденко Ірина
4. Синьогуб Анастасія
5. Васецька Єлизавета
6. Солошенко Марія
7. Рудь Христина
8. Коваленко Катерина

Німецькомовний диплом II ступеня, рівень В2, отримали:
1. Лук‘янц Ірина
2. Скворцова Анастасія
3. Симеренко Маргарита
4. Сластен Микита
5. Пащенко Дмитро
6. Вовкотруб Аліна
7. Шевченко Євген

25 травня 2016 р. відбулося урочисте вручення німецькомовних дипломів, на якому з вітальним словом виступили представник Німецького посольства пан Лехельт (радник з питань німецької мови в Україні), пані Ельке Кізевальтер, а також директор НВК № 167  пані Кавун О.В.

На жаль все в житті має свій початок і закінчення. Так сплинув час перебування пані Е. Кізевальтер в Україні, але, не дивлячись на це, вона встигла посіяти в кожному серці дипломанта частинку своєї любові і натхнення до вивчення німецької мови і чудової підготовки до DSD-екзамену  як в мовному таборі в Карпатах, так і в Київських DSD-школах.

Всі вчителі та учні НВК № 167 безмежно вдячні пані Е. Кізевальтер за чудові роки тісної співпраці з нею.

Учні  НВК № 167 дуже вдячні програмному учителю пану  Міхаєлю Ерлиху, DSD-учителям Максименко П.В., Христич М.В., Томусяк М.В. та  іншим  учителям  навчального закладу, які доклали  немало  зусиль для підготовки учнів до  DSDіспиту.

Німецькомовний диплом IIступеня свідчить про високий рівень знань з німецької мови, є передумовою навчання в   університетах Німеччини та відкриває широкі горизонти випускникам гімназії у виборі майбутньої професії.

 В рамках цієї ж DSD-програми був проведений іспит  на Німецькомовний диплом Iступеня для учнів 9 класів. У складанні іспиту брали участь 31 учень нашого навчального закладу. Результати іспиту теж були надзвичайно  успішними: 28 учнів мають Шпрахдиплом рівня В1 і 3  учнів – рівня А2.

Також вже третій рік поспіль навчальний заклад приймає участь у Всеукраїнському конкурсі з німецької мови «Орлятко» і в цьому навчальному році має гарні досягнення. Так, за результатами конкурсу маємо 2 перші місця: учениці 8-Б класу Гінсгеймер Катерина та Зінченко Марія отримали золоті сертифікати, 6 других місць (срібні сертифікати) та 5 третіх місць (бронзові сертифікати).

Одразу після закінчення навчального року  в стінах навчального закладу відбувся двотижневий літній інтенсивний курс з німецької мови для учнів, що закінчили 10 клас і готуються до складання іспитів на Німецькомовний диплом рівня С1/В1 у наступному навчальному році. Залучені до проведення інтенсивного мовного курсу були наші ДСД-учителі: Міхаель Ерліх, Максименко П.В., Томусяк М.В., Христич М.В., Карпікова О.І., учителі-початківці в ДСД-програмі: Волинець О.В., Некрасова Д.В., а також проводила інтенсивне тренування в мовній практиці цього курсу для майбутніх ДСД-кандидатів Анаїс Крамер – громадянка Федеративної Республіки Німеччини, що перебувала в навчальному закладі з березня 2016 року  як волонтер для покращення знань німецької мови та підвищення рівня міжкультурної компетенції учнів НВК №167 м.Києва завдяки спілкуванню з носієм мови.

Як  навчальний  заклад з Німецькомовним дипломом  НВК № 167  є активним учасником шкільного та позашкільного культурного життя,  охоче бере участь у всіх  заходах,  що відбуваються  протягом навчального року в Україні за сприяння Посольства Федеративної Республіки Німеччини  в Україні та культурного центру Гете - Інституту.

З  вересня 2015 року Гете-Інститутом була запропонована ціла низка заходів в рамках проекту «Тижні Німеччини в Україні 2015», які  з великим задоволенням відвідали учні 3-11 класів на чолі з вчителями німецької мови. Серед найяскравіших з них був проект «Єдність і толерантність». Це Всеукраїнський фестиваль короткометражного кіно для дітей та підлітків. «Єдність і толерантність» - серія показів короткометражних фільмів для юної аудиторії, а також дискусії з глядачами. Тематика фільмів стосується різних проявів толерантності: від взаємин однолітків у класі до сприйняття біженців. Автори фільмів – як професійні режисери, так і юні аматори. Після  старту фестивалю в Києві програма протягом осені була показана іще в 12 українських містах. Учні нашого навчального закладу із задоволенням відвідали фестиваль та навчилися бути толерантними до оточуючих.

Культурі ведення бесіди можна навчитись, практикуючи цю бесіду з ерудованими, толерантними, цікавими співрозмовниками на актуальну тему. Прекрасну можливість опанувати мистецтво ведення бесіди, дискусії, суперечки дають дебати в рамках Міжнародного конкурсу «Молодь дебатує»,який щорічно проводиться під патронатом Гете-Інституту. Щорічно    наші  гімназисти  беруть активну участь  у цьому міжнародному конкурсі,що проводиться німецькою мовою для шкіл з поглибленим викладанням німецької мови у  країнах Східної Європи. Різноманітні,  актуальні для України теми, що виносяться молодим людям DSD шкіл для дискусій, є  актуальними для України,   сприяючими   розвитку процесу інтеграції нашої країни  в Європу, а також загально розвиваючими та такими, що підтримують гуманістичні цінності у суспільстві.

19 та 20 травня в місті Києві були організовані півфінал та фінал дебатів.

Однією з яскравих учасників півфіналу була учениця НВК 167 м.Києва  з поглибленим вивченням німецької мови Ірина Руденко. В ході дебатів на тему : «Чи потрібно скорочувати кількість академічних годин на тиждень у старших класах» Іра наводила релевантні приклади та аргументи в ролі «Contra 2»,  які переконали членів журі в тому, що  Ірина має брати участь у Всеукраїнському фіналі.

Після ряду успішних дебатів та тренінгу у Берліні за сприяння МЗС ФРН, Іра стала однією з двох найкращих дебатантів України і захищатиме честь країни на міжнародному етапі у Празі восени.

Протягом 2015-2016  н. р. учителі іноземних мов, відповідно до плану роботи методичного об’єднання, керували організацією та проведенням шкільних позакласних заходів, присвячених певним історичним подіям, традиційним святам народів, мову яких вивчають у гімназії та різним актуальним подіям.

НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови має плідну працю з посольством Німеччини в Україні, цінує дружні стосунки з учнями та вчителями з багатьох німецьких міст, вчить та шанує німецьку мову і, звісно ж, поважає німецькі традиції.

Так, 03 жовтня 2015 року в НВК №167 було проведено ряд цікавих заходів, присвячених дню Єдності Німеччини.  Напередодні був оголошений конкурс на кращу стіннівку, в якому могли приймати участь учні всіх  паралелей нашої гімназії. Учні поставилися до виконання цього завдання серйозно, представивши стіннівки в різних стилях: від комічного до газетного. Учні навчального закладу переглянули історичні фільми про Об’єднання Німеччини, як це все відбувалося і чому.

23 листопада 2015 року в НВК №167 розпочалася декада німецької мови «Вітер змін», темою якої стали головні історичні події Німеччини. Анонс заходів декади попередньо прозвучав по шкільному радіо, тому всі гімназисти активно включилися у втілення анонсованих проектів.

     

Навчаючи німецькій мові, важливо знайомити дітей з традиціями Німеччини, її культурним спадком, тощо. Учні початкової школи, які тільки-но увійшли в світ німецької, здійснили віртуальну подорож до Німеччини, де познайомилися з визначними місцями та традиціями.

Вони познайомились з її природною красою, побачили старовинні замки, відчули дух Різдва, подумки відвідали один з найбільших розважальних парків Європи Хайдепарк та заглянули на Октоберфест. Учні відвідали молодшу школу. Дізнались про особливості навчання у молодшій школі, побачили багато відмінностей, але також знайшли і спільне. Тепер учні мають великий стимул для вивчення німецької, адже тепер вони мають неодмінно все це побачити на власні очі! Такі незвичайні подорожі підготували й провели для наших першокласників Медведенко М.В. та Некрасова Д.В.

Учні ж 5-6-тих класів готувалися до декади німецької мови більш ретельно. Адже цікаво знати більше про країну та людей, мова яких вивчається. Скільки цікавих фактів та подій пов’язано з Німеччиною. Відомі імена: Бах, Бетховен, Герц, Рентген, Шумахер.., а скільки здобутків та винаходів за ними стоїть! «Видатні особистості Німеччини» - це проект, над яким разом з учнями працювали й учителі німецької мови Отрощенко О.Г. та Майорко М.В. Проект спрямований не тільки на розширення світогляду учнів, а й на формування власної думки. Робота над проектами була кропіткою та захопливою. Ніхто не залишився осторонь. Результатом став захист проектів, вікторина за здобутими знаннями та виставка «Видатні особистості Німеччини». Виставка унікальна тим, що кожен бажаючий може погортати та прочитати будь-яку з цих робіт. Вкотре ми переконуємося, що саме такі види діяльності як проект, пошук, аналіз - не просто збагачує учнів знаннями, а й розширює горизонти світогляду, спонукає мислити широко і нестандартно.

За традицією, що склалася в нашому навчальному закладі старшокласники підготували цікаві казки і влаштували «Літературні читання» німецькою мовою. Цей захід проводили учні 8-А та 8-Б класу під керівництвом Чепорнюк В.О. А учні початкових класів готували яскраву виставку «Es war einmal…», в малюнках якої відтворили казковий світ німецьких казок, які уважно слухали на уроках німецької мови.

Оскільки німецька література дуже багата та різноманітна, її огляд став цікавим відкриттям для учнів 5-8 класів. Дітям було цікаво читати твори воєнного та пост воєнного періодів, адже це незвичайний досвід вивчення історії через призму емоцій та переживань очевидців. Пошук та опрацювання німецької літератури знайшли своє відображення в колажах «Німці про себе», зробленими  учнями власноруч з допомогою учителів Христич  М.В.,  Карпікової О.І. та Юркевич Я.О.  Досвід та історію німців можна вивчати ще й за допомогою німецькомовних фільмів. Старшокласників зацікавив час Другої Світової війни.

 У рамках декади німецької мови учні 8-9 класів приймали участь у проекті «Цікаве про федеративні землі Німеччини», що організували для них Некрасова І.Й., Максименко П.В. та Томусяк М.В. Метою цього заходу було ознайомлення учнів з культурою, традиційними стравами, визначними місцями та видатними особистостями земель Німеччини. Кожен учень напередодні заходу опрацював інформацію про свої землі та підготував ілюстрації до свого докладу. Саме під час доповідей учнів і створювалася яскрава карта Німеччини та її земель. Кожній доповіді слідувала цікава змістовна вікторина.

Декада німецької мови в НВК №167  завжди насичена пізнавальними, цікавими та різноманітними проектами. Та існує у нас і традиція, яка переходить із року в рік. І цього разу декада німецької мови завершилася театральною виставою «Вітер змін». Це дійство показало старшокласникам турбулентну історію Німеччини, непересічних німецьких героїв, патріотизм німецького народу та красу німецької мови. Отож, з невичерпним позитивом гімназисти та учителі продовжують занурюватися у  багатий світ німецької мови.

Підтримуючі всебічні  обдарування та талант  гімназистів учителі німецької мови постійно влаштовують авторські виставки школярів. А сама ідея виставок, яка поступово переростає в традицію на кафедрі, належить учителю німецької мови Щуровській І.Й.

Різдво – час для найкращих бажань. Передріздвяний час, мабуть найкращий і найочікуваніший, як дорослими так і дітьми.  З 1 по 24  грудня в Німеччині триває час Адвенту, тому в НВК №167 логічно до цих подій розпочалася підготовка до святкування Різдва, аби вшанувати різдвяні традиції   в Німеччині. Оформлення  різдвяних стінгазет та вітальних листівок своїм друзям в Німеччині, виготовлення власноруч віночків та подарунків, випікання печива та різдвяного пирога Stollenза давніми рецептами та  саме  святкування Різдва  - всім цім школярі від першого до одинадцятого класу жили протягом останнього тижня першого семестру.Море задоволення отримали всі мешканці нашої дружньої шкільної родини. Адже традиційно і на нашій рідній землі Різдво вважається родинним святом.

Вчителі німецької мови гімназії ніколи не зупиняються на досягнутому, і тому питання самоосвіти є завжди актуальним на кафедрі німецької мови.

23-26 вересня в Одесі проходила конференція для ДСД-вчителів, де обговорювалися результати двох останніх навчальних років і ставилися нові цілі. Референт з Берліну провів для учителів ДСД-шкіл ряд практичних семінарів, основна мета яких – розвиток комунікації та командного духу для підтримки цілісної концепції в кожній ДСД-школі. Учасником конференції була Максименко П.В., яка з радість поділилася набутим досвідом і матеріалами по підготовці до ДСД-іспиту з усіма членами кафедри.

Також у відрядженні за кордом 18.10.-31.10.2015 перебувала Карпікова О.І., відвідуючи курси підвищення кваліфікації в освітньо-навчальному центрі м. Флото (Німеччина, Північний Рейн Вестфалія).

 Новинки навчальної літератури німецького видавництва «Cornelsen» «Hueber» та «Klett» завжди цікавлять вчителів та надихають на нові ідеї.

12 листопада 2015 р.відбувся    навчально-методичний семінар для вчителів німецької мови за темою «Завдання та вправи на уроці німецької мови на прикладі підручника для підлітків «BesteFreunde»» від вид-ва Hueber, який відвідали Волинець О.В. та Зражевська Ю.І. і передали набутий досвід учителям німецької мови навчального закладу.

21 та 22 листопада 2015 року Зражевська Ю.І., Біріна О.А., Юркевич Я.О. відвідали майстер клас  «Європа – я хочу це знати!» від Гете-Інституту, на якому вчилися правильно і цікаво вчити учнів дебатувати, аргументувати та  відстоювати свою точку зору німецькою мовою.

17 грудня  2015 року наших молодих спеціалістів Зражевську Ю.І. та Біріну О.А. запросив центр іноземних мов ТСП до участі в методичному семінарі «Люди в професії» - це серія цікавих та практичних матеріалів для професії, що допомагає оволодіти німецькою мовою на професійному рівні та засвоїти необхідні знання мови для різних галузей: туризму та готельного бізнесу, догляду за пацієнтами в медичному закладі та лікарської практики. На семінарі було представлено оригінальну концепцію матеріалів для професії та молоді учителі познайомилися з багатьма цікавими вправами та завданнями у професійному контексті.

Також, 04 лютого 2016 року молоді спеціалісти Зражевська Ю.І., Біріна О.А., Юркевич Я.О. відвідали методичний семінар «Завдання та вправи на уроці німецької мови» на прикладі підручника «BesteFreunde» від вид-ва Hueber, організований Центром іноземних мов ТСП та видавництвом Hueber.

11 лютого 2016 року учителі німецької мови Чепорнюк В.О. та Отрощенко О.Г. були учасниками семінару «Переваги нового підручника для ДСД-шкіл PlanetPlus від вид-ва Hueber», де познайомилися з концепцією нового підручника, цільовою групою та рівнями підручника для шкіл, переваги та новинки у викладанні німецької мови з новим підручником «Planet Plus».

18 лютого 2016 року Біріна О.А., Зражевська Ю.І., Юркевич Я.О. відвідали методичний семінар, організований для вчителів німецької мови Гете-інститутом за темою «Рухайте Ваш урок за допомогою рухливих ігор (на прикладі навчальних матеріалів від вид-ва Hueber)». Адже доведено, що навіть короткі рухливі перерви на уроці сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу. При цьому збільшується концентрація уваги, покращується здатність сприймати нову інформацію, учні можуть краще слідкувати за перебігом заняття. Молоді спеціалісти навчилися багатьом захоплюючим рухливим видам діяльності та почерпнули багато нових ідей для уроку німецької мови з різними віковими групами.

Також з метою підготовки ДСД – екзаменаторів посольством Німеччини в Україні був проведений з 21 по 23 квітня 2016 року для ДСД-вчителів навчального закладу Міхаеля Ерліха, Максименко П.В. та Томусяк М.В. та Христич М.В. семінар з підготовки до іспиту ДСД ІІ. Тема семінару була присвячена підготовці до ДСД-іспитів та іншим аспектам викладання німецької мови як іноземної.

Протягом жовтня-листопада та березня-квітня навчальний заклад за проханням інституту післядипломної освіти ім.. Б.Грінченка прийняв групу учителів німецької мови м.Києва. Христич М.В., Медведенко М.В., Некрасова Д.В. та Отрощенко О.Г. показали на своїх відкритих уроках свою майстерність викладання німецької мови в молодшій, середній та старшій школі. Гості були в захваті професіоналізмом вищезгаданих вчителів, а матеріали уроків пішли в друк в німецькомовний журнал «Deutsch».

Досвід співробітництва гімназії № 167 з Київським національним лінгвістичним університетом має багаторічний стаж, а співпраця є успішною. У 2015 -2016 н.р.,  відповідно до Угоди про проведення практики студентів вищих навчальних закладів,   педагогічну практику успішно пройшли студенти  факультету німецької та англійської мови  Київського національного лінгвістичного університету. З радістю проходять студенти свою педагогічну практику на базі НВК №  167, де  створені необхідні умови для виконання програми     практики, надана можливість користуватися кабінетами, підручниками, технічними засобами. До кожного студента практиканта  завжди  прикріплений  вчитель-наставник.

Відповідно до Угоди про партнерство між гімназією № 167 м. Києва та Бургау – гімназії м. Дюрена (з 2008 р. ) у рамках Міжнародної  програми «Обмін школярами» з 23по 30 вересня відбулася поїздка до Німеччини групи школярів 9-11класівНВК №167.Цього разу Німеччину  відвідали 16 учнів та 2 вчителі. За досить короткий час перебування українські гості встигли ознайомитися з визначними місцями Дюрена, відвідати музеї та насолодитися мальовничими краєвидами міста. І., звісно ж, українські учні багато часу провели у гімназії з німецькими учнями, відвідали уроки, ознайомилися з новою для них шкільною системою. Надовго у пам’яті німецьких та українських школярів залишаться спогади про ті чудові концерти, які вони підготували один одному, та сумісні проектні роботи, що відкрили багато нового для обох сторін.

У квітні цього року Карпікова О.І. зі своїми учнями 9-х класів взяла участь в новому проекті, а саме  в двотижневій програмі німецько-українського молодіжного обміну. Зустріч проходила у  Берліні під гаслом «Добровільно активний!», під час якої молодь мала змогу дізнатись про волонтерські європейські програми. У ході різних воркшопів учні спілкувались  з волонтерами та проводили опитування серед жителів Берліна про їх ставлення до волонтерської діяльності.  Також київські школярі відвідали Берлінську старшу школу Гектора Петерсона,  де в ігровій формі обмінялись думками із старшокласниками з приводу волонтерства.  Багато часу учні також провели в молодіжному культурному центрі, спілкувались з німецькою молоддю. В останній день програми вони також зустрілися з групою французьких підлітків: це спілкування було збагачене піснями, танцями та іграми. У квітневу програму  німецько-українського молодіжного обміну також входило знайомство з  визначними місцями Берліна, зокрема,  Бундестагом, залишками Берлінської стіни. Окрім того, київські школярі здійснили пішохідну мандрівку по чудовому місту Потсдам.

   

Методичне об`єднання вчителів англійської мови

У 2015-2016 навчальному році колектив вчителів методичного об’єднання іноземних мов спрямував свою роботу на продовження впровадження нових педагогічних та інформаційних технологій у навчальний процес у рамках нового Державного стандарту освіти та методичної теми «Розв’язання комунікативних завдань на уроках іноземних мов засобами сучасних педагогічних технологій». 

Протягом навчального року велику увагу вчителями кафедри було спрямовано на відзначення певних дат та подій визначених Організацією Об’єднаних Націй.  

21 вересня, встановлений ООН як міжнародне свято, День Миру, не оминув  й учнів НВК№167.  За ініціативи відомого британського кінорежисера цей день проголошено днем без війни та насильства, починаючи з 2001 року. Під керівництвом Кулинич О.М. учні долучилися до цієї важливої події.  Впродовж заходів учні познайомилися з історією заснування Peace One Day (Дня Миру), декламували вірші, виконували відомі світові хіти про мир та виступили на підтримку встановлення миру в Україні. Усі учасники перейнялися головною ідеєю Дня Миру – відчуй себе активним громадянином не лише своєї країни, але й світу у єдиному прагненні змінити його на краще.  Всі матеріали святкування були передані до штаб-квартири волонтерської організації «Peace One Day».

     

Так, вже 25 вересня традиційним стало проведення Дня Європейських мов. Кафедрою  англійської мови було організовано та проведено низку різноманітних заходів.  Необхідно відзначити відкриття «Мовного кафе» під керівництвом Кулинич О.М., де в цікавій ігровій формі учні дізналися історію походження англійської, німецької та  українських мов, навчилися вимовляти найдовше англійське слово, отримали поради, як ефективно вивчати іноземні мови.

16-17 жовтня  у нашому навчальному закладі відбулася науково-практична гра Модель ООН-2015 під гаслом «Розумна співпраця – наше майбутнє», присвячена 70-ій річниці створення Організації  Об’єднаних Націй.

  За умовами гри учасники моделювали відкриття Генеральної Асамблеї ООН.  Дипломати з 15 країн-учасниць виступили з промовами, в яких висловили ставлення кожної із країн до глобальних проблем людства та наголосили на ролі молоді у їх усвідомленні та вирішенні.          

Під час закриття Генеральної Асамблеї ООН-2014 учасники були нагороджені грамотами у наступних номінаціях:

· Посол Миру
· Найкращий дебатер
· Найкращий міжнародний кореспондент
· Золоте перо

     

З цього навчального року розпочалася співпраця з компанією «Орфей Україна». Учні 5-х класів взяли участь у конкурсі «Happy Teacher’s Day». Разом з дітьми різних навчальних закладів міста Києва і регіонів України мали нагоду привітати своїх улюблених вчителів англійською мовою.  Власноруч виготовлені листівки, аплікації, колажі не залишили байдужим жодного члена журі, вражаючи своєю креативністю та позитивним настроєм.  Призерами конкурсу стали наші п’ятикласниці Дерев’янко Надія, Іванова Олеся та вчитель англійської мови Постернак М.Ю., які отримали сертифікати переможців та заслужені нагороди.

21 жовтня поновила свою роботу Школа юних послів миру, започаткована раніше за участі Федерації Всесвітнього миру та Київського міського центру сім’ї  «Родинний дім».  Вся ця робота (інтерактивні тренінги, зустріч з іноземними студентами, звернення до засновника волонтерської організації Джеремі Гіллі) збагатила знання учнів про волонтерську роботу та спонукала їх відчути власну відповідальність за майбутнє України. Куратором заходу є  Кулинич О.М.

Протягом осінніх канікул наші вчителі Постернак М.Ю. та  Кулинич О.М.  стали учасниками методичних семінарів, проведених спільно з представниками Macmillanна базі НВК№167,  з питань активізації мотивації вивчення англійської мови серед учнів старшої школи.

18 листопада учні НВК№167 взяли участь у роботі 2-го Конгресу Юних послів миру «Усім світом за мир», який відбувся у Київському міському будинку вчителя за сприяння Федерації Всесвітнього миру.  За результатами року роботи команди учнів у зазначеному проекті наш навчальний заклад був відзначений Сертифікатом Федерації Всесвітнього миру.  Учасникам форуму було запропоновано акцію «Парасольки миру», відбулося нагородження переможців Міжнародного молодіжного конкурсу волонтерських проектів «Служіння заради миру 2014-2015», в якому проект «Діти за мир» команди нашого навчального закладу був відзначений дипломом Федерації Всесвітнього миру та громадської організації «Всеукраїнська молодіжна Федерація молоді за мир».  Також в рамках проекту відбулася Міжнародна конференція «Виховання молоді – ключ до парадигми лідерства», в рамках якої учениця 9-А класу Костенко Анна здобула звання Юний посол миру та була відзначена Сертифікатом Федерації Всесвітнього миру.

Наприкінці листопада вчителями кафедри було проведено низку заходів, присвячених дню Подяки.  Це й інтерактивні краєзнавчі уроки, виготовлення листівок, тематичних постерів, а також приготування святкових столів.  Відмічаємо активну участь у цьому Біленко Л.М.

Проблеми людства не залишаються осторонь уваги наших учнів, тому завдяки Царенко Т.А. до 1 грудня було проведено тематичний захід під назвою «AIDS. Don’tbeindifferent».

     

В грудні напередодні новорічних свят в гімназії активно працювала щорічна «Різдвяна майстерня» серед учнів молодших та середніх класів. Завдяки роботі вчителів англійської мови Постернак М.Ю. та Ель Кахлут М.А. відбулися цікаві та захоплюючі ворткшопи та яскраві виставки дитячих робіт.  Як завжди цей період насичений проведенням святкових уроків (усіма вчителями кафедри) ознайомлення з традиціями святкування Нового року та Різдва в англомовних країнах.

Перший семестр закінчився завершенням проектів серед учнів 7-х класів на тему «My guide to a greener life».  Діти мали можливість проявити свої здібності у якості експертів з енергозбереження та альтернативних технологій отримання енергії, що є однією з актуальних тем у всьому світі. Керувала роботою учнів Біленко Л.М.

Не менш насиченим на події став II семестр 2015-2016 навчального року.    

З перших днів лютого, протягом тематичного тижня, учні мали нагоду зануритись у різнобарвний та насичений заходами світ англійської мови.

Тиждень англійської мови розпочався з кінофестивалю англомовного кіно «Феєрія мандрів», на якому були представлені до перегляду та обговорення одні з найцікавіших пригодницьких та анімаційних фільмів. Разом із своїми учнями захід провели вчителі Царенко Т.А. та Кулинич О.М.

Одночасно з цим всі вчителі кафедри підготували виставку постерів на різноманітну тематику «Englishspeaking World».

Учні 8-А класу відправилися у незабутню віртуальну подорож «Around Great Britain». Разом із вчителем англійської мови Кулинич О.М.  восьмикласники «опинилися» на відомих вулицях Лондону, мандрували мальовничими долинами Шотландії, слухали легенди Уельсу  та Північної Ірландії, а також спостерігали за життям королівської родини.

8-Б клас був також залучений до однойменної мандрівки. Читаючи та інсценуючи фрагменти відомих англійських казок та переказів учні разом з  Постернак М.Ю.,провели уроки акторської майстерності та літературні читання «The World of Tales».

Молодші школярі під керівництвом Ель Кахлут М.А. продемонстрували свої знання англійської мови під час ігрових «Уроків у лісовій школі», приміряючи ролі різних звірів та птахів.

Завдяки творчому потенціалу Царенко Т.А. та учням 5-Б класу відбулась чудова вистава «Christmas Gift». Також Тетяна Анатоліївна організувала проведення дискусійного клубу «Teenage Lifе» для учнів 10-го класу.

Одинадцятикласники занурилися в епоху Шекспіра, підготувавши неординарні презентації, а також захоплено декламуючи сонети всесвітньовідомого автора. Допомагала їм у цьому  Постернак М.Ю.

З нагоди дня Св.Валентина учні середньої школи були залучені до творчих воркшопів, які підготувала Мілена Юріївна.

Незабутнім залишився квест для учнів 5,6-х класів, який пройшов  наприкінці тижня англійської мови. Організатором  заходу стала Постернак Мілена Юріївна, а допомагали у його проведенні учні 11-А та 11-Б касу.  

   

На початку березня учні 9-11 класів, завдяки активній співпраці кураторів проекту Кулинич О.М.,  Постернак М.Ю. та вчителю Царенко Т.А.,   взяли участь у 1-му турі Першої Міжнародної олімпіади Міжнародного Союзу Молоді (Київ, Україна) та Міжнародного Союзу Молоді (Прага, Чеська Республіка). Вже багато років МСМ працює в галузі розвитку культурних, освітніх, спортивних, гуманітарних контактів між молоддю різних країн з метою розширення міжнародного культурного обміну, поглиблення дружби і взаєморозуміння між народами.

Як результат, освіта за кордоном з області нездійснених мрій стала реальною можливістю для нашої минулорічної  переможниці, учениці 11-Б класу, Коваленко Катерини.  На своєму прикладі вона довела, що не слід зупинятися на досягнутому, а завжди прагнути найкращого та самовдосконалюватися. Посівши почесне перше місце серед учнів 30 шкіл міста Києва у всіх турах олімпіади, Катя отримала головний приз – підготовку та безкоштовне навчання в університетах Чеської Республіки.

Цього року 11 учнів НВК№167 стали дипломантами Міжнародної олімпіади «Мрій. Сягай. Мандруй».

Свої  знання з англійської мови у квітні підтверджували наші учні 9-11 класів на всеукраїнському тесті у форматі ЗНО (рівень В1) за сприяння Macmillan in Ukraine, продемонструвавши високий рівень володіння іноземною мовою.

Не залишилися без уваги пасхальні традиції святкування. Завдяки роботі Біленко Л.М. учні 6-х класів познайомилися з символами цього свята та самостійно підготували чудові творчі роботи.

День Землі відзначився проектними роботами  Царенко Т.А., спільно з учнями 9-10 класів на тему «The Earth is our home».  Кожен проект став незабутнім нагадуванням необхідності збереження навколишнього середовища та природних ресурсів.

Учителями методичного об’єднання приділялася велика увага індивідуальній роботі з обдарованими дітьми, підготовці їх до участі в районних та міських етапах предметних олімпіад. Результатом цієї роботи є 7 переможців на ІІ (районному) етапі Всеукраїнської  олімпіади з англійської мови. А також переможці міського етапу Малої академії наук.

Результатом ефективної роботи  Постернак Мілени Юріївни став успіх учениці 11-Б класу Коваленко Катерини на III (міському) етапі Всеукраїнської  олімпіади з англійської мови.

Однією з незабутніх подій, звичайно, стала участь та перемога Д’яченко Іванни в міжнародній програмі FLEX, що дає можливість вивчення англійської мови безпосередньо в мовному середовищі, навчання та проживання в Сполучених Штатах Америки впродовж  2016-2017 року.

Протягом навчального року всі вчителі кафедри систематично брали участь у семінарах спільно з Macmillan, Cambridge та Oxford University Press. У наступному навчальному році робота вчителів методичного об’єднання буде спрямована на подальше впровадження ефективних методів роботи, які сприятимуть якісному оволодінню навичками іноземної мови та практичному її застосуванню.   

Методичне об’єднання вчителів гуманітарно-естетичного циклу

Учителі методичного об’єднання  гуманітарно-естетичного  циклу у 2015-2016 навчальному році продовжували працювали над темою: «Формування толерантності, патріотизму, гуманістичного світогляду особистості на уроках української мови, української та світової літератури».

Велика увага вчителями методичного об’єднання приділялася позакласній роботі. Традиційними стали такі заходи, як:
- шкільні предметні олімпіади серед учнів 6-11 класів;
- шкільний конкурс знавців української мови ім. П. Яцика серед учнів 5-9 класів;
- День української писемності;
- уроки-диспути, уроки-семінари, читацькі конференція , квести, вшанування українських народних традицій (виконання колядок та щедрівок, а також заходи до Великодніх  свят.

Розвитку ерудиції,  критичного мислення, формуванню світогляду та формуванню активної життєвої позиції, посиленню інтересу до вивчення української культури сприяли навчальні екскурсії, що проводились протягом року. Так, учні відвідали:
- музей Книги та друкарства  на території  Національного Києво-Печерського історико- культурного заповідника (7-А, 7-Б класи);
- учні 5 класу відвідали Театр драми та комедії, де переглянули виставу «Пригоди Тома Сойєра»;
-  учні 10 класу відвідали Національний драматичний театр ім. І. Франка, де переглянули виставу «Кайдашева сім’я», сюжет якої охоплює події, що відбулися у сільській родині Кайдашів. Драматичні ситуації, в які потрапили персонажі, взяті з життя, що актуальні і сьогодні.

З метою патріотичного виховання учні 10 класу відвідали бібліотеку ім. Яна, де зустрілися з учасниками АТО.

Традицією у гімназії стало проведення декади української мови та літератури, який стартує у День української писемності. Було проведено ряд заходів:
- 9 листопада одинадцятикласниці Недуха О. та Турчін А. для учнів 5 класів підготували презентацію «Повість минулих літ» -  найстаріший літопис. Нестор Літописець – батько української історії»;
- конкурс «Країна  Мовознавства» (8 класи), Польгуєва Ж.В.;
- конкурс «У світі казки» (5 клас), Лисенко О.В.;
- літературна вікторина «Загадково-прекрасна  і славна давнина України» (6 класи), Лисенко О.В.;
- лінгвістична конференція «Суржик як мовне явище» (11 класи), Моренко С.І., Коломієць Н.О.;

    
- конкурс «Я – редактор» (10 клас), Коломієць Н.О.;
- майстер-клас «Петриківський розпис» (9-А клас);
- вікторина «Стежками улюблених героїв» (5-Б клас), Лисенко О.В.;
- мовний квест (7 класи), Винниченко Л.С.;
- День приказок та загадок (5-6 класи), Лисенко О.В., Винниченко Л.С.;
- конкурс «Майстер української орфографії»;

    
брейн-ринг «Мистецтво Давньої Греції та Риму» (8-А клас), Суслова В.М.;
- «Світ літературних фантазій», «Фантастичні істоти у літературних творах», Суслова В.М.;
- конкурс малюнків (5-11 класи), Суслова В.М.;
конкурс читців«Поетичні рядки – мовою оригіналу» (8-11 класи), Суслова В.М.;
- радіопередача «Майстри поетичного жанру» (8-Б клас), Майорко М.В.;
літературна газета «Пригоди літературних авантюристів» (6 класи), Суслова В.М.;
- Учнівські проекти з зарубіжної літератури;
- «Український художній переклад як націєтворчий чинник» - інформаційно-пошуковий етап (7- 8), Суслова В.М.;                                        
- участь у сервантесівських читаннях.

      

22 лютого 2016 року в гімназії  відбулася науково-практична конференція «Українська мова у світі». У конференції взяли участь Ціпко Анатолій Валентинович, кандидат філологічних наук, завідуючий відділом української філології Науково-дослідного інституту українознавства, Бойко Тетяна Іванівна, кандидат філософських наук , завідуюча відділом освітніх технологій та популяризації українознавства НДІ, Смольницька Ольга Олександрівна, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник  відділу української філології НДІ, Загороднюк Сергій Васильович, віцепрезидент Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація європейських студій», Аліме Асанова, виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація європейських студій», учні 9-11-х класів  та вчителі нашого навчального закладу, а також учні та вчителі НВК № 167 м. Києва.

Учасники конференції обговорили питання :
- Мова як чинник етнокультурного самоозначення та самозабезпечення.
- Мовна самоідентифікація: проблема вибору.
- Літературне життя в Бразилії на прикладі творчої спадщини Віри Вовк.
- Українська діаспора сьогодні: Західна та Східна діаспори.

Цікавим було відеозвернення до учасників конференції Галини Головченко, яка є активним представником української діаспори в Сполучених Штатах Америки. Про те, як українська мова стала рідною, почули від Аліме Асанової. Аліме та учні визначили, що українська та кримсько-татарська мови мають багато співзвучних слів.

Родзинкою заходу  стала робота «Мовного кафе», у якому діти  спільно з науковцями мали можливість обговорити питання використання рідної мови українською, німецькою, англійською, італійською, іспанською, корейською мовами.Учні поглибили знання про рідну мову, збагатили словниковий запас.

    

Щороку у березні  українці  відзначають  річницю від дня народження великого сина України, геніального поета і художника Тараса Шевченка. У День народження Т.Г. Шевченка учень 7-Б класу Моренко Владислав ознайоми учнів 3-х класів з життєвим та творчим шляхом.

Призерами районної олімпіади з української мови та літератури  стали:
Кирпенко Тимофій  (7-Б клас) – III місце , учитель Винниченко Л.С.
Костенко Юлія (8-А клас)  III місце, учитель Польгуєва Ж. В.
Жарікова Анна-Марія (8-А клас) – III місце, учитель Польгуєва Ж.В.
Гінгсгеємер  Катерина (8-Б клас) – III місце, учитель Польгуєва Ж.В.
Фітісова Жанна (8-Б клас) – III місце, учитель  Польгуєва Ж.В. 
Костенко Анна (9-А клас) – III місце, учитель Моренко С.І.
Курганова Яна  (9-Б клас)  II місце, учитель Коломієць Н.О.
Дьяченко Іванна (10 клас)  III місце, учитель Коломієць Н.О.
Мелкозерова Ольга (10 клас)  III місце, учитель Коломієць Н.О.; Лисенко О.В.

А Костенко Юлія стала призером III (міського) етапу олімпіади з української мови та літератури.  Шашкова Ангеліна, учениця 10 класу стала призером II (міського) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.

Призерами районної олімпіади із зарубіжної літератури  стали:
Костенко Юлія (8-А клас) – II місце, учитель Суслова В.М.
Дяченко Маргарита (8-А клас) – III місце, учитель  Суслова В.М.
Фетісова Жанна (8-Б клас) – III місце, учитель Майорко М.В.
Костенко Анна (9-А клас) – III місце, учитель  Суслова В.М.
Вітвіцька Катерина (10 клас) – II місце, учитель Суслова В.М.

Костенко Юлія (III місце) та Фетісова Жанна (III місце) стали призерами III (міського) етапу олімпіади із зарубіжної літературиА Юрченко Анна стала призером (III місце) II (міського) етапу захисту науково-дослідницьких робіт МАН.

Пантюхова  Дар’я та Фетісова Жанна взяли  участь у районному конкурсі  читців, присвяченому річнці з дня народження Т.Г. Шевченка.        

Зацікавленість і допитливість  в учнів викликали  оформлені стенди: «Зимова сторінка»  (традиції та обряди українського народу), «Чарівні звуки, рідне слово – моя сердечна українська мова»  (до Дня рідної мови ), «Шевченко – поет,  художник» (до Великодня).

У шкільний бібліотеці була організована  виставка творів,  присвячена постаті В. Стуса, 170-річниці  з дня народження І. Карпенка-Карого,  80-річчю з дня народження Б. Олійника – поета-шістдесятника, 125-річчю з дня народження П. Тичини.

      

У 2015–2016 навчальному році у НВК №  167 діяв факультатив «Ділове мовлення» для учнів 11 класів, на заняттях якого вчитель Моренко С.І. через поглиблене вивчення української мови та літератури формувала  в учнів вміння застосовувати набуті знання на уроках, олімпіадах, конкурсах та ЗНО.

Учителі методичного об’єднання гуманітарно-естетичного циклу  активні учасники у роботі районного методичного об’єднання вчителів української мови та літератури.  Так, Моренко С.І. та  Коломієць Н.О.  брали участь у перевірці робіт ІІ (районного) етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури. Коломієць Н.О. прослухала цикл лекцій та практичних семінарів «Наукова грамотність» (жовтень, 2015). Мілюкова-Пономаренко М.В. провела концерт патріотичної пісні «Сторінки, обпалені війною». Польгуєва Ж.В. провела із 6-А класом музичну композицію «Різдвяний вертеп».

Виступи вчителів методичного об’єднання на педагогічних радах, семінарах, майстер-класах, що проходять у навчальному закладі, завжди викликають зацікавленість у колег.

У наступному, 2016–2017  навчальному році,  робота  методичного об’єднання  вчителів гуманітарно-естетичного циклу  буде спрямована на реалізацію основних положень Державного стандарту освіти, роботу з обдарованими дітьми, вивчення культурної спадщини українського народу, патріотичного вихованння.

Методичне об’єднання вчителів предметів суспільного циклу
(історії, правознавства та суспільствознавства)

У 2015-2016 навчальному році колектив МО вчителів предметів суспільного циклу продовжив опрацювання теми «Використання інтерактивних технологій та індивідуальних методів навчання на уроках історії, правознавства та суспільствознавства як засіб оптимізації процесу викладання суспільних дисциплін та досягнення високого рівня знань учнів». Протягом звітного періоду було проведено 5 засідань методичного об’єднання, на яких обговорювалися питання щодо:
- затвердження плану роботи та тем, над якими працюють вчителі МО;
- затвердження та корегування календарно-тематичного планування уроків на І та ІІ семестри 2015-2016 навчального року;
- методичних рекомендацій щодо викладання наук суспільного циклу в 2015/2016 навчальному році з врахуванням змін у навчальних програмах;
- методики планування та проведення сучасного уроку та використання перспективних освітніх технологій навчання, ППЗ та інформаційних технологій в ході викладання предметів суспільного циклу;
- підготовки учнів до районного і міського етапів предметних олімпіад та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН;
- підготовки учнів 11 класу до ЗНО та ДПА з історії України;
- підготовки та проведення заходів предметної декади історії та правознавства;
- формування патріотизму та правової свідомості учнів в ході навчання, стану правової освіти в НВК № 167 м. Києва;
- проходження педагогічної атестації вчителів МО;
- організації заходів до 70-річчя перемоги над нацизмом в Другій світовій війні, Всеукраїнського місячника права та 30-ої річниці Чорнобильської катастрофи;
- проведення аналізу результативності педагогічної діяльності вчителів МО за підсумками навчального року.

 Вчителі МО в цьому навчальному році, як і завжди, відзначалися активною участю в житті НВК, брали участь у педагогічних радах, науково-практичних семінарах, освітніх проектах. Так голова МО Жаріков В.В. у вересні 2015 року став учасником Українського освітнього проекту «Усна історія» та брав участь у всеукраїнському семінарі «Можливості використання методу усної історії у викладанні новітньої історії в загальноосвітній школі», а у жовтні разом з учнями 11-х класів брав участь у науково-практичному семінарі з проблем міжнародного права кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук НаУКМА. Сергієнко Н.О. неодноразово виступала на педрадах та підготувала ґрунтовний аналіз участі учнів НВК у всеукраїнських учнівських олімпіадах та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Душейко Л.М. також неодноразово виступала на педрадах з узагальненням досвіду патріотичного та правового виховання в НВК № 167, а система правової освіти та виховання в НВК № 167 на районному огляді-конкурсі була визнана однією з найкращих і зайняла 1 місце в Дніпровському районі м. Києва.

МО вчителів предметів суспільного циклу НВК № 167 активно співпрацює з НМЦ Дніпровського району м. Києва, Департаментом освіти і науки, молоді та спорту КМДА, Інститутом післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Б. Грінченка. Голова МО Жаріков В.В. був членом журі ІІ (районного) та ІІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії та правознавства. Вчитель Душейко Л.М. була залучена до роботи експертної групи Українського центру оцінювання якості освіти.  В цьому навчальному році успішно пройшов курси підвищення кваліфікації та підтвердив вищу категорію і педагогічне звання «учитель-методист» голова МО Жаріков В.В.

Велика увага в роботі МО приділялася патріотичному вихованню молоді. Учителями було підготовлено і проведено низку заходів до 70-річчя Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, зокрема уроки мужності, уроки пам’яті, тематичні екскурсії, привітання і концерти для ветеранів війни тощо. До 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи було проведено круглий стіл, конкурс проектів та організовано екскурсії до Національного музею «Чорнобиль».

      

Також як вчителі так і учні активно долучилися до волонтерського руху, писали листи і збирали подарунки бійцям АТО, збирали кошти для 12 Батальйону Територіальної Оборони м. Києва. В рамках проекту «Два покоління – дві війни» було організовано декілька зустрічей учнів з українськими бійцями-учасниками АТО, «афганцями», волонтерами. До другої річниці початку подій «революції гідності» пройшла акція покладання квітів в пам'ять загиблих героїв «Небесної сотні»

    

Протягом навчального року вчителі МО надавали консультативну допомогу та активно заохочували учнів НВК до участі в різноманітних проектах і конкурсах, таких як «Модель ООН» (7-11 класи), «Діти – посли миру» (8-9 класи), «Школа права» (10-11класи) тощо. Учениці 10 класу Ларченко Марія, Майборода Анастасія, Шевеленко Марія та учениця 9-А класу Красавцева Софія здобули перемогу в конкурсі «Будь обережним! Торгівля людьми – це може трапитися з кожним» в рамках проекту «Поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в Україні» за підтримки фундації «Гармонізоване суспільство», Міністерства соціальної політики України, ОБСЄ та уряду Канади.

Традиційно велику увагу вчителі МО Сергієнко Н.О., Душейко Л.М. та Жаріков В.В. приділили підготовці та проведенню декади історії та правознавства в гімназії.  Тому не дивно, що всі заходи пройшли на високому рівні та за активної участі великої кількості учнів з усіх класів. Завдяки вміло підібраним і вдало продуманим  заходам учні НВК пережили справжнє «глибоке занурення» в історію та юриспруденцію. Історичні квести, вікторини, конкурси, правові турніри, творчі проекти дали змогу учням продемонструвати, поглибити та на практиці застосувати свої знання, удосконалити навички, замислитися над важливістю розуміння «уроків історії» для нашого сьогодення і майбутнього.

Історичний квест для учнів 5-х класів приніс перемогу команді 5-Б класу, у вікторині «Подорож у минуле» для шестикласників перемогла команда 6-Б класу, а конкурс «Історичний калейдоскоп» виграла команда 7-Б класу. Звання кращого знавця історії ХХ століття і переможця вікторини «Світ між двома війнами» виборов учень 10-А класу Трофімов Олексій.

    

Учні 10 класу підготували історичну гру «Новий час» для восьмикласників, переможцем якої стала команда 8-А класу, а також провели конкурс по історії ХІХ століття для дев’ятикласників, в якому перемогу святкувала команда 9-Б класу. Зате в правовому турнірі команда 9-А взяла переконливий реванш і перемогла своїх візаві. Правовий турнір серед команд 10-11-х класів проходив у напруженій боротьбі і приніс такі результати: 1 місце виборола команда «Авторське право» 11-А класу, 2 місце зайняла команда «Каркаде» 10-А класу і на 3 місці опинилася команда «Адідас» 11-Б класу. Члени журі відмітили високий рівень знань учнів з історії та теорії держави і права та основ юриспруденції.

      

     Справжнім подарунком для вчителя є та ініціатива, яку проявляють його учні. Саме за ініціативою учениці 10 класу Христини Легецької відбувся масштабний історичний проект «Шлях до соборної України», який висвітлював історичні події боротьби за українську державність від козацьких часів до наших днів.

    
     Учні 11-х класів, які готувалися до ЗНО з історії України, мали чудову можливість перевірити свої знання у історичній вікторині «Згадати все». Переможцем вікторини стала учениця 11-А класу Синьогуб Анастасія, друге місце поділили Симеренко Маргарита з 11-Б та Лук’янць  Ірина з 11-А, на третьому місці теж учень 11-А класу Рудов Михайло. Як показала практика, саме переможці вікторини «Згадати все» найкраще складають і ЗНО з історії України.

Яскравим і незабутнім фіналом предметної декади, безумовно, став історичний проект «Уроки історії», в підготовці якого брали участь учні від 1-го по 11-й клас. Проект став серйозною розмовою про трагічні та героїчні сторінки в історії різних народів, долі яких були пов’язані з Україною.

    

Взаємоповага, толерантність і єдність – це ті принципи, на яких мають ґрунтуватися міжнаціональні відносини в Україні. Тільки в цьому запорука збереження нашої держави. У цьому ще раз переконалися всі, хто брав участь у декаді історії та правознавства.

Велика кількість різноманітних заходів проводилася вчителями МО в рамках місячника правових знань. Команда «МінЮст» з учнів 10-11 класів (куратор – Жаріков В.В.) виборола друге місце на традиційному районному правовому турнірі. Пройшли тематичні уроки, лекції, диспути до Міжнародного дня прав людини. Старшокласники відвідували заняття школи права, організовані міським управлінням юстиції. Проведено зустріч з лікарем-наркологом та представниками Департаменту протидії наркозлочинності.

Вчителями МО приділялася велика увага індивідуальній роботі з обдарованими учнями, підготовці їх до участі в районних і міських етапах предметних олімпіад. Маємо 15 переможців ІІ (районного) етапу всеукраїнської олімпіади з історії, ще 14 учнів нашого навчального закладу стали переможцями районної олімпіади з правознавства.

Переможцями ІІІ (міського) етапу всеукраїнської олімпіади з історії стали:
АлєкумовСергій (8-Б кл.) – І місце, учитель Сергієнко Н.О.
Фетісова Жанна (8-Б кл.) – І місце, Сергієнко Н.О.
Гінсгеймер Катерина (8-Б клас) – І місце, Сергієнко Н.О.
Братусь Андрій (8-А кл.) – І місце, Сергієнко Н.О.        
Качура Анастасія (8-А кл.) – ІІ місце, Сергієнко Н.О.                   
Жарікова Анна-Марія (8-А кл.) – ІІ місце, Сергієнко Н.О.
Костенко Юлія (8-А кл.) – ІІІ місце, Сергієнко Н.О.
Трофімов Олексій (10-А кл.) – І місце, Жаріков В.В.
Ткаченко Ольга (10-А кл.) – ІІ місце, Жаріков В.В.
Легецька Христина (10-А кл.) – ІІ місце, Жаріков В.В.
Симеренко Маргарита (11-Б кл.) – ІІ місце, Жаріков В.В. 
Лукянць Ірина (11-А кл.) – ІІ місце, Жаріков В.В. 
Сластен Микита (11-Б кл.) – ІІІ місце, Жаріков В.В. 

Переможцями міської олімпіади з правознавства стали:

Легецька Христина (10-А кл.) – ІІІ місце, учитель Жаріков В.В.
Шашкова Ангеліна (10-А кл.) – ІІІ місце, Жаріков В.В.
Трофімов Олексій (10-А кл.) – ІІІ місце, Жаріков В.В.

У цьому році нарешті маємо не тільки учасника, а й переможця ІV (республіканського) етапу всеукраїнської олімпіади з історії, ним став учень 10-А класу Трофімов Олексій, який у складі команди міста Києва на республіканській олімпіаді у місті Чорткові виборов ІІІ місце.

Маємо також трьох призерів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії Наук:
- Кравець Даніїл (10-А клас) отримав 2 місце на І (районному) та 3 місце на ІІ (міському) етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії Наук в секції – правознавство (педагогічний керівник Жаріков В. В.).
- Горбатюк Юлія (11-А клас) зайняла 1 місце на І (районному) та 3 місце на ІІ (міському) етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії Наук в секції – правознавство (педагогічний керівник Жаріков В. В.).
- Ебель Анна (9-Б клас) зайняла 1 місце на І (районному) та 3 місце на ІІ (міському) етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії Наук в секції – історія України (педагогічний керівник Жаріков В. В.).

У цілому роботу методичного об’єднання вчителів суспільних дисциплін НВК № 167 у 2015-2016 навчальному році можна визнати достатньо продуктивною і успішною. Колективу МО вдалося виконати більшість з поставлених завдань, реалізувати можливість широкого використання ППЗ та інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі, розвивати інтелектуальну обдарованість учнів, приділити велику увагу патріотичному і правовому вихованню, застосовувати індивідуальні методи роботи, добитися якісного засвоєння учнями матеріалу навчальних програм, що в підсумку дозволило отримати гарні результати.  

Методичне об’єднання вчителів предметів математики та інформатики 

У 2015-2016 навчальному році методичне об'єднання вчителів математики та інформатики продовжили роботу над темою «Здійснення навчально-виховного процесу на засадах особистісто-орієнтованого підходу до навчання і виховання учнів, упровадження у практику інноваційних форм і методів».

Одним із засобів зацікавлення учнів математикою є позакласна робота, яка дає можливість ширше пропагувати досягнення і значення математичної науки, сприяє виявленню і розвитку здібностей учнів.                                                                                                         

Конкурси, вікторини, турніри, інтелектуальні змагання виховують в учнів бажання глибше пізнати цікавий світ математики, товариськість, толерантне ставлення до суперників, прагнення самовдосконалюватись та не зупинятись на досягнутому. Протягом декади математики та інформатики було проведено:
- Брейн-ринг математичний (8 класи), учитель Заварухіна В.В.
- Справжні бійцівські якості виявили 6-класники у змаганні КВМ, учитель Давиденко В.В.       
- Вистава, присвячена цариці наук – Математиці. «Математика у віршах і прозі»  (7 класи), учитель Бондаренко Т.С. 

    

- Випуск у школі математичного бюлетеня та стінгазети – справа цікава і ефективна, яка сприяє підвищенню математичної культури учнів. Неабиякий інтерес викликали у учнів 5-х класів проекти 9-класників «У світі математики», учитель Заіграєва Т.О.
- Високу ерудицію і неабиякі вміння користуватись ІТ-технологіями проявили учні 10-х класів (учитель Заіграєва Т.О.), підготувавши проект (цикл лекцій з математики) «Математика і мистецтво»

   

- Не менш захоплюючими були вікторини для 2-х класів з інформатики, учитель Заварухіна В.В.
- Конкурс зі швидкості набору тексту серед учнів 9 класів, вчитель Войцехівський М.О.
- Брейн-ринг (8 клас), учитель Войцехівський М.О.
- Неабиякий інтерес викликала в учнів 7 класу бесіда «Безпечний інтернет», учитель Бондаренко Т.С.

    

Учні 8-А класу взяли участь у освітньому проекті Арсенал Ідей, де відвідали простори «Розумний дім», «Природа і ми» та «Фінанси та розвиток».  

    

Мета і завдання методичного об'єднання спрямувати роботу на створення умов для підвищення пізнавальної активності учнів, розвитку творчого мислення, для формування в учнів математичної компетенції на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями у процесі шкільного навчання, для забезпечення індивідуального розвитку учнів, розвитку їх уваги, пам'яті, логіки, культури мислення та інтуїції , забезпечувати участь учнів у щорічних конкурсах з математики та інформатики, у Всеукраїнських олімпіадах з математики та інформатики.

Участь у семінарах та конференціях:

- Науково-практична конференція «Математична шкільна освіта в 2015-2016 н.р.: зміни та перспективи»  Бондаренко Т.С. (серпень, 2015)
- Науково-практична конференція «Інформаційні технології при викладанні математики, як засіб підвищення інтересу до навчання»  Бондаренко Т.С. (березень, 2016)
- Форум Cisco – Войцехівський М.О. (жовтень, 2015)
- Конференція «Кібербезпека»  Войцехівський М.О. (грудень, 2015)
- Семінар з віртуальної діяльності від Microsoft – Войцехівський М.О. (грудень, 2015)
- Київська конференція «Форум Cisco» - Войцехівський М.О., Заварухіна В.В. (травень, 2016)

Методичне об’єднання вчителів природничого циклу

У 2015–2016 навчальному році вчителі методичного об’єднання продовжували працювати над впровадженням методичної теми «Використання новітніх технологій навчання з метою розвитку творчих здібностей учнів».

На засіданнях методичного об’єднання вивчались концептуальні документи в галузі освіти, інструкції та методичні листи Міністерства освіти та науки, розглядались та затверджувались календарні плани, матеріали до Державної підсумкової атестації, матеріали апеляції учнів з предметів природничого циклу та обговорювались положення Державного стандарту базової та повної середньої школи.

Вчителі МО природничого циклу ефективно працювали в напрямку підготовки учнів до предметних олімпіад та дослідницької роботи в Київському територіальному відділенні МАН України, проводилась індивідуальна робота з обдарованими дітьми, була створена мережа додаткових занять з учнями.

У жовтні 2015 р. було проведено І (шкільний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади. Були визначені переможці, які стали учасниками ІІ (районного) етапу учнівської олімпіади з предметів природничого циклу.

За підсумками ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади ми маємо практично по всіх предметах природничого циклу переможців, а саме:
Фізика – 3 переможних місця;
Біологія – 3
Географія – 7
Психологія та педагогіка – 5

За підсумками ІІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад:
Біологія – 3
Психологія та педагогіка – 1

Активну участь вчителі методичного об’єднання брали у роботі Київського територіального відділення МАН України учнівської молоді.

За результатами І (районного) етапу конкурсу-захисту переможцями стали учні у таких відділеннях:
Екологія та аграрні науки  2
Науки про Землю 1
Психологія та педагогіка – 1

За результатами ІІ (міського) етапу конкурсу-захисту переможцями стали учні у таких відділеннях :
Науки про Землю 1

   Невід’ємною частиною роботи вчителів методичного об’єднання є застосування знань,  набутих  учнями, на практиці. Значною мірою цьому сприяє декада природничих наук, проведення якої стало вже традиційним у гімназії. У цьому навчальному році декада тривала з 11 по 23 квітня.

Традиційно декада розпочалася з презентації учнівських проектів:
- «Злий атом» – 10 клас – Братусь С.К.
-  «Атом + атом = Всесвіт» – 5-7 класи – Громова Т.В.
- «Літальні апарати – еволюція підкорення неба» – 9 клас – Братусь С.К.
- «Людина і природа» – 7-8 класи – Гарбузенко Т.В.

Учні 11 класів підготували і провели наукову конференції «Заповіт на всі часи», «Пулюй чи Рентген?»

    

До Дня космонавтики учні 5-7 класів підготували вікторину «12 квітня – День космонавтики». А учні 9 класів із захопленням брали участь у конкурсі «Україна – космічна держава».

Особливо цікаво пройшли «Географічний футбол» у 8 класах та «Географічний екзотичний ярмарок» у 7 класах.

    

Звертає на себе увагу різноманітність форм заходів тематичної декади. Серед них були не тільки ті, що вже стали традиційними (конкурси, вікторини, проекти), але й «Цікаві уроки психології» для учнів 5 класів. Яскравою складовою декади був конкурс малюнків «Я і природа», у якому взяли участь учні 5-6 класів.

Традиційно не залишилися поза увагою вчителів методичного об’єднання ювілейні дати, пов’язані з іменами науковців:
- Юрій Дрогобич;
- Михайло Остроградський;
- Михайло Авенаріус;
- Іван Пулюй.
До цих дат учні підготували презентації, повідомлення, творчі проекти, семінари.

Не дивлячись на те, що з дня Чорнобильської катастрофи минуло вже 30 років, але пам’ять про цю трагедію і досі залишається в пам’яті як нагадування про те, наскільки бережливо і відповідально людина повинна ставитися до природи і навколишнього середовища. Саме про це йшла мова на виховних годинах, присвячених цій даті у 5-11 класах.

Усвідомлюючи важливість інтерактивних засобів навчання, вчителі методичного об’єднання широко використовують у своїй роботі таку форму проведення уроку як екскурсія. Незабутні враження в учнів 10 класів залишили екскурсії до музею «Чорнобиль»,  музею «КПІ» та видавництва «Картографії».

    

З метою підготовки до здачі учнями ЗНО та державної підсумкової атестації, у випускних класах були проведені бесіди психологом: «Режим дня під час здачі ЗНО та ДПА»

Велика увага у роботі методичного об’єднання  приділялась аналізу педагогічної  діяльності вчителів, організації  їх  самоосвітньої роботи, підвищенню  їх кваліфікації та педагогічної майстерності. У 2015-2016 навчальному році атестацію проходили вчитель фізики Братусь С.К. та  вчитель-педагог Кулик О.В. Рішенням атестаційної комісії їм було підтверджені категорії та звання.

Усі вчителі  кафедри систематично відвідували засідання методичних об’єднань, були активними на засіданнях педрад. Активну участь у роботі районного методичного об’єднання брали  Громова Т.В. та  Братусь С. К., які були членами комісії по проведенню ІІ етапу Всеукраїнських  учнівських олімпіад з психології та фізики.

Братусь С. К. брала участь у засіданні районного методичного об’єднання вчителів фізики де обговорювалися нові програми з фізики для учнів 8 класів на 2016–2017 навчальний рік.

У наступному навчальному році робота вчителів методичного об’єднання  природничого циклу буде спрямована на організацію роботи з обдарованими дітьми з метою виховання творчої самодостатньої особистості, активної у виборі власної життєвої позиції, формуванню в учнів необхідних компетенцій у сучасному житті, підвищенню їх інтересу до вивчення наук природничого циклу та формуванню позитивної мотивації до оволодіння програмним матеріалом.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів

У 2015–2016  навчальному році методичне об’єднання вчителів початкових класів  працювало над проблемною темою «Творчий підхід у взаємодії вчителя і учнів при застосуванні розвивальних технологій як запорука успіху у навчанні молодших школярів». Належну увагу педагоги приділяли науково-методичному, інформаційному забезпеченню  навчально-виховного процесу, новим освітнім технологіям, вдосконаленню змісту виховання, вивченню комплексних інноваційних підходів до організації життєдіяльності сучасної початкової школи. 

Мета роботи методичного об'єднання вчителів - створення комфортних умов для навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, відчуває себе частинкою соціуму, його невід'ємною ланкою. Тому ця проблема і охоплювала всі сфери шкільного життя, весь навчально-виховний процес, де в центрі стояла особистість - учень, з інтелектуальним, фізичним, творчим потенціалом.

Учителі початкових класів протягом усього навчального року розвивали у школярів комунікативні уміння та навички, уміння працювати з будь-якою інформацією, мислити неординарно, гнучко, залежно від ситуації. Щоб особистість була високорозвиненою, вчителі застосовували на уроках та позакласній роботі інтерактивні технології, які грунтувалися на діалозі, моделюванні ситуації вибору, вільному обміні думками.

Одне із поставлених завдань методичного об'єднання - це всебічний розвиток особистості та формування бажання вчитися. Учителі упроваджували в практику своєї роботи інноваційні технології, створювали умови для розвитку творчих здібностей учнів, їх всебічного розвитку, впроваджували передовий педагогічний досвід, створювали належний доброзичливий мікроклімат у колективі, налаштували школярів на роботу.

    

На засіданнях методичного об'єднання вчителі ділилися досвідом своєї роботи по впровадженню активних та інтерактивних форм роботи з учнями. Ядак Л.І. запропонувала вид уроків по проблемі розвитку творчої особистості школяра. Лобунець Л.М.  проаналізувала та вказала на перевагу та труднощі інтерактивного навчання. Згурська Л.М. виділила соціальні чинники, що впливають на розвиток особистості та визначала шляхи розвитку творчої особистості. Чемерис О.О. поділилася досвідом роботи з питання розвитку особистості через використання ігрових ситуацій та розробила види нестандартних завдань. Ситенко Н.І. розробила види допомоги у навчанні учнів з низьким рівнем підготовки на різних етапах уроку. Бруновська В.В. розкрила проблему взаємодії школи та сім'ї та шляхи їх вирішення.

За минулий рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилася увага до виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

У процесі роботи виправдали себе такі форми, як індивідуальна та групова; розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання.

У 2015-2016 навчальному році наше  методичне об’єднання  працювало за такими завданнями:
- Забезпечення  своєчасноговивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання і виховання.
- Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти.
- Використання інтерактивних технологій навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.
- Формування  здоров’язбережувальої компетентності учнів.
- Застосування диференційованого підходу як засобу формування соціальної компетентності учнів.

Для підвищення рівня ефективності сучасного уроку класоводи широко впроваджували у практику своєї роботи елементи педагогічного досвіду своїх шкільних колег, використовували інтерактивні технології навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.

Кожен вчитель брав участь у роботі методичного об’єднання: готували семінари, доповіді, давали відкриті уроки, виховні заходи.

Робота методичного об’єднання  була спрямована на забезпечення самоосвітніх потреб вчителів: протягом навчального року  проходило взаємовідвідування уроків,виховних заходів, вирішувались проблемні питання, що виникали в процесі навчання та виховання.

Велика увага вчителями початкових класів у 2015-2016 навчальному році приділялася вивченню методичних рекомендації щодо викладання у початковій школі, обговоренню та впровадженню Державного стандарту початкової освіти. Невід’ємною частиною роботи вчителів навчального закладу є створення позитивного психологічного та психічного клімату в дитячому колективі. Тому важливим залишається питання подолання труднощів при переході учнів 4 класів до середньої школи.

На засіданнях методичного об’єднання розглядалися найрізноманітніші проблеми навчання і виховання. У період між засіданнями члени методоб’єднання проводили методичні тижні, індивідуальні та групові консультації для молодих вчителів, тижні педагогічної майстерності, тренінги.

Протягом навчального року вчителі початкових класів  брали активну у проведенні педрад та семінарів, загальних шкільних батьківських зборах, розкриваючи такі питання:
- Ядак Л.І. -  «Формування читацької компетентності молодших школярів» ( січень 2016р.)
- Лобунець Л.М. – «Організація харчування у навчальному закладі» (жовтень 2015р.)
- Лобунець Л.М., Ядак Л.І. – «Геометрична складова у курсі математики початкової школи» (участь у семінарі в інституті ім. Грінченка, березень 2016р.)

Традиційним для навчального закладу стало проведення тижня початкової школи, який  у цьому навчальному році проходив з 21 по 25 березня  2016 року.  Кожен день тижня  мав свою особливу тематику:
- «День моєї країни»;
- «День здоров’я»;
- «День рідної мови»;
- «День ерудита»;
- «День талантів». 

Перший день тижня  був присвячений нашій рідній країні. Всі учні початкових класів підтримали флешмоб  «Парад  вишиванок», показавши надзвичайно оригінальні форми національного одягу та прикрас.Талановиті дитячі колажі «Моя країна - Україна» ще раз підтвердили велич і багатство нашої рідної  землі, відтворивши  її історичні пам’ятки і незабутню красу природи.

     

День здоров’я відзначився яскравою спортивною подією у школі. «Веселі старти» у перших класах проходили у дружній атмосфері швидкості і спритності. Цікаві естафети розкрили у дітей дух змагання і потяг до перемоги. Вболівальники гучно підтримували свої команди. Перемогла дружба і любов до спорту. Не менш цікавим був конкурс фізкультхвилинок «Ні хвилиночки не гаю, фізкультхвилинку починаю».

    

Третій день тижня початкової школи був присвячений нашій рідній мові. Яскравістю, оригінальністю та інформативністю відзначилися газети учнів 3-х та 4-х класів на тему «Мова наша калинова!»Театралізована вистава «Пригоди кота Леопольда» дала змогу дітям відчути себе справжніми співучасниками дійства, залучила кожного до гри, створила атмосферу радості і задоволення. Відбулася вікторина під назвою «Словограй», де учні 2-х класів змогли показати свою ерудицію, кмітливість та знання з української мови. Програма була насиченою. Усі учасники мали змогу поринути у багатющий світ рідного слова. Захід був незвичним, пізнавальним та навіть веселим. Учні отримали заряд позитиву,  яскравих вражень від  цікавої і корисної вікторини. А першокласники з задоволенням взяли участь у конкурсі на кращий зошит «Зошитове свято».

    

«День ерудита» в НВК № 167 м. Києва пройшов цікаво та весело. Серед учнів четвертих класів відбулася інтелект-гра «Найрозумніший». Кожна команда-суперник підготувала для вітання оригінальні девіз та емблему. Вболівальники запаслися яскравими гаслами та атрибутами підтримки. Завдання конкурсу  були пізнавальними  та цікавими. Команди «Апельсин» та «Рішення» крок за кроком долали шлях до жаданої перемоги. В результаті запеклої  боротьби інтелектів перемогла дружба. Учні  початкових класів в черговий раз довели, що розум – це сила!

А в позаурочний час пройшов квест «Олімпіоніки». Команди других-третіх класів змагалися у спритності, кмітливості та ерудиції. Учні отримали неабияке задоволення від подолання своїх маршрутів. Переможцем стала команда  3- Б класу «Чемпіони». Друге місце посіли команди 3 -А класу «Мисливці» та 2 -А класу «Суперстріла». Третє місце опинилося у руках команди 2 –Б класу «Блискавка». 

    

Фінальним акордом   тижня початкових класів став концерт юних талантів. Учні четвертих класів, які готували це дійство, показали калейдоскоп вокальних і хореографічних номерів. Тема школи і радості від навчання  були близькими  кожному глядачеві. Діти з задоволенням співпереживали казковим персонажам, залюбки відгадували мультиплікаційні загадки, весело підспівували  і підтанцьовували. Найкращим подарунком для юних артистів були гучні оплески  глядачів. Адже :

Школа – велика дитяча країна,
В ній відкривається цілий наш світ.
Тут пізнає себе кожна дитина,
І відправляється звідси в політ.

    

А  ще цей день запам’ятався  виставкою дитячих робіт «Умілі  рученята», довівши креативність і  фантазію кожного  маленького учасника

Хочеться відзначити високу професійну майстерність під час підготовки та проведення тижня початкової школи вчителів  Лобунець Л.М.,Чемерис О.О.,Фарбун Н.М.,Ситенко Н.І.,Згурську Л.М.,Гончаренко Н.П.,Ядак Л.І.,Бруновську В.В.,Чепурко С.Є.,а також вихователів групи продовженого дня Бондаренко О.Л.,Кучеру І.В.,Плешкуна С.О.,Горбатюк Т.Д.,Кашину Л.І.                                       

Всі вчителі початкових класів забезпечили високий рівень засвоєння базового стандарту. Використання нетрадиційних форм навчання дозволили підвищити в учнів інтерес до навчання. Завдяки використанню ІКТ учителі покращили результативність навчання.

Результати такої методичної роботи у навчальному закладі відчутні. Більшість класоводів успішно оволодівають технологією сучасного уроку. І як наслідок – невпинно підвищується рівень знань, умінь і навичок молодших школярів, їхньої вихованості.

    

Чотирма перспективними напрямками розвитку початкової школи НВК № 167 «Чотири роки – чотири кроки» є:
І напрямок: Сходинки здоров’я «Здорова дитина». 
ІІ напрямок: «Читання – перший крок до знань».
ІІІ напрямок: Формування екологічного світогляду «На долонях Всесвіту».
ІV напрямок:  «Я – киянин!»  

    

Вперше в цьому році учнів та батьків початкових класів було відзначено на Журавлиному балу, який відбувся у травні 2016 року. Серед учнів  нагороду отримала Люлькова Майя (1-А клас, вч. Лобунець Л.М.) за активну участь у волонтерській роботі.

       Протягом 2015-2016 навчального року учні  початкових класів відвідували театри, районну  бібліотеку ім. В.Яна, побували на понефермі, Експериментаніумі, музеї Пирогово та музеї–ангарі НАУ.  Також проводилися родинні свята, майстер-класи.

    

         Зменшенню фізичного та психологічного навантаження, пов’язаного з навчальним процесом, оздоровленню учнів початкової школи сприяє тісна співпраця з дитячим санаторієм «Ялинка».  Так, п’ятий  рік поспіль  учні молодших класів перебувають на оздоровленні в Пущі Водиці.

       Дитячий санаторій «Ялинка» в Пущі Водиці – насправді, райський куточок мальовничої природи. Свіже повітря, столітні дерева, різноманітні квіти, пташиний спів викликають позитивні емоції, сприяють гарному настрою і оздоровленню. А ще різноманітні лікувальні процедури, призначені кожній дитині індивідуально відповідно до діагнозу лікарів. Тут і гало- печера, і кисневі пінки, і масажі (ручний і нуга - бест), і фізіотерапевтичні процедури, аромотерапія, і лікувальна фізкультура й тренажерна зала. Увага, піклування, доброзичливе ставлення персоналу, цікава організація дозвілля учнів, різноманітне п’ятиразове харчування  - це лише частина позитиву, який отримуєш у «Ялинці»

Результатом перебування в санаторії є те, що діти стали здоровішими, самостійнішими, а також міцнішими і дружнішими. Родзинка перебування в санаторії полягає у тому, що оздоровлення дітей супроводжувалось навчанням, що  дозволило виконати навчальні програми  з  усіх  предметів. Перебування  учнів  в санаторії  було безкоштовним  для  батьків,  кошти  на  оздоровлення  виділені  Головним  управлінням  охорони здоров’я  міста  Києва.

    

 
У цілому роботу методичного об’єднання вчителів початкових класів у 2015-2016 навчальному році можна вважати задовільною. Усі поставлені задачі були виконані. У наступному, 2016-2017 навчальному році, робота методичного об’єднання буде спрямована на реалізацію основної мети початкової школи - формування людини, яка хоче і вміє самостійно вчитися, сприймати інформацію, працювати з нею, сортувати її, осмислювати, творити.