Педагоги НВК № 167 м. Києва відвідали семінар з ТРВЗ-педагогіки

Головне - навчити дітей мислити
                                                               Б. Брехт
 
    В умовах постійно зростаючого обсягу інформації, навчального матеріалу, що має засвоїти дитина, виникає потреба шукати шляхи ефективного навчання, приховані резерви розумової активності.
    В сучасному закладі освіти, особливо перед учителем початкових класів, першочерговим завданням має стати завдання не накопичення дитиною інформації, а розвиток мислення, вміння аналізувати ситуацію, планувати свої дії на кілька кроків вперед, адекватно оцінювати результати, самостійно набувати і переробляти інформацію, перетворюючи знання в інструмент пізнання інших видів діяльності, вміння конструктивно взаємодіяти з іншими.
    Досягнення творчого рівня розвитку особистості можна вважати найвищим результатом будь-якої педагогічної технології. Але існують технології, в яких розвиток творчих здібностей є пріоритетною метою. Серед них чільне місце посідає ТРВЗ-педагогіка (теорія розв`язання
винахідницьких задач).
    10-11 грудня педагоги нашого навчального закладу відвідали семінар «ТРВЗ-педагогіка як засіб розвитку креативності молодших школярів».
    Програма семінару передбачала вивчення методики викладання авторського курсу Світлани Іванівни Гін «Розвиток творчих здібностей» та «Вчимося мислити креативно», метою яких являється підвищення рівня варіативності, системності, оригінальності , продуктивності та пізнавальної активності молодших школярів.
    У ході семінару вчителі ознайомилися з теорією рішення винахідницьких задач (ТРВЗ), значенням відкритих задач в процесі становлення креативності. Отримали практичні навички їх вирішення та знання, необхідні для креативного навчання молодших школярів.