Проект «Змістовно-методичне забезпечення ціннісно-орієнтованого інтегрованого навчання за програмою «Початкова школа: освіта для життя»

    Пілотування проекту Державного стандарту Нової української школи розпочалося з 01 вересня 2017 року. 44 школи міста Києва долучилися до експериментального навчання за проектом «Початкова школа: освіта для життя», розробленого авторським колективом Київського університету імені Бориса Грінченка. Серед них і навчально-виховний комплекс № 167, де батьки учнів 1-А класу дали письмову згоду на участь дітей в експерименті.
    Метою експерименту є впровадження основних положень Концепції Нової української школи. Впровадження Програми спрямоване на становлення особистості молодшого школяра на основі пізнання оточуючого світу через усвідомлення себе як його частини, узгодження власних потреб та інтересів із цінностями суспільства: сприянню адаптації освітнього процесу до вимог життя та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії. Наскрізною лінією Програми є інтегроване тематично-проектне навчання, яке в 1 класі складається з 12  зошитів – посібників, де проектні тижні об’єднують блоки знань із різних освітніх галузей. Акцент робиться  на вміннях, а не на знаннях. Освіта спрямована на розвиток компетенцій, де учні вчаться шукати інформацію, вирішувати проблеми й ефективно комунікувати один з одним. Адже пошук – шлях до успіху:
  - вміння добувати інформацію;
  - вміння обробляти інформацію;
  - вміння застосовувати інформацію.
 
    
 
    Говорячи про перші кроки у реалізації проекту «Початкова школа: освіта для життя», можу сказати про переваги:
  - формує компетентності;
  - формує лідерські якості;
  - забезпечує мотивацію.
    Адже багато занять проводиться в ігровій формі, що допомагає краще концентрувати увагу дітей, де учні вчаться працювати у парах, у групах, створювати спільні проекти. Створення єдиного для навчальних предметів простору дозволяє уникнути дублювання інформації у змісті різних навчальних дисциплін і розглянути матеріал з різних боків за допомогою різноманітних дидактичних засобів. Учні навчаються без купи підручників, теорія на уроках тісно повязана з практикою. Діти вивчають те, що їм знадобиться у житті і уроки проходять не тільки в класі, а й за межами школи. А вчитель виконує роль, як організатор самостійної, пізнавальної, творчої діяльності школярів. Очікуваного результату треба досягати протягом дня.
 
    
 
    За перший семестр ми з учнями закінчили 5 проектів:
  1. Я – школяр. Я – школярка.
  2. Шкільний портфель.
  3. Життя книжки.
  4. Дорога до школи.
  5. Шкільне подвіря.
    Самі назви проектів говорять самі за себе. Фотоколажі по цих проектах розкажуть про цікаве і творче навчання, на формування позитивного ставлення до школи, про дружні стосунки.