XVIІ Всеукраїнська конференція учнів асоційованих шкіл ЮНЕСКО

Пошукам справжніх вершин та ціннісних орієнтирів в освітньому просторі школи була присвячена XVIІ Всеукраїнська конференція учнів асоційованих шкіл ЮНЕСКО «Українсько-європейські ініціативи в освітньому просторі: ціннісна парадигма», яку було організовано та проведено 29–30 березня 2016 року Гуманітарною гімназією «Гармонія» на базі навчально-виховного комплексу № 141 «ОРТ» під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Метою конференції було залучення учнів асоційованих шкіл ЮНЕСКО до конструктивної дискусії щодо шляхів формування стійкої ціннісної парадигми, яка є універсальною як для українського, так і для європейського світу. Більше 50 навчальних закладів України отримали можливість презентувати свій досвід з окресленої проблематики та запропонувати власні шляхи прискорення євроінтеграційних процесів.

Особливо знаковим видається проведення такої конференції напередодні прийняття нового Закону про освіту, на чому під час свого виступу наголосив заступник Міністра освіти і науки України Павло Кузьмович Хобзей. Він зазначив, що пропозиції учасників конференції щодо вдосконалення українського освітнього простору суттєво перегукуються з тими положеннями, про які йтиметься на порядку денному під час голосування за цей закон. Отже, актуальність питань, які діти піднімали під час роботи секцій, не викликає сумніву. Серед почесних гостей, які люб’язно зголосилися привітати учасників конференції, були: відповідальний секретар Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Олександр Дем`янюк, доктор політичних наук, професор Київського міжнародного університету Некряч Анастасія Іванівна, доктор історичних наук, професор, заступник директора Національного науково-дослідного інституту українознавства МОН України Зінченко Арсен Леонідович, керівник Проекту Ради Європи «Підтримка освіти прав людини та демократичного громадянства у країнах Східного партнерства» Оксана Овчарук, начальник відділу STEM-освіти Інституту модернізації змісту освіти Патрикеєва Олена Олександрівна, Національний координатор проекту ПАШ ЮНЕСКО Міністерства освіти і науки України Глоба Марія Костянтинівна, начальник відділу науки, прогнозування та аналізу цільових програм Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, кандидат педагогічних наук Бабінець Світлана Іванівна, начальник Управління освіти Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації Іваніна Наталія Василівна, заступник директора науково-методичного центру з питань інноваційної та експериментальної діяльності, інклюзивної освіти, моніторингових досліджень та співпраці в галузі освіти Управління освіти Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації Сидоренко Наталія Анатоліївна, кандидат філософських наук, директор інформаційного центру Європейського Союзу в Національному університеті «Острозька академія» Карповець Максим В’ячеславович, проректор Київського міжнародного університету Рудаківська Світлана Вікторівна, начальник відділу науки, міжнародних та регіональних зв’язків Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської державної адміністрації Бабінець Світлана Іванівна, кандидат історичних наук, доцент Київського міжнародного університету Лукашенко Аліса Іванівна, Залужений працівник освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, головний науковий редактор Всеукраїнського науково-практичного журналу «Директор школи, ліцею, гімназії» Виговська Ольга Іванівна та багато інших.

Протягом 2-ох днів в секціях та підсекціях конференції обговорювалися питання ціннісної парадигми в освітньому просторі школи: форми, методи, технології, моделі сучасної школи та принципи «STEM Learning is Everywhere», діалогу і взаємодії європейських та українських духовних цінностей – основоположних принципів європейської інтеграції, цінності свободи як вияв національної ідентичності та право на свободу вибору в освіті: світовий досвід та українські реалії. Під час практичної частини розроблялись конкретні рішення реалізації європейської інтеграції у школах, пропонувалися шляхи впровадження неформальної освіти в освітній простір школи, була розроблена особистісно-зорієнтована модель поліцентричної інтеграції знань, що відповідає ідеям відкритої освіти у відкритому суспільстві.  Зокрема, учень 11-А класу НВК № 167 м. Києва Логвін Дмитро взяв участь у роботі підсекції «Євростудії як метод і форма реалізації освітніх ініціатив для розповсюдження ідеї «Я - українець, отож я - європеєць», а Лук`янць Ірина «Феномен свободи: історична трансформація та багатоаспектність розуміння свободи та свободи вибору в світі».

Усім учасникам конференції залишилося лише переосмислити почуте, перейнятися побаченим і продовжувати втілювати на практиці те, що допоможе кожному з гордістю сказати: «Я – українець, а отже я – європеєць», а школам – прислухатися до пропозицій дітей та врахувати їх у повсякденному житті.