Заходи за 2018-2019 н. р.

Предметна комісія вчителів німецької мови

    Предметна комісія учителів  німецької мови  НВК№ 167 м. Києва з поглибленим вивченням німецької мови  складалася у 2018 -2019 н. р. з  14 учителів німецької мови. Якісний склад  методичної комісії на кінець навчального року був наступним: «вищу» кваліфікаційну  категорію мають 5учителів, 1 з яких є «учителем - методистом». В  цьому навчальному році проходили атестацію Савчук З.М. і отримали І кваліфікаційну категорію. Протягом всього навчального року учителі  продовжували   працювати  над реалізацією обраної у попередньому році науково – методичної теми  «Особистісно-діяльнісний, комунікативний та рефлексивний підхід у навчально-виховному процесі, як стратегічний орієнтир в умовах інноваційного режиму». Науково-методична тема роботи предметної комісії  учителів німецької мови є сучасною та невід’ємною від процесу інтеграції національної освіти у світову систему освіти. Крім  цього кожен учитель має свою самоосвітню тему, над якою працювали протягом 2018-2019 н.р. А саме:
Чепорнюк В.О. «Гра як один з необхідних видів навчальної діяльності та ефективних засобів активізації розумової діяльності учнів 1-4 класів на уроках німецької мови».
Біріна О.А. «Формування мовленнєвої компетенції на уроках німецької мови з використанням інтерактивних технологій навчання».
Отрощенко О.Г. «Використання гри як засобу стимулювання навчального процесу на уроках німецької мови в середній та молодшій школі».
Братусь А.А. «Методика використання ігрових мовних вправ на уроках німецької мови з метою формування мовленнєвої компетенції в діалогічному мовленні».
Максименко П.В. «Інтерактивні методи навчання німецької мови в старших класах як засіб формування комунікативної компетентності особистості».
Савчук З.М. «Використання різних форм роботи та прийомів з метою активізації та стимулювання пізнавальної діяльності учнів».
Майорко М.В. «Інтерактивні методи навчання у початковій школі щодо підвищення мовної активності учнів».
Любченко Ю.О. «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу з німецької мови шляхом впровадження інноваційних технологій».
Коломієць Л.А. «Навчання аудіюванню в початковій школі».
Мельник В.І. «Використання інтерактивних технологій та проектної методики у вивченні німецької мови».
Некрасова Д.В. «Розвиток навичок аудіювання у учнів середньої школи в умовах інноваційних технологій».
Шевченко Ю.О. «Соціальне навчання. Вправи для зміцнення колективу на уроках німецької мови».
Волинець О.В. «Ігри як прийом навчання в молодшій школі».

    В основу плану роботи предметної комісії учителів німецької мови  у 2018-2019  н.р., над успішним виконанням якого були задіяні всі учителі кафедри,   було  покладено   методичні засади сучасного навчання і вивчення іноземних мов, що передбачають спрямування навчальної діяльності на вироблення в учнів необхідних життєвих компетентностей, що у майбутньому давали б можливість комфортно почуватися в сучасному світовому багатонаціональному просторі. Людина стає невід’ємною частиною полілінгвоетнокультурної світової спільноти і тому одним з основних завдань навчання іноземної мови розглядається учителями німецької мови, відповідно до викликів часу, формування в учнів здібностей, готовності та бажання брати участь у міжкультурній комунікації. При цьому діяльність   учителів  німецької  мови завжди будувалась на використанні найсучасніших досягнень лінгвістичних, психолого-педагогічних і суміжних наук,  аналізі  навчально - виховного процесу, системі взаємопов’язаних заходів і дій, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного вчителя.
    До плану  предметної комісії  учителів німецької мови було введено різноманітніші методи та форми  моніторингу навчального процесу та   контролю  навчальних досягнень учнів протягом всього 2018-2019 навчального року, підготовку до складання іспитів DSDта орієнтованих на Німецькомовний диплом іспитів, а також цікаві культурні шкільні та позашкільні заходи, що мали позитивний вплив на процес виховання. Надзвичайно багато уваги було відведено учням, які є обдарованими, -  при підготовці їх до участі у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з німецької мови, при написанні ними науково-дослідницьких  робіт у секції німецької мови МАН та при їх участі у найрізноманітніших шкільних та позашкільних культурно-освітніх заходах.  Належна увага приділялася також роботі з молодими спеціалістами, які тільки розпочинають свій трудовий шлях.
    Відповідно до плану роботи предметної комісії учителів німецької мови протягом 2018-2019 н.р. були проведені наступні контрольні зрізи знань учнів з німецької мови з  наступних  видів мовленнєвої компетенції:   

 • вхідне тестування (граматика, контроль читання) з метою   перевірки засвоєння вивченого матеріалу за попередній рік навчання з німецької мови    в 5-х, 7-х, 9-х та у 11-х класах (вересень 2018);
 • проведення контролю аудіювання та письма з німецької мови в 5-х, 7-х, 9-х та у 11-х класах (березень 2019); 
 • орієнтований на Німецький мовний диплом іспит у 4-х та 7-х класах (квітень 2019).

    Крім вище зазначених контрольних зрізів заступником директора з навчально-виховної роботи Чепорнюк В.О. протягом вересня та жовтня 2018 р. вивчався стан викладання німецької мови у початковій школі навчального закладу. У цей  час було організовано відвідування уроків учителів, які викладають німецьку мову у 1-4 класах, звірено відповідність календарно-тематичного планування навчальним програмам, перевірено стан ведення та перевірки учителями  зошитів та словників.  Результати контрольних зрізів та вивчення стану викладання німецької мови були проаналізовані на засіданні предметної комісії, де були відмічені учителі, учні яких мають високі успіхи у вивченні німецької мови, обговорені засоби формування позитивної мотивації при вивченні німецької мови.  Були вказані і  недоліки у роботі деяких учителів та розроблені шляхи їх подолання. 
    Предметна комісія учителів німецької мови   НВК № 167 протягом всього навчального року продовжувала тісну співпрацю з Посольством Федеративної Республіки Німеччини. Пріоритетними напрямками у роботі методичного об’єднання учителів німецької мови , як і в попередніх роках, є співпраця з Центральним управлінням у справах освіти за кордоном, Службою педагогічного обміну Німеччини, Службою Німецького академічного обміну, німецьким культурним центром «Гете-Інститут в Україні», Малою академією наук,   Київським національним лінгвістичним університетом та  партнерськими  школами   Бургау-гімназією (Дюрен, Німеччина)   та Європейською гімназією (Керпен, Німеччина).
    План роботи методичного об’єднання  учителів німецької мови   успішно  виконаний і, підбиваючи підсумки зробленого протягом року, приємно згадати всі успіхи учителів німецької мови та їх учнів. 
    Призові місця у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з німецької мови:
І (шкільний) етап олімпіади – 163 місць
II (районний) етап олімпіади - 55 місця
III (міський) етап олімпіади - 24 місць
    Тут слід відмітити таких учителів як Максименко П.В., Волинець О.В., Головіну О.О.
    Згадані учителі є також активними і старанними при підготовці учнів    8-11 класів до складання іспиту на Німецькомовний диплом у рамках участі гімназії у  міжнародній  програмі «DeutschesSprachdiplom».      Протягом 2018-2019 н.р. у навчальному закладі двічі відбулися іспити на Німецькомовний диплом різних ступенів. У грудні були проведені дві частини, письмова та усна, DSD іспиту  на рівень С1/В2 серед учнів 11 класів. Із 13 кандидатів дипломантами стали 12 учнів гімназії (6 учнів мають рівень С1, 6 учнів мають В2). 
    Відбулися також перед проведенням кожного іспиту (DSDIта  DSDII) установчі конференції та тренувальні пілотні іспити, що допомагають DSD- учителям  у підготовці своїх учнів до Німецькомовного іспиту.

Німецькомовний диплом IIступеня, рівень С1,  отримали:

 1. Братусь Андрій
 2. Гінсгеймер Катерина
 3. Костенко Анна
 4. Король Євген
 5. Король Андрій
 6. Костенко Анна

Німецькомовний диплом II ступеня, рівень В2  отримали:

 1. Лисенко Денис
 2. Фетісова Жанна
 3. Холодна Поліна
 4. Зінченко Марія
 5. Тимченко Поліна
 6. Тимошенко Анна

    19 червня 2019 р. в приміщенні Посольства ФРН відбулося урочисте вручення Німецькомовних дипломів DSD (Deutschsprachiges Diplom) учням українських DSD-шкіл, серед них і одинадцятикласникам  НВК 167 м. Києва з поглибленим вивченням німецької мови.
    З вітальними словами та побажаннями  подальших успіхів в удосконаленні мови  як в  Україні, так і в Німеччині виступили перед дипломантами представники Посольства  Німеччини  в Україні пан  доктор Хаттендорф та пан Лісснер, (радник з питань німецької мови в Україні). Вони розповіли  про випускників 11 класів, які  отримали  право навчатися в Німеччині  та отримувати  стипендію.
    Координатор  програми DSD в північній та центральній Україні  пан  Крістоф Йєгглє оголосив   дипломантів  шкіл та привітав їх з високими досягненнями у вивченні німецької мови.
    Учні  НВК № 167 дуже вдячні програмному учителю пану  Міхаєлю Ерлиху,  DSD-учителю Максименко П.В. та  іншим  учителям  навчального закладу, які доклали  немало  зусиль для підготовки учнів до  DSD іспиту.
    Німецькомовний диплом II ступеня свідчить про високий рівень знань з німецької мови, є передумовою навчання в   університетах Німеччини та відкриває широкі горизонти випускникам навчального закладу у виборі майбутньої професії.
    В рамках цієї ж DSD-програми був проведений іспит  на Німецькомовний диплом Iступеня для учнів 9 класів. У складанні іспиту брали участь 30 учнів нашого навчального закладу. Результати іспиту теж були надзвичайно  успішними: 20 учнів мають Шпрахдиплом рівня В1 і 8  учнів – рівня А2.

   

    Також вже третій рік поспіль навчальний заклад приймає участь у складанні ДСД іспиту рівня А1 та А2. З метою визначення рівня навчальних досягнень учнів 4-х та 7-х класів з німецької мови 10-12 квітня 2019 року в цих  класах  були проведені орієнтовані на німецькомовний диплом іспити, що являли собою різні види письмової  та усної діяльності:   контроль аудіювання та читання, контроль письма у вигляді творчого завдання та контроль говоріння.
    27 травня 2019 року відбулося урочисте вручення Німецьких мовних дипломів (DSD) рівня А1 учням 4-х та рівня А2 учнів 7-х класів в актовій залі НВК №167 з поглибленим вивченням німецької мови. 93 учні отримали дипломи рівня А1, 42 учні дістали дипломи рівня А2.

   

    Одразу після закінчення навчального року  в стінах навчального закладу відбувся однотижневий літній інтенсивний курс з німецької мови для учнів, що закінчили 10 клас і готуються до складання іспитів на Німецькомовний диплом рівня В2/С1 у наступному навчальному році. Залучені до проведення інтенсивного мовного курсу були наші ДСД-учителі: Максименко П.В., Волинець О.В., програмний учитель Міхаель Ерліх, учителі-початківці в ДСД-програмі: Мельник В.І., Любченко Ю.О., Шевченко Ю.О.
    Вже шостій рік поспіль учні навчального закладу за підтримки   Центрального управління у справах освіти за кордоном та Служби педагогічного обміну Німеччини змогли взяти участь у роботі літнього мовного табору по підготовці до Шпрахдиплому, що відбувався у мальовничій місцевості Карпат, а саме на туристичній базі «Едельвейс», що розташована поблизу с. Сіль Закарпатської області. Учасники курсу не тільки інтенсивно вивчали німецьку мову, маючи у своєму розкладі по 8 уроків щодня, але і активно відпочивали та насолоджувалися цілющим гірським повітрям   та смачними  карпатським стравами.
    Як  навчальний  заклад з Німецькомовним дипломом  НВК № 167  є активним учасником шкільного та позашкільного культурного життя,  охоче бере участь у всіх  заходах,  що відбуваються  протягом навчального року в Україні за сприяння Посольства Федеративної Республіки Німеччини  в Україні та культурного центру Гете - Інституту.
    Посольство Німеччини в України традиційно в вересні організувало день відкритих дверей – «Німецький сад». Кияни та гості міста змогли познайомитись з діяльністю Німеччини в Україні та поспілкуватися з представниками німецьких посередницьких організацій.
    Відвідувачі могли познайомитись із діяльністю німецької школи та Німецького дитячого садка, Goethe Institut в Україні, Німецької академічної служби обмінів DAAD, Німецько-української промислово-торгівельної палати, Товариства міжнародної співпраці GIZ та Німецького банку розвитку KfW, представництвами німецьких політичних фондів.
    Протягом усього дня гостям заходу була запропонована різноманітна сценічна програма з музичними і театралізованими виступами, а також виставки з німецької тематики: Офіційна церемонія відкриття Німецького саду за участі Надзвичайного та Повноважного Посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля, виступи фольклорної танцювальної групи «Deutsche Quelle» та учнів шкіл з поглибленим вивченням німецької мови, розіграші призів у вікторинах про Німеччину.
    Також в рамках заходу була представлена двомовна (українською та німецькою) виставка архівних документів «Україна та Німеччина в 1918–1923 рр.», підготовлена українськими науковцями за сприяння фонду Ганса Зайделя до ювілею дипломатичних взаємин між нашими країнами.
    Для маленьких гостей було облаштовано дитячий майданчик та створено спеціальну розважальну програму. А щоб повністю пірнути в атмосферу німецького фестивалю гості могли спробувати страви традиційної кухні та зробити пам’ятні фото.
    Саме для цього співробітниками Центрального управління з питань шкільної освіти за кордом та представниками ДСД – шкіл в Україні був створений інформаційний стенд, де і вчителі НВК №167 м.Києва з представниками німецької сторони паном Крістофом Йєгглє та паном Міхаелем Ерліхом мали прекрасну можливість надати інформаційну та консультативну допомогу всім відвідувачам, які мають бажання вивчати гарно німецьку мову не лише в Україні, але й за її межами.
     З  вересня 2018 року Гете – Інститутом була запропонована ціла низка заходів в рамках проекту «Тижні Німеччини в Україні 2018», які  з великим задоволенням відвідали учні 3-11 класів на чолі з учителями німецької мови. Це і театралізовані вистави, що проходили в Deutsche Schule, які відвідали 4-ті класи з учителями Некрасовою Д.В. та Братусь А.А. Відвідання 8-А класу з Головіною О.О. кінотеатру з переглядом німецькомовних короткометражних фільмів та їх обговоренням. Традиційним стало відвідування бібліотеки Гете-інституту. Цього разу на ознайомчій екскурсії були 6-А та 6-Б класи з Шевченко Ю.О.
    Культурі ведення бесіди можна навчитись, практикуючи цю бесіду з ерудованими, толерантними, цікавими співрозмовниками на актуальну тему. Прекрасну можливість опанувати мистецтво ведення бесіди, дискусії, суперечки дають дебати в рамках Міжнародного конкурсу «Молодь дебатує», який щорічно проводиться під патронатом Гете-Інституту. Щорічно    наші  гімназисти  беруть активну участь  у цьому міжнародному конкурсі,що проводиться німецькою мовою для шкіл з поглибленим викладанням німецької мови у  країнах Східної Європи. Різноманітні,  актуальні для України теми, що виносяться молодим людям DSD шкіл для дискусій, є  актуальними для України,   сприяючими   розвитку процесу інтеграції нашої країни  в Європу, а також загально розвиваючими та такими, що підтримують гуманістичні цінності у суспільстві. 05 квітня 2019 учні 10 класу НВК №167 Мостова Олеся та Тромса Валерія, яких гарно підготували учителі Максименко П.В. та Міхаель Ерліх,  достойно представили свій навчальний заклад, дискутуючи німецькою мовою на теми «Чи потрібно в школах України ввести таки предмет як Охорона навколишнього середовища?» та «Чи потрібно відмінити спеціалізацію в молодшій школі?» Конкурс «Молодь дебатує» щорічно проводиться з метою демонстрації вирішення будь-яких конфліктних ситуацій мирним шляхом за допомогою обговорень.
    Протягом 2018-2019  н. р. учителі німецької мови, відповідно до плану роботи предметної комісії, керували організацією та проведенням шкільних позакласних заходів, присвячених певним історичним подіям, традиційним святам народів, мову яких вивчають у гімназії та різним актуальним подіям. НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови має плідну працю з посольством Німеччини в Україні, цінує дружні стосунки з учнями та учителями з багатьох німецьких міст, вчить та шанує німецьку мову і, звісно ж, поважає німецькі традиції.
    Осінь - пора яскравих кольорів та вражень. А також пора знаменних подій. Третього жовтня  святкується День об’єднання Німеччини. Відзначення цього дня пройшло цікаво і різноманітно. Учням 9 - 11 класів навчального закладу на чолі з їх учителями паном Ерліхом, Карпіковою О.І., Максименко П.В. було запропоновано переглянути німецькі художні фільми, присвячені сучасній об‘єднаній Німеччині, після чого на «круглих столах» учні дискутували, що дало Німеччині її об‘єднання. Для учнів середньої та молодшої школи проводилися різноманітні вікторини «Як добре я знаю Німеччину».
    З 08 по 19 жовтня 2018 року в НВК №167 проходила декада німецької мови «Німеччина сьогодні». Мова – це виразник культури. А з огляду на сьогодення, знати лише іноземну мову - цього замало. Ти зобов’язаний знати історію, ментальність та традиції народу, мову якого вивчаєш.
    Традиційні декади з німецької мови в нашій гімназії проходять під гаслом: «Цікаво, пізнавально та легко!». Кожного року діти занурюються в цікаві події Німеччини, знайомляться з неординарними особистостями, винаходами та літературою. Цьогорічна жовтнева декада була присвячена сьогоденню німців. І, як завжди, до цього цікавого проекту долучилися всі учні школи.
    Демократичні засади законодавства у проектній роботі «Купол Рейстагу», найстарші учні досліджували під керівництвом пана М.  Ерліха, Максименко П.В. та Волинець О.В. Сучасне німецьке виробництво посіло заслужені передові позиції у світі. Поруч з ним стрімко розвивається економіка та наукові дослідження. Учні 7-8 класів із захопленням відкривали для себе секрет маркування «Made in Germany» під керівництвом своїх вчителів Чепорнюк В.О, Біріної О.А, Волинець О.В, Головіної О.О.
    Німці вміють не тільки чудово працювати, але ще й відпочивати. Адже їх славнозвісні карнавали, Oktoberfest, Різдво та інші завжди викликають захоплення у дітей та дорослих. Чому б не посвяткувати і нам? Цим дійствам були присвячені театралізовані  уроки, організовані для учнів 5-6 класів вчителями Отрощенко О.Г., Біріною О.А., Братусь А.А. Некрасовою Д.В., Мельник В.В., Шевченко Ю.О.

      

    І як можна було обійти наші славнозвісні гімназійні «Літературні читання»!? Для учнів старшої школи це неабиякий іспит та хвилююча подія. Вони дуже серйозно відносяться до підготовки та проведення таких зустрічей. Бо готують їх для наймолодших наших школярів. У «Пряниковому будиночку» побували учні наших колег: Отрощенко О.Г., Чепорнюк В.О., Біріної О.А., Головіної О.О., Некрасової Д.В., Мельник В.В.
    Німецька земля славиться своєю гостинністю. Вона, як різнобарвний багатонаціональний килим, така ж яскрава та самобутня. Представники різних народів живуть, працюють та вважають домівкою Німеччину. Тому терпимість та такт  є головною запорукою такого тісного співіснування. На уроках толерантності діти вчилися без агресії сприймати думки, поведінку, форми самовираження та спосіб життя іншої людини, які відрізняються від власних. Вчителі Отрощенко О.Г., Чепорнюк В.О та Савчук З.М. провели творчі уроки доброти з учнями 3-7-х класів.
    А для найменших школярів весело та пізнавально пройшли уроки-квести «Німеччина у символах». Підготовка була серйозною, бо проходили вони в декілька етапів. До пошуку долучилися навіть батьки! А виставка малюнків  «Мої враження про Німеччину на папері» показала, скільки корисного та цікавого дізналися малюки граючись.

    

     У рамках проведення декади німецької мови та вивчення теми «Viel Spaß. Filmbesprechung“ учні 10 класу та вчителі Волинець О.В. та Головіна О.О. відвідали кінотеатр та переглянули фільм « Донбас», знятий режисером Сергієм Лозиницею та створений спільно з продюсерською компанією Німеччини та за її фінансовою підтримкою. Ситуація на сході України, її «інша сторона медалі» вразила учнів яскравими епізодами та вдалою акторською грою.
    На уроці-обговоренні цього фільму учні поділилися власними думками щодо реалій українського життя, підготували презентації та проектні роботи. У ході аналізу основного сюжету,  десятикласники виконали завдання до змісту фільму та написали творчу роботу на тему: «LÜGEN UND WAHRHEIT IN ZEITEN EINES VERGESSENEN KRIEGES».
     Залучення позакласної роботи у навчанні школярів підвищує рівень мотивації та зацікавленості, спонукає ретельніше вивчати іноземну мову. Особливо продуктивно тренує навики говоріння іноземною мовою. Тому елегантним завершенням десятиденного марафону стала сценічна постановка «Сьогодення Німеччини. Новий погляд.» , під керівництвом Майорко М.В.
    Різдво – час для найкращих бажань. Передріздвяний час, мабуть найкращий і найочікуваніший, як дорослими так і дітьми.  З 1 по 24  грудня в Німеччині триває час Адвенту, тому в НВК №167 логічно до цих подій розпочалася підготовка до святкування Різдва, аби вшанувати різдвяні традиції   в Німеччині. Оформлення  різдвяних стінгазет та вітальних листівок своїм друзям в Німеччині, виготовлення власноруч віночків та подарунків, випікання печива та різдвяного пирога Stollenза давніми рецептами та  саме  святкування Різдва  - всім цім школярі від першого до одинадцятого класу жили протягом останнього тижня першого семестру.Море задоволення отримали всі мешканці нашої дружньої шкільної родини. Адже традиційно і на нашій рідній землі Різдво вважається родинним святом.

    

    Учителі німецької мови навчального закладу ніколи не зупиняються на досягнутому, і тому питання самоосвіти є завжди актуальним на кафедрі німецької мови.
    У відрядженні за кордоном  16.09.2018 – 29.09.2018 перебувала Волинець О.В., відвідуючи курси підвищення кваліфікації в  в м. Гайдельберг (Німеччина) та Коломієць Л.А. 04.11.2018 – 24.11.2018 перебувала в м.Дуісбург (Німеччина), обмінюючись досвідом в одній з німецьких шкіл.
    Учитель – це той невтомний трудівник, який розвивається сам і розвиває своїх учнів. Тому нова хвиля першачків, що прийде цього року до українських шкіл, стане натхненням для кожного, хто буде з ними працювати. Саме педагоги, що будуть навчати першокласників, мають реалізувати зміни, які закладені в реформі середньої освіти. Наказом МОН підвищення кваліфікації педагогічних працівників складається з дистанційного онлайн-курсу на порталі «EdEra” та трьох очних сесій в Інституті післядипломної педагогічної освіти. Окреме навчання передбачене для вчителів іноземних мов за сприянням Британської Ради, Goethe-Institut і Посольства Франції в Україні.
    В період з 21 серпня по 23 серпня на базі НВК №167 м.Києва з поглибленим вивченням німецької мови проходять навчання вчителів  НУШ німецької мови за програмою «DLL - вчимося навчати німецької», які будуть працювати на початковому етапі вивчення мови.Підвищення кваліфікації проходить в інтерактивному режимі з креативними тренерами від Гете-інституту пані Наталею Ждановою та пані Вікторією Щербаковою. Вчителі практично опановують нові прийоми навчання у дружніх, веселих командах. Вони мають змогу активно поспілкуватися з тренерами та один з одним, поділитися новими ідеями та прийняти участь у цікавих експериментах.
    Завдяки цим заняттям у вчителів з’явився новий простір для творчості та педагогічного злету. Тож побажаємо всім, хто долучився до концепції «Нова українська школа», натхнення та наснаги в нелегкій і такій важливій справі, як навчання юного покоління в мажорному настрої.
    Відвідування конференцій та семінарів є одним з провідних напрямків самоосвіти учителів німецької мови. Волинець О.В. та Міхаель Ерліх з 02 по 08 вересня 2018 року були запрошені на конференцію шкіл-учасників ДСД-програми. Головна тема конференції – робота над внутрішніми учбовими планами з німецької мови з урахуванням CASE– уроків.
    Новинки навчальної літератури німецького видавництва «Cornelsen», «Hueber» та «Klett» завжди цікавлять учителів та надихають на нові ідеї.
    07 вересня  2018 р.відбувся    навчально-методичний семінар для учителів німецької мови за темою «Нова навчальна програма з німецької мови та нові підручники для школи вид-ва «Hueber»»,  який відвідали Біріна О.А., Братусь А.А., Некрасова Д.В. та познайомилися з основними змінами, яких зазнала нова програма з німецької мови для 5-9 класів.
    З 24 по 27 жовтня Волинець О.В. перебувала у відрядженні в Івано-Франківську з нагоди зустрічі представників шкіл, у яких перебували волонтери з Німеччини для покращення учнів шкіл володіння німецькою мовою. На зустрічі обговорювалися питання щодо заявок, перебування волонтерів в Україні, цілі їх перебування в навчальних закладах, методи та пропозиції залучення волонтерів в навчальний процес.
    З 30 по 31 жовтня відбувся дводенний семінар в м.Харків для ДСД-вчителів, в якому приймали участь Пан Ерліх та Максименко П.В.
    02 листопада 2018 року Некрасова Д.В., Біріна О.Г., Коломієць Л.А. та Братусь А.А. відвідали методичний семінар «Німецька мова як мова професійного спрямування: ідеальнийй мовний тренінг практичного спрямування на прикладі підручників вид-ва «Hueber»», на якому познайомилися з важливими методично-дидактичними принципами професійно спрямованого вивчення німецької мови, а також з вправами, завданнями та формами роботи на занятті, що допомагають оволодіти фаховою мовою різних професійних груп.
    15 січня 2019 року учителі Савчук З.М. та Любченко Ю.О. відвідали методичний семінар «Розвиток предметно-мовної компетенції в підручнику «Beste Freunde».
    11 лютого 2019 року учителі німецької мови Волинець О.В. та Біріна О.А. були учасниками семінару «Переваги нового підручника для ДСД-шкіл PlanetPlusвід вид-ва Hueber», де познайомилися з концепцією нового підручника, цільовою групою та рівнями підручника для шкіл, переваги та новинки у викладанні німецької мови з новим підручником «Planet Plus».
    25 лютого 2019 року відбувся методичний семінар «Особливості вивчення іноземної мови у підлітковому віці та сучасні принципи її викладання у середній школі». Учителі німецької мови Майорко М.В., Біріна О.А., Волинець О.В. проаналізували умови, за яких учні ефективно вивчають німецьку мову в середній школі. Зміни, яких зазнає людина в підлітковому віці, є суттєвими і чинять вплив на навчальний процес. Тому вчителі іноземної мови повинні враховувати деякі моменти при плануванні та проведенні своїх уроків.
    12 квітня 2019 року Волинець О.В. та Біріна О.А. приймали участь в семінарі від Центру іноземних мов ТСП «Граматичні ігри в новому підручнику для підлітків Planet PLUS вид-ва «Hueber»». Навряд чи щось де мотивує підлітків на заняттях з іноземної мови більше, ніж робота над граматикою, адже для багатьох з них вона видається сухою і нецікавою. Як наслідок в учнів знижується інтерес, увага та зникає задоволення від навчання. Набагато кращою є для учнів ситуація, коли вчитель іноземної мови дотримується на занятті принципу зацікавленості та дає учням можливість самим відкривати для себе граматичні явища певної мови. Отже, під час семінару вчителі німецької мови познайомилися з найкращими граматичними іграми з нового підручника Planet PLUS вид-ва «Hueber» та дізналися самі, наскільки захопливо може бути участь в підготовці та проведенні цих простих та різноманітних, проте вкрай ефективних вправ.
    Протягом жовтня-листопада та березня-квітня навчальний заклад за проханням інституту післядипломної освіти ім.. Б.Грінченка прийняв групу учителів німецької мови м.Києва. Максименко П.В., Некрасова Д.В., Братусь А.А, Мельник В.І.  та Отрощенко О.Г. показали на своїх відкритих уроках свою майстерність викладання німецької мови в молодшій, середній та старшій школі. Гості були в захваті професіоналізмом вищезгаданих вчителів, а матеріали уроків пішли в друк в німецькомовний журнал «Deutsch».
    Досвід співробітництва навчального закладу № 167 з Київським національним лінгвістичним університетом має багаторічний стаж, а співпраця є успішною. У 2018 - 2019 н.р.,  відповідно до Угоди про проведення практики студентів вищих навчальних закладів,   педагогічну практику успішно пройшли студенти  факультету німецької та англійської мови  Київського національного лінгвістичного університету. З радістю проходять студенти свою педагогічну практику на базі НВК №  167, де  створені необхідні умови для виконання програми     практики, надана можливість користуватися кабінетами, підручниками, технічними засобами. До кожного студента практиканта  завжди  прикріплений  учитель-наставник.
    Відповідно до Угоди про партнерство між НВК № 167 м. Києва та Бургау – гімназії м. Дюрена (з 2008 р.) у рамках Міжнародної  програми «Обмін школярами» учні нашого навчального закладу з нетерпінням очікували незабутню зустріч зі своїми друзями з Німеччини, що тривала з 01.04 по 13.04.2019 року.
    Міжнародні відносини – важлива складова освітнього процесу, яка відкриває нові грані та дарує важливий досвід. Особливо продуктивними вони є у процесі вивчення іноземної мови, адже спілкування з носіями якнайкраще допомагає удосконалити мовленнєві навики учнів.
    Багаторічне шкільне партнерство німецької гімназії Бургау міста Дюрена www.burgaugymnasium.de з колективом та учнями нашого навчального закладу подружило не один десяток школярів  двох  країн. 2019 рік не став виключенням: вже 1 квітня київські гімназисти з радістю зустріли своїх іноземних товаришів.
    Напрямками нашої співпраці є обмін учнями, викладацьким  досвідом та робота  над спільними проектами. Програма розпочалася святковим концертом, екскурсією по школі та солодкими подарунками. Німецькі учні активно приймали участь в навчальному процесі, відвідуючи не лише уроки іноземної мови, а й математику, хімію, фізику тощо. Під час обміну учні спілкуються не лише в школі, багато заходів ми влаштували і в позаурочний час. Ми вирішили познайомити німецьких друзів із національною українською кухнею. Так, українські вчителі влаштували майстер-клас з ліпленням вареників. Школярі самостійно робили тісто, ліпили вареники, а потім провели смачну дегустацію. Також велика увага приділяється звісно екскурсіям. Учні вже відвідали багато видатних пам’яток Києва (Печерська Лавра, Михайлівський Собор, Андріївський Узвіз тощо), побували в багатьох музеях Києва (музей води, музей мініатюри, музей голодомору). За 10 насичених днів гості встигли пережити нові емоції та враження, ми встигли познайомити їх не лише зі столицею України, а й з областями її західної частини, відвідавши цього разу Кам’янць-Подільський – місто з багатою історією, Чернівецьку та Тернопільську області, де встигли побувати не лише поруч з величними архітектурними пам’ятками, але й познайомитися з багатством української природи.
    Щодня учні плідно працювали над проектною роботою «Сімейні традиції», результати якої представили у завершальний день обміну.
    Ця подорож ще більше зміцнила дружбу між учнями України та Німеччини, показала незабутню Україну, її красу та історію. Наша Батьківщина приємно вразила німців, на згадку вони придбали великий український прапор із тканини, який зараз прикрашає вікно у помешканні Фелікса – німця-дев’ятикласника, учасника шкільного обміну.
    Як би не хотілося, але час відльоту невпинно наближувався, а сльози підступали до очей. Учні переконані, що ще не раз зустрінуться. Вони сказали один одному «До побачення», ні в якому разі не «Прощавай»!
    Уже наступного року ми продовжимо славну традицію учнівського обміну з візитом до Дюрену і знову будемо ділитися враженнями від чергової незабутньої подорожі!


Предметна комісія вчителів англійської мови

    Концепція НУШ ґрунтується на «Рекомендаціях Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя». Вчителі кафедри англійської мови усвідомлюють важливість формування ключових компетентностей учнів і спрямовують свою роботу на мобілізацію та застосування учнями відповідних цінностей, навичок, знань з англійської мови, щоб ефективно відповідати на запити і виклики, які з’являються в демократичних і міжкультурних ситуаціях.
    Протягом 2018-19 н.р. колективом вчителів англійської мови була організована і проведена низка заходів, які продемонстрували скоординоване,  адаптоване та динамічне застосування компетентностей учнів.
    Вересень 2018 н.р. був багатим на яскраві заходи «Peace One Day» (21.09) та «European language Day» (26.09), організованих та проведених Кулинич О. М. (9-10-ті кл.), Біленко Л. М. (7 кл.), Царенко Т. А. (5-6-11-ті кл.), Крушеницька Т. С. (3-4-ті кл.)
    В той же час учні 7-В, 9-А, 9-Б та 10-х класів працювали над створенням мобільних додатків в рамках міжнародного волонтерського проекту «Go Сamp» разом з волонтером з Великої Британії Хью Келлі та вчителями англійської мови Кулинич О. М. та Крушеницькою Т. С. У процесі роботи учні продемонстрували конструктивність на вміння оперативно знаходити ефективне рішення завдань, поставлених перед командами.

  
    Цьогорічна декада англійської мови пройшла під девізом «Dive into English», що зумовлює не тільки глибоке занурення в англомовне середовище, а й широку інтеграцію з іншими предметами.
    Декада розпочалася з традиції відзначення «Thanksgiving Day» в усіх класах НВК № 167:

 • Урок-дійство «Thanksgiving Day» (Біленко Л. М.- 6-Б кл.)
 • Урок-презентація «Thanksgiving Day» (Царенко Т. А. – 11 кл.)
 • Виставка постерів та вітальних листівок (Крушеницька Т. С. – 3-11 кл.)
   

    Перлиною декади стало засідання літературного кафе «Symphony in yellow», де учні 11 кл. (вч. Кулинич О. М.) під звуки чудової музики натхненно декламували  поезії англомовних авторів Р. Бернса, Р. Кіплінга, В. Шекспіра. До того ж, своєю креативністю Олена Михайлівна надихає всіх вчителів кафедри на створення цікавих неординарних інтегрованих проектів, як:

- «Water Day» (англійська мова + хімія) (Кулинич О. М.)
- «World Wonders» (англійська мова + географія) (Царенко Т. А.)
- «Travelling around English-speaking countries» (англійська мова + географія + історія + мистецтво) (Біленко Л.М.)
- «Healthy lifestyle» (англійська мова + біологія) (Царенко Т. А.)
- «Funny schoolbag»(англійська мова + технології + образотворче мистецтво) (Крушеницька Т. С.)

  
    Цікавою, результативною і, безумовно, успішною формою роботи щодо формування та розвитку ключових компетентностей учнів НВК є проведення уроків різного типу, квестів, вікторин. Так, в рамках декади англійської мови в 2018-19 н.р. було проведено:

 • Урок-рольова гра «Happy English» (Крушеницька Т.С. – 3-Б кл.)
 • Урок-диспут «Європа далека і близька» (Царенко Т. А. – 11 кл.)
 • Урок-казка «The Ginger bread» (Біленко Л. М.- 7-А кл.)
 • Урок-презентація «St. Patrick`s Day» (Царенко Т. А. – 10 кл.)
 • Урок-рольова гра «I`m a star on TV» (Біленко Л. М. – 10 кл.)
 • Урок-диспут «How to be a good citizen»(Царенко Т. А. – 10 кл.)
 • Урок-рольова гра, студія новин «Focus news»(Кулинич О. М. – 10-А кл.)
 • Квест «English is fun!» (Царенко Т. А. 9-А кл. + 5-Б кл.)

  

    Справжнім відкриттям у роботі МО вчителів англійської мови став вперше проведений у стінах гімназії урок-скайпсесія (Київ-Інсбург) на тему «Використання сучасних технологій» у 9-Б класі, автором якого є Кулинич О. М.
    І нарешті, у такому різномаїтті заходів, які дають змогу учням різних вікових категорій продемонструвати свої досягнення у вивченні англійської мови та бажання залучитися до міжнародної спільноти, слід визначити проведення тематичних перфоменсів. «Discover Britain» - таку назву мав інтегрований проект, презентований учнями 8-х класів та вчителями Біленко Л. М., Пономарьовою Н. М. та Царенко Т. А. Яскраве, захоплююче театральне дійство стало результатом продуманої та вдалої інтеграції з такими предметами, як: зарубіжна література, історія, мистецтво, географія. Учні показали гарний рівень володіння англійською мовою, навички проектної та дослідницької діяльності, а також неперевершені таланти у танцях та вокальних виступах.

  
    Тісну співпрацю кафедр англійської та німецької мов продемонструвала цікава та насичена програма святкування Дня Європи в НВК 3 167. Учні 9-11-х класів презентували іноземними мовами свої дослідницькі історико-культорологічні проекти про власне сприйняття загально-європейських цінностей.

  
    Вчителі МО англійської мови вбачають успіх вирішення поставлених НУШ педагогічних задач тільки при умові постійного підвищення педкваліфікації, а саме: участі у тренінгах, семінарах, вебінарах та майстер класах. Так, протягом року були проведені семінари:

 • «Планування уроку – запорука досягення методичної мети (вересень – Кулинич О. М.)
 • «ЗНО-2019: аналіз ЗНО-2018 з англійської мови та шляхи покращення результатів» (січень – Царенко Т. А.)

Тренінги:

 • «Особливості комунікативного навчання англійської мови у різнорівневих групах» (жовтень, Біленко Л. М.)
 • «Інтеграція історії на уроках англійської мови в початкових класах» (травень, Крушеницька Т. С.)

Майстер клас

 • «Використання інтерактивної дошки як засобу підвищення мотивації учнів на уроках англійської мови» (березень, Пономарьова Н. М.)

МО вчителів англійської мови НВК 167 з оптимізмом дивиться у майбутнє: ми готові до викликів сьогодення і готуємо наших учнів стати повноправними членами загальноєвропейської та міжнародної спільноти.


Предметна комісія вчителів історії та правознавства

    У 2018-2019 навчальному році колектив ПК вчителів предметів суспільного циклу продовжив опрацювання теми «Використання інтерактивних технологій та індивідуальних методів навчання на уроках історії, правознавства та суспільствознавства як засіб оптимізації процесу викладання суспільних дисциплін та досягнення високого рівня знань учнів». Протягом звітного періоду було проведено 5 засідань предметної комісії, на яких обговорювалися питання щодо:
- затвердження плану роботи та тем, над якими працюють вчителі МО;
- затвердження та корегування календарно-тематичного планування уроків на І та ІІ семестри 2018-2019 навчального року;
- методичних рекомендацій щодо викладання наук суспільного циклу в 2018/2019 навчальному році з врахуванням змін у навчальних програмах;
- методики планування та проведення сучасного уроку та використання перспективних освітніх технологій навчання, ППЗ та інформаційних технологій в ході викладання предметів суспільного циклу;
- особливостей використання методу проектів в середній та старшій школі;
- організації навчальних екскурсій, музейних уроків та майстер-класів для учнів 5-11 класів;
- підготовки учнів 8-11 класів до районного і міського етапів предметних олімпіад;
- підготовки та проведення заходів предметної декади історії та правознавства;
- організації заходів до 100-річчя Акту Злуки УНР і ЗУНР;
- підготовки учнів 11 класу до ЗНО та ДПА з історії України;
- проведення аналізу результативності педагогічної діяльності вчителів ПК за підсумками навчального року.
    Вчителі нашої предметної комісії в цьому навчальному році, як і завжди, відзначалися активною участю в житті НВК, районної та міської педагогічної спільноти, брали участь у педагогічних радах, науково-практичних семінарах, тренінгах, майстер-класах та інших освітніх проектах, були членами журі ІІ (районного) та ІІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії та правознавства. Протягом навчального року вчителі ПК втілили в життя цілу низку цікавих освітніх проектів та провели велику кількість різноманітних заходів з метою стимулювати інтерес учнів до історії, правознавства, суспільствознавства, мистецтва та сприяти формуванню активної громадянської позиції молоді.
    Цей навчальний рік запам’ятався різноманітними заходами, цікавими проектами, нестандартними уроками, які підготували вчителі нашої предметної комісії разом зі своїми учнями. Яскравими і масовими заходами відзначилася предметна декада історії та правознавства, яка в цьому році проходила під гаслом HISTORIA EST MAGISTRA VITAE– «Історія – вчителька життя». В історичних і правових інтелектуальних змаганнях тоді взяла участь переважна більшість учнів гімназії. П’ятикласники проходили квест «Історична мозаїка», учні шостих класів змагалися в грі «Стародавній світ», семикласники взяли участь у брейн-ринзі «Середньовічна Європа», а восьмикласники – у грі-вікторині «Машина часу». Команди 9-х класів змагалися у вікторині «Новий час», а десятикласники зіграли у гру-вікторину «Світ між двома світовими війнами». Найстарші, одинадцятикласники, взяли участь у конкурсі знавців історії України «Згадати все». Крім того, був проведений Брейн-ринг на історико-правову тематику, в якому взяли участь команди 8, 9, 10 та 11 класів. Учасники цих змагань показали високий рівень знань з історії та правознавства, чим порадували своїх учителів, а також набули безцінного досвіду командної гри в атмосфері змагальництва та дружньої конкуренції. Залишився в пам’яті і цьогорічний День Соборності. До 100-річчя Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня в гімназії працювали історичний кінозал та шкільне радіо, а також були підведені підсумки проекту «Єдина країна – цікава Україна» та акції #Єднаймось_challenge-2019. Цікаві заходи проходили також в рамках місячника правових знань. Це і правові вікторини, які готували учні старших класів для молодшої школи, також зустрічі учнів НВК з практикуючими юристами та працівниками правоохоронних органів, конкурс плакатів на правову тематику «Право в нашому житті» і, звичайно, конкурс «Кращий правознавець гімназії» серед старшокласників, в якому перемогла учениця 11-А класу Костенко Юлія.

    

    
    Протягом року була реалізована ціла низка проектів, в тому числі інтегрованих з іншими навчальними предметами (інформатикою, українською і зарубіжною літературою, мистецтвом тощо). Серед них – проекти «Цей день в історії», «Зброя середньовіччя», «Козацькі клейноди», «Обличчя часу», «Вислови великих», «Міфологія Стародавньої Греції», «Культура народів світу». Дуже цікавими і професійними вийшли відео екскурсії «Козацькими шляхами: Хортиця» (8 кл.), «Образотворчі музеї Києва» (9 кл.) та «Пам’ятники сучасного Києва» (11 кл.). Не залишили нікого байдужим і яскраві мистецькі проекти учнів 9-х і 10-х класів. Виставка авторських робіт дев’ятикласників «Почуття на кінчиках пальців» відображала різні мистецькі стилі і складалася з трьох частин: «У пошуках художньої експресії», «Мінливість вражень імпресіоністів» та «Від модерну до модернізму». Учні також підготували буклети «Мистецькі стилі та напрямки». Десятикласники ж присвятили свої роботи мистецтву різних культурних регіонів світу – африканського, північноамериканського, латиноамериканського, далекосхідного, індійського. Ці проекти дали змогу учням познайомитися з культурними і мистецькими традиціями різних народів світу та розкрити свої творчі здібності.

    
    Вчителі нашої предметної комісії взяли активну участь у підготовці та проведенні учнівських науково-практичних конференцій «Модель ООН» та «Модель НАТО» на базі нашого навчального закладу, а також стали ініціаторами двох культпоходів до кінотеатру на прем’єри українських історичних фільмів «Таємний щоденник Симона Петлюри» (учні 11 класу) та «Крути 1918» (учні 8-11 класів).
    Ще одним важливим напрямком нашої роботи в цьому навчальному році була організація навчальних екскурсій та музейних уроків. Учням 5-х класів безумовно запам’яталася чудова оглядова екскурсія Києвом та відвідання Софії Київської, а ще вони побували в цікавому Музеї історії туалету. Шестикласники доторкнулися до історії стародавнього світу під час екскурсії до Трипілля та закордонної поїздки до Риму в рамках навчальної екскурсії «Італійська мозаїка» разом з учнями 9-х класів. Учні 7-х класів побували в Трипіллі, Переяславі, дендропарку «Олександрія», а також в Центрі інтерактивної історії «Київград» та Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Восьмикласники разом з учнями 7-х класів побували в дендропарку «Олександрія», разом з учнями 9-х класів відвідали Мамаєву Слободу, мали екскурсійну поїздку «Козацькими шляхами» до Запоріжжя з відвіданням о. Хортиця, а також відвідали Музей Чорнобиля та Меморіал Небесної Сотні. Учні 9-х класів, крім вищезгаданого, мали ще навчальну екскурсію «Український П’ємонт» до Львова та екскурсію «Молодь в європейському просторі» до Верховної Ради України. Десятикласники доторкнулися до новітньої історії України під час поїздки Київ – Стеблів – Корсунь-Шевченківський, а учні 11 класу – під час екскурсії до Бабиного Яру в Києві. Навчальні екскурсії стали важливою складовою вивчення і кращого розуміння історії рідного краю і світу.

    

    

    

    Вчителями ПК приділялася велика увага індивідуальній роботі з обдарованими учнями, підготовці їх до участі в районних і міських етапах предметних олімпіад. В цьому навчальному році ми досягли непоганих результатів - маємо 28 переможців ІІ (районного) етапу всеукраїнської олімпіади з історії, ще 12 учнів нашого навчального закладу стали переможцями районної олімпіади з правознавства. Переможцями ІІІ (міського) етапу всеукраїнської олімпіади з історії стали 15, а з правознавства – 5 наших вихованців. Маємо також одного призера міського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук з релігієзнавства – Жолтецького Іллю (9-Б клас). Команда «МінЮст» НВК № 167 перемогла у відбірковому турі традиційного районного правового турніру, а у фіналі зайняла почесне 2 місце.
     Вже традиційною на підведенні підсумків навчального року «Журавлиному балу-2019» стала номінація «Кліо», в якій відзначили найкращих знавців історії: Сахно Марію (5-А), Хандуся Олександра (6-А), Левчука Владислава (8-А), Мазалевського Михайла (9-Б), Рябця Михайла (10-А), Тромсу  Валерію (10-Б), Алекумова Сергія та Костенко Юлію (11-А). Окрім того,Мостова Олеся (10-А), Жолтецький Ілля (9-Б) і Прис Мар’яна (9-Б) були визнані найкращими знавцями права.

У цілому роботу методично-предметної комісії вчителів суспільних дисциплін НВК № 167 у 2018-2019 навчальному році можна визнати достатньо продуктивною і успішною. Колективу ПК вдалося виконати більшість з поставлених завдань, реалізувати можливість широкого використання ППЗ та інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі, розвивати інтелектуальну та мистецьку обдарованість учнів, приділити велику увагу проведенню навчальних екскурсій та музейних уроків, застосовувати індивідуальні методи роботи, добитися якісного засвоєння учнями матеріалу навчальних програм, що в підсумку дозволило отримати гарні результати. 


 Предметна комісія вчителів математики та інформатики

    Аналізуючи роботу методичного об’єднання вчителів математики та інформатики за 2018-2019 н.р., необхідно відзначити його цілеспрямованість у вирішенні навчально-виховних завдань, позначених проблемою школи: «Здійснення навчально-виховного процесу на засадах особистісто орієнтованого підходу до навчання і виховання учнів, упровадження у практику інноваційних форм і методів».
   Особистісто - зорієнтований підхід до навчання має за кінцеву мету забезпечити розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та творчих здібностей учнів.
   Робота вчителів ПК була спрямована на підвищення якості навчання математики та інформатики, що зумовило наступні напрямки діяльності:

 • Створення умов для підвищення пізнавальної активності учнів, для формування компетентної особистості учня.
 • Впровадження сучасних інформаційних технологій викладання математики та інформатики.
 • Проведення інтегрованих уроків.
 • Проведення щорічної декади математики та інформатики.
 • Забезпечення участі учнів у щорічних конкурсах з математики та інформатики, у Всеукраїнських олімпіадах.
 • Формування банку тестів з математики з урахуванням підготовки учнів до ДПА та ЗНО.

        Математика та інформатика як концентроване відображення світу надають можливість дитині стати частиною великого світу, увібрати у себе знання і трансформувати у власний продукт, який вдосконалить цей світ та збагатить його.
    Особливої актуальності на сучасному етапі набувають проблеми формування творчої особистості. Підвищення інтелектуального потенціалу і розвиток творчої особистості є одним із напрямків роботи вчителів математики та інформатики НВК № 167 м. Києва. З цією метою вчителі математики та інформатики намагаються створити сприятливі умови для прояву та розвитку здібностей учнів для самовизначення та самореалізації.
      «Зацікавити розум дитини – ось що є одним із положень щоб прищепити учневі смак, навіть пристрасть до навчання». Ці слова Михайла Остроградського лягли в основу позакласної діяльності вчителів предметної комісії. Такі заходи вносять елемент свята в шкільне життя,дають можливість ширше пропагувати досягнення і значення математичної науки, сприяють виявленню і розвитку здібностей учнів.
    Конкурси, вікторини, турніри, інтелектуальні змагання виховують в учнів бажання глибше пізнати цікавий світ математики та інформатики, формують такі якості, як товариськість, толерантне ставлення до суперників,  прагнення самовдосконалюватись та не зупинятись на досягнутому, глибше пізнати цікавий світ математики та інформатики. 
    Все більш цікавими та масовими стають заходи традиційної декади математики та інформатики. Цього року вчителі запросили учнів у «Подорож до королівства МАІНФ». Протягом двох тижнів учні здійснювали приголомшливу мандрівку,  долучаючись до такої безкомпромісної, але такої чистої і глибокої криниці знань з математики та інформатики. У маршрутному листі подорожі були:

 • зустріч із шахом древньої Індії, який так полюбляв казки Шехерезади під час вистави «1001 казка про математику» у виконанні учнів 9 та 10 класів (Давиденко В.В.)
 • змагання серед учнів 5 класів на «Математичних перегонах». (Бондаренко Т.С.)
 • квест «Подорож до країни Математика», де учні 6, 7, 8 класів прямуючи стежинами математики, зупинялись на станціях «Кмітлива», «Ерудит», «Вгадай-ка», «Геометрична». Цими стежинами їх надійними провідниками були учні 10 класів (Бондаренко Т.С.).
 • вікторина «Математика як Музика». Музику можна описати як математику почуття, а  математику – як музику розуму. Саме такі відчуття створили учениці 10-А класу у своїх однокласників (Бондаренко Т.С.). 
 • Метод проектів дає можливість перевірити й закріпити на практиці теоретичні знання, набути життєвого досвіду, розвивати вміння аналізувати, узагальнювати навчальний матеріал, здійснювати пошукову, дослідницьку діяльність на підставі спільної праці, навчити користуватися додатковою літературою, виробляти вміння працювати над творчим завданням. Саме такі вміння і навички здобували учні 7 , 8 та 9 класів, працюючи над проектами «Ця загадкова функція» та «Її величність Функція» (Бондаренко Т.С., Давиденко В.В.)

    

    

    Не менш змістовними та захоплюючими були заходи з інформатики.

- вікторина «У світі інформатики» та «У країні STEM», 5 класи   (Білокопитова З.Д.);
- вікторина «Чарівний світ інформатики», 2 класи (Пащенко О.М., Заварухіна В.В.);
- брейн-ринг «Прикладна інформатика», 8,9 класи (Пащенко О.М.);     
- блискучу ерудицію і вміння орієнтуватись у складних ситуаціях показали учні 4 класів у вікторині «У світі інформатики» (Заварухіна В.В.)

    

Інтегровані проекти:
- «Козацькі традиції», 8 класи (інформатика, історія) – вчитель Пащенко О.М.;
- «Відеоекскурсія «Образотворчі музеї Києва», «Мистецький буклет», «Рекламний флаєр», 9 кл. (інформатика, мистецтво) - вчитель Пащенко О.М.
    З ентузіазмом та захопленням наші учні беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з математики та інформатики та різноманітних інтелектуальних конкурсах. Свідченням високого рівня  підготовки є призові місця, які отримують гімназисти.

    Участь у семінарах та конференціях:
    З метою підвищення методичного та освітнього рівня вчителі математики та інформатики приймали участь у різноманітних семінарах, тренінгах та вебінарах.

 • Давиденко В.В.: «Безпека в сучасних закладах освіти: від учня до вчителя»; «Ідивідуальна карта в освітній діяльності»; «Математика для дітей в інтегрованиїх дидактичних модулях»; «Середній заробіток за різних ситуацій»; «Використання ІКТ у діяльності заступника директора школи»; «Навчання з охорони праці: відповідаємо на актуальні запитання»; «Гармонізуємо професійне життя вчителя, або що керує діями людини» - «Інформаційна грамотність та критичне мислення вчителя»
 • Пащенко О.М.: «Цифрові інструменти та можливості Google для безпечнішого інтернету»; «Інформаційна грамотність й критичне мислення вчителя».
 • Бондаренко Т.С.: «Соціальні та емоційні компетенції ХХІ століття»; «Інформаційна грамотність та критичне мислення вчителя»; «Індивідуальні освітні траекторії»; «Нові аспекти в методиці викладання математики»; «Мистецтво задавати запитання і розвиток мислення на уроках математики»; «Сучасний урок. Самоаналіз сучасного уроку».

 


Предметна комісія вчителів природничого циклу

    Робота вчителів предметної комісії природничого циклу була акцентована на проектах.
    Сьогодні суспільство висуває до випускників шкіл низку нових вимог. Освіта, як сфера, що забезпечує насамперед розвиток особистості, повинна сформувати людину, яка б відповідала цим новим вимогам, була успішною та конкурентоспроможною. Школа, що оновлюється, потребує таких методів, які б формували самостійну позицію учнів, розвивали дослідницькі й рефлексивні навички,формували б не просто вміння, а компетенції та реалізовували принцип зв’язку навчання з життям. Провідне місце серед таких методів, що знайдені в арсеналі світової та вітчизняної педагогічної практики, належить сьогодні методу проектів.
    Проект визначається як комплекс дій, спеціально організованих учителем, самостійно виконується дітьми та завершується створенням продукту, що складається з об'єкта діяльності та його усної чи письмової презентації. Саме він є ефективним, оскільки стимулює практичну проектну діяльність школярів та дає можливість формувати весь набір компетентностей (інформаційну, соціальну, комунікативну, продуктивної творчої діяльності).
    Метод проектів дозволяє:
 1) зробити навчання значимою частиною діяльності кожного учня, адже учень у цьому випадку не тільки той, якого навчають, але й дослідник, практик, експериментатор, він не пасивний, він бере активну участь в отриманні, нагромадженні й застосуванні знань;
 2) інтегрувати знання учня по різних дисциплінах, показати їхній взаємозв'язок;
 3) розбудовувати творчі задатки кожного учня, оскільки учень сам вибирає форми й методи дослідження й фіксування результатів;
 4) розбудовувати в учня критичне мислення, навички пошуку відповідей на запитання й прийняття рішення;
 5) реалізувати потреби кожного учня у самовираженні й самореалізації, а так само потреби в спілкуванні;
 6) диференціювати процес навчання, оскільки кожний учень може вибрати в проекті той рівень і той вид діяльності, який йому більш до душі або краще виходить;
 7) реалізувати ідеї компетентнісно-орієнтовного й індивідуально-орієнтованого навчання. Провідна ідея мого педагогічного досвіду - активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом використання методу проекту для формування ключових компетенцій школярів та підвищення рівня їх навчальних досягнень.
    Оскільки сучасна школа повинна допомогти учням відчувати себе впевненими на ринку праці, вміти адаптуватися до соціальних змін і криз у суспільстві, бути психологічно стійкими, розвивати здатність до самоорганізації вчителі   предметної  комісії  природничого циклу спрямували свою діяльність на вирішення наступних задач:забезпечити високий інструментальний рівень знань випускників,уміння самостійно набувати і застосовувати їх на практиці;розвивати кожного учня як творчу особистість, здатну до практичної роботи; залучати кожного учня до активної пізнавальної діяльності;формувати навички пізнавальної і дослідницької діяльності,розвивати критичне мислення;формувати в учнів цілісну картину світу; грамотно працювати з інформацією.
    Протягом навчального року 2018/2019 були втілені в життя такі проекти:
 1. Практико-орієнтований проект вулкан.
 2. Творчий прект "Природа України в літературних творах".
    В рамках  декади  природничих  наук найбільш  яскравим и заходами  були:
- Інтелектуальна  гра "Геограічний  футбол" 8-А та 8-Б кл. (Гарбузенко Т.П.)
- Участь 10-А кл. у  Всеукраїнському  Відкритому уроці  до дня Європи (Гарбузенко Т.П.)
- Піклуючись про рідну планету,  до  Всесвітнього дня Землі проведено акцію "Посади  дерево". Оформлено  стенд плакатами-ілюстраціями факторів які нищать  природу, я дбаю  про рідну Землю, які намалювали та  створили  учні  6-класів. (Гарбузенко Т.П.)
- Конкурс "Моя держава Україна" 9-а та 9-б (Гарбузенко Т.П.)
- Були проведені уроки в  музеї, в університеті Т.Г. Шевченка, де  учні  вивчили тему "Мінерали та гірські  породи". Чарівний світ  мінералів дуже  захопив  учнів 6-а та  6-б класу. (Гарбузенко Т.П.)

    

- "Вода – звичайна! Загадкова!! Непізнана!!!" Віртуальна подорож до світу водної стихії 5-9 класи (Ніколенко Л.Г.)
- "
Загадки кристалів води" 7-мі класи. (Ніколенко Л.Г.)
- "Вода жива мертва" 6-а і 6-б клас (Ніколенко Л.Г.)
- "Кластерна пам’ять води" 9-а і 9-б,10-а. (Ніколенко Л.Г.)
- "Води всесвіту" 5-а і 5-б клас. (Ніколенко Л.Г.)
- "Ботанічна  вікторина" 6-ті класи (Миронова І.П.)
- "Клуб Веселих Винахідливих Зоологів" 7-мі класи. (Миронова І.П.)
- Інтелектуальна "Біологія +" 7-8 класи (Миронова І.П.)
- Вікторина "З чого починалась космічна ера" 7 класи (Братусь С.К.)
- Конференція "А. Нобель. Нобелівські лауреати" 11 клас (Братусь С.К.)
- Круглий стіл "Атомна енергетика світу. Екологічні  проблеми" 9-ті класи (Братусь С.К.)
- Екскурсія до НДУ "Фізика металів" (Громова Т.В., Ніколенко Л.Г.)
- Урок-екскурсія в Національному природничому  музеї НАН України 7-а клас (Миронова І.П.)
- Інтегрований проект з географії та інформатики "Реклама презентація країни Японії, Китаю та Індії" 10-а класс
- Екзотичний географічний ярмарок для учнів 7-их класів. (Гарбузенко Т.П.)
- До Всесвітнього  дня  води Розвиток пізнавальних та екологічних інтересів на основі перегляду наукового фільму «Прісна вода на планеті Земля».

    

    Семінари

Гарбузенко Т.П. Навчальний семінар "Теорія та практика дистанційного зондування Землі".
Громова Т.В. Психологія. Проведено шкільну олімпіаду з  психології для учнів п’ятих класів. Переможців нагороджено почесними дипломами. Учні 10-х і 11-х класів брали участь в олімпіаді з педагогіки та  психології. На районному етапі – шість переможців, на  міському – два. З  метою  просвіти батьків і  педагогів створено сайт: info@psyprosvita.org
    Для підвищення професійного рівня протягом навчального року пройшла тренінги, з отриманням сертифікатів:
"Ефективне спілкування", тренінг для тренерів, 4  сесії
"Захист дітей від насильства та  жорстокого поводження"
    Майстер-класи:
"Актуальні питання і психологічні проблеми розладів харчової поведінки"
"Кольоротерапія в роботі з дітьми"
    Конференції:
"Цькування у шкільних колективах (булінг): політики і практики запобігання та подолання" (Міжнародна науково-практична конференція)
"Психологічний супровід освітніх реформ" (Відкриття фестивалю "Паросток")
"Етика професійної діяльності психолога" (В рамках фестивалю "Паросток")
"Психологічна служба у системі освіти м. Києва і вимоги Нової Української Школи"
"Особливості роботи практичних психологів і соціальних педагогів в умовах реалізації концепції "Нова  Українська Школа"
    Семінари-практикуми
"Особливості роботи психолога з  учнями з комп’ютерною залежністю"
"Розвиток емоційного інтелекту як засіб формування успішної особистості"
"Педагогічний конфлікт: практика психологічної допомоги"
    Круглий стіл:
"Школа-територія безпеки для дітей та відповідальності для дорослих"


Предметна комісія вчителів фізичної культури,
трудового навчання та "Захисту Вітчизни"

    У 2018-2019 навчальному році колектив ПК вчителів фізичного виховання, трудового навчання та «Захисту Вітчизни» продовжив  працювати над темою «Формування фізично здорової, технічно освіченої, патріотично налаштованої особистості підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства та досягнення високого рівня знань учнів».
    Протягом звітного періоду було проведено 5 засідань предметної комісії, на яких обговорювались питання:
- Затвердження плану роботи та тем, над якими працюють вчителі ПК;
- Вдосконалення системи технологічної освіти в сучасних умовах;
- Затвердження та корегування календарно-тематичного планування уроків на І та ІІ семестри 2018-2019 навчального року;
- Підготовки учнів до районних та міських змагань з футболу, стріт-болу, баскетболу, спортивних естафет;
- Методичних рекомендацій щодо викладання предметів фізичного виховання, трудового навчання та «Захисту Вітчизни» у 2018-2019 н.р. з врахуванням змін у навчальних програмах;
- Участі вчителів ПК в роботі з планування та проведення декади фізичної культури, тижня трудового навчання;
- Проведення аналізу результативності педагогічної діяльності вчителів ПК за підсумками навчального року;
    Вчителі ПК в цьому навчальному році, які завжди  відзначалися активною участю в житті навчального закладу, брали участь у педагогічних радах, науково-практичних семінарах освітніх проектах а також активно співпрацювали з НМЦ Дніпровського району м. Києва.
    Учителі ПК Дворська А.М., Кашина Л.І., Горбатюк Т.Д., Куслива А.В. велику увагу приділили підготовці та проведення декади фізичної культури.  Була проведена гра «Робінзонада» серед учнів 5-10 класів. Всі заходи пройшли на високому рівні та за активної участі великої кількості учнів з усіх класів та батьків.
    24 жовтня 2018 року відбулися змагання районного етапу Київської шкільної баскетбольної ліги, у яких брали участь 15 шкіл Дніпровського району. Команда НВК №167 посіла І місце, отримала кубок та медалі переможців.
    А також проводився майстер клас з бадмінтону.

  

    Під час проведення тижня трудового навчання активно працювали вчителі Єрмоленко В.В. та Миронов О.О. Ними були проведені конкурси «Виготовлення ляльки-мотанки», «Щира господиня» та майстер-клас «Квіти з листя»  серед учнів 6-7 класів, «Вітальні листівки» (учні 6-9 класів), конкурси для дівчат 6-9-х класів  «Оздоблення  в’язаного  виробу», для дівчат 10-11-х класів  «Моя ідея проекту», а також вікторина «Справжній господар» (10-11 кл.) та брейн-ринг «Деревина та її властивості»  (7-9 кл.).
    Протягом звітного періоду вчителями  ПК проводилася  велика кількість різноманітних заходів з фізичної культури, трудового навчання та предмету  «Захист Вітчизни».
    Так, вчитель фізичної культури Куслива А.В. велику увагу приділяла підготовці та проведенню змагань з учнями 2-х класів, спортивних естафет «Тато, мама, я- спортивна сімя».
    Вчителі  фізичної культури Дворська А.М. , Кашина Л.І. проводили змагання  серед команд 5-11 класів  з футболу, волейболу, баскетболу, піонерболу.
    Миронов О.О. підготував переможця міських змагань з багатоборства, яким став учень 10-Б класу Мінчук Єгор.

    

    Учителями ПК приділялася велика увага індивідуальній  роботі  з обдарованими учнями, підготовці їх до участі в районних та міських  етапах  змагань.
    Учителі ПК широко застосували індивідуальні методи і добилися якісного засвоєння учнями матеріалу навчальних програм, що в підсумку дозволило  отримати гарні результати.
    Також було організовано виготовлення вітальної листівки вчителям  до 8 березня. Учитель трудового навчання Єрмоленко В.В. провела майстер-клас для дівчат 7-х класів з виготовлення червоних маків, як символу  пам’яті загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років.
    У цілому, роботу ПК вчителів фізичної культури, трудового навчання та  «Захист Вітчизни» НВК №167 м. Києва у 2018-2019 навчальному році можна визнати достатньо продуктивною і успішною. Колективу ПК вдалося виконати більшість з поставлених завдань, приділити велику увагу патріотичному вихованню, формуванню навичок здорового способу життя.


Предметна комісія вчителів гуманітарних та математично-природничих дисциплін початкової школи

    У 2018-2019 навчальному році методична предметна комісія вчителів гуманітарних та математично-природничих дисциплін початкової школи працювала над проблемною темою «Творчий підхід у взаємодії вчителя і учнів при застосуванні розвивальних технологій як запорука успіху у навчанні молодших школярів». Належну увагу педагоги приділяли науково-методичному, інформаційному забезпеченню  навчально-виховного процесу, новим освітнім технологіям, вдосконаленню змісту виховання, вивченню комплексних інноваційних підходів до організації життєдіяльності сучасної початкової школи. Темі методичної предметної комісії вчителів гуманітарних та математично-природничих дисциплін початкової школи були підпорядковані і самоосвітні теми, над якими працювали вчителі:
  
Ядак Людмила Іванівна "Нестандартні уроки як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів"
  
Чепурко Світлана Євгенівна "Розвиток творчих здібностей учнів, виховання інтересу до рідного слова, поезії, на основі традицій українського народу"
  
Бруновська Вікторія Вікторівна "Шляхи формування мовленнєвих компетенцій методом системного підходу на уроках української мови в початкових класах"
  
Лобунець Людмила Михайлівна "Використання інтерактивних методик з метою розвитку логічного мислення у молодших школярів"
  
Пермінова Оксана Георгіївна "Технологія застосування інформаційно-комунікативних комплексів на уроках української мови"
  
Чемерис Олена Олексіївна "Активізація пізнавальної активності на уроках української мови шляхом використання дидактичної гри з метою створення позитивного ставлення до навчання"
  
Філімонова Леся Володимирівна "Використання нетрадиційних форм та методів навчання на уроках в початковій школі через гру"
  
Ахмедьянова Оксана Миколаївна "Розвиток розумової активності та пізнавально-пошукової діяльності як засіб формування життєвих компетенцій через гру"
  
Згурська Людмила Миколаївна "Творчі ігрові завдання для розвитку гнучкості мислення та фантазії з метою формування творчої уяви молодших школярів"
  
Гончаренко Наталія Петрівна "Застосування сучасних інформаційно-комунікативних засобів навчання"
  
Твардовська Анжела Миколаївна "Формування ключових компетентностей в учнів початкових класів засобами інтерактивного навчання"
    Мета роботи методичної предметної комісії вчителів гуманітарних та математично-природничих дисциплін початкової школи - створення комфортних умов для навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, відчуває себе частинкою соціуму, його невід'ємною ланкою. Тому ця проблема і охоплювала всі сфери шкільного життя, весь навчально-виховний процес, де в центрі стояла особистість - учень, з інтелектуальним, фізичним, творчим потенціалом.
    Учителі початкових класів протягом усього навчального року розвивали у школярів комунікативні уміння та навички, уміння працювати з будь-якою інформацією, мислити неординарно, гнучко, залежно від ситуації. Щоб особистість була високорозвиненою, вчителі застосовували на уроках та позакласній роботі інтерактивні технології, які грунтувалися на діалозі, моделюванні ситуації вибору, вільному обміні думками.
    Одне із поставлених завдань методичної предметної комісії - це всебічний розвиток особистості та формування бажання вчитися. Учителі упроваджували в практику своєї роботи інноваційні технології, створювали умови для розвитку творчих здібностей учнів, їх всебічного розвитку, впроваджували передовий педагогічний досвід, створювали належний доброзичливий мікроклімат у колективі, налаштували школярів на роботу.
    На засіданнях предметних комісій вчителі ділилися досвідом своєї роботи по впровадженню активних та інтерактивних форм роботи з учнями.
    За минулий рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилася увага до виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.
    У процесі роботи виправдали себе такі форми, як індивідуальна та групова; розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання.
    У  2018-2019 навчальному році наша методична предметна комісія працювала над такими завданнями:

 • Забезпечення  своєчасноговивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання і виховання.
 • Впровадження  НУШ.
 • Використання інтерактивних технологій навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.
 • Формування  здоров’язбережувальої компетентності учнів.
 • Застосування диференційованого підходу як засобу формування соціальної компетентності учнів.

    Для підвищення рівня ефективності сучасного уроку класоводи широко впроваджували у практику своєї роботи елементи педагогічного досвіду своїх шкільних колег, використовували інтерактивні технології навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.
    Кожен вчитель брав участь у роботіметодичної предметної комісії: готували педради, семінари, круглі столи, доповіді, майстер-класи, давали відкриті уроки, виховні заходи.
    Робота методичної предметної комісії була спрямована на забезпечення самоосвітніх потреб вчителів: протягом навчального року  проходило взаємовідвідування уроків, виховних заходів, вирішувались проблемні питання, що виникали в процесі навчання та виховання.
    Велика увага вчителями початкових класів у 2018-2019 навчальному році приділялася вивченню методичних рекомендації щодо викладання у початковій школі, обговоренню та впровадженню НУШ. Невід’ємною частиною роботи вчителів навчального закладу є створення позитивного психологічного та психічного клімату в дитячому колективі. Тому важливим залишається питання подолання труднощів при переході учнів 4 класів до середньої школи.
    Відповідно до річного плану  пройшли такі засідання методичної предметної комісіївчителів гуманітарних та математично-природничих дисциплін початкової школи:

№ зп

Зміст

Відповідальний

1

І засідання «Підготовка початкової школи до нового навчального року»

1.Ознайомлення з планом роботи МО  на 2018/2019 навчальний рік.

2.Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації навчально–виховного процесу в початковій школі в 2018/2019 навчальному році.

Нормативні документи МОН України щодо організації НВП.

Організація та проведення Першого уроку.

3.Опрацювання інструктивно-методичного листа «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів».

4.Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної початкової освіти.

Розгляд оцінювання за предметами.

Оцінювання контрольних робіт.

6.Участь у творчих конкурсах учнів 1-4 класів у 2018-2019н.р.

7. Організація роботи із  впровадження педагогічного експерименту «Змістовно-методичне забезпечення ціннісно орієнтованого інтегрованого навчання за програмою «Початкова школа: освіта для життя.2 клас.

8. Організація навчально-виховного процесу в умовах НУШ.

Лобунець Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

Чемерис О.О.

 

 

 

Чемерис О.О.

Лобунець Л.М.

Згурська Л.М.

 

Лобунець Л.М.

2

ІІ засідання«НУШ. Інтегроване навчання»

1.Сучасний урок. Інтегроване навчання.

2.Етап мотивації на уроках. Створення «ситуації успіху» на  уроці.

3.Круглий стіл «Вдосконалення комунікативних навичок шляхом впровадження проектних технологій з метою адаптації до навчального середовища»

4.Майстер – клас «Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів через впровадження предмета «Літературне читання»

5.Використання тестів на урокаху 2-4 класах. Види тестів. Розробка тестів.

6.Підсумки  роботи із  забезпечення ціннісно орієнтованого інтегрованого навчання за програмою Р. Шияна (НУШ, 1 клас)

 

Чемерис О.О

Гончаренко Н.П.

Пермінова О.Г.,

члени МО

 

Ядак Л.І.

 

Твардовська А.М.

 

Лобунець Л.М.

Ахмедьянова О.М.

3

ІІІ засідання «Психолого-педагогічні основи спілкування з учнями»

1.Методика вивчення особистості учня.

2.Принципи індивідуально – орієнтовного підходу в роботі  змолодшими школярами.

3.Виховання толерантності умолодших школярів черезколективнутворчу діяльность.

4.Аналіз моніторингових досліджень якості знань учнів  за І семестр. Результати перевірки шкільної документації.

5.Підсумки участі учнів у творчих конкурсах за І семестр.

Підготовка до проведення тижня початкових класів.

6.Огляд нормативних документів, новинок педагогічної літератури.

 

 

Громова Т.В.

 

 

Бруновська В.В.

 

Лобунець Л.М.

 

Чемерис О.О.

 

Лобунець Л.М.

 

4

ІV засідання «Державна підсумкова атестація у 4-х класах» , «Річні контрольні роботи»

1.Ознайомлення з нормативними документами та методичними рекомендаціями до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладах у 2018/2019н.р.

2.Ознайомлення з графіком проведення державної підсумкової атестації у 4-х класах. Затвердження текстів робіт для ДПА.

3.Підбір матеріалів  для проведення річних контрольних робіт у 1-3 класах.

5.Результати роботи із  впровадження педагогічного експерименту «Змістовно-методичне забезпечення ціннісно орієнтованого інтегрованого навчання за програмою «Початкова школа: освіта для життя2 клас».

6. Результати роботи НУШ 1 клас.

 

 

Лобунець Л.М.

 

 

 

Лобунець Л.М.

 

Члени МО

 

Лобунець Л.М.

Згурська Л.М.

 

 

Лобунець Л.М.

5

V засідання «Підсумки роботи методичного об’єднання 2018/2019н.р. та визначення завдань на наступний навчальний рік»

1.Моніторинг знань учнів з базових предметів за ІІ семестр. Порівняльний моніторинг контрольних робіт. Результати проведення ДПА у 4-х класах.

2.Підведення підсумків роботи методичного об’єднання 2018/2019н.р.

3. Результати участі учнів початкової школи у творчих конкурсах.

4.Визначення завдань на наступний навчальний рік

 

 

 

Лобунець Л.М.

 

 

Лобунець Л.М.

 

Чемерис О.О.

Лобунець Л.М.

 

    На засіданнях методичної предметної комісії вчителів гуманітарних та математично-природничих дисциплін початкової школи розглядалися найрізноманітніші проблеми навчання і виховання. У період між засіданнями члени предметної комісії проводили методичні тижні, індивідуальні та групові консультації для молодих вчителів, тижні педагогічної майстерності, тренінги.
    З метою сприяння розвитку якості освіти через всебічний розвиток дитини, зокрема компетентностей, необхідних для навчання упродовж життя, та становлення педагога-фасилітатора, який прагне відійти від педагогіки копіювання, шаблонування, практики однієї правильної відповіді та нав’язування свого бачення дитині,   вчителі початкових класів у 2018-2019 навчальному році продовжили роботув проекті «Сприяння освіті». Цей проектзапочатковано в 2010 році, після підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та фондом the LEGO Foundation (королівство Данія).
    Учні початкових класів постійно долучались до конструктивної діяльності і технічної творчості з наборами LEGO. Результати  участі  учнів початкових класів в проекті дали змогу вчителям НВК 3 167 м.Києва бути активними учасниками  семінарів та тренінгів, організованих фондом the LEGO Foundation, відкрили нові можливості для інтегрування LEGO-технології в сучасний освітній простір.
    Знайомство з LEGO-технологіями розпочалося 22 вересня 2017 року з семінару «Час змін. Погляд у майбутнє», що відбувався на базі НВК № 167 м. Києва. Керівник проекту Рома О.Ю. Рік плідної роботи з LEGO відкрив нові перспективи у навчанні та продовжився тісною співпрацею у проекті 2018-2019 н.р.   
    18 вересня 2018 року на базі нашого навчального закладу відбувся семінар «Six bricks 2.0 Шість цеглинок. Новий рівень» на чолі з Галиною Малевич. Учасники семінару мали змогу не лише ознайомитись з новими  методиками роботи з LEGO- технологіями, але й практично відтворити ситуації використання LEGO-конструктора  як дієвого інструмента навчання та розвитку дитини. Адже пошук нових підходів до навчання, опанування новими сучасними методиками – завдання вчителя Нової української школи. На семінарі також виступила Лобунець Л.М., вчитель НВК №167 м. Києва та тренер Нової української школи.       
   22 листопада 2018 року на базі спеціалізованої школи - дитячого садка 
«Сяйво» відбувся тренінг для вчителів початкової школи закладів, які є учасниками проекту «Сприяння освіті». Метою зустрічі був обмін ідеями щодо інтеграції LEGO в освітній простір початкової школи та ознайомлення з методикою " Шість цеглинок 2.0". Вчителі НВК №167 м. Києва  Філімонова Л.В., Твардовська А.М. та Чемерис О.О стали активними учасниками тренінгу.
    02 лютого 2019 року на базі НВК «Усмішка» відбувся семінар в рамках проекту «Сприяння освіті» за участі керівника освітніх програм Оксани Роми та тренера Світлани Бондар. Учасники семінару Чемерис О.О. та Пермінова О.Г. переконалися на власному досвіді,що робота з освітніми конструкторами LEGO дозволяє дітям у формі пізнавальної гри дізнатися багато важливих ідей і розвиває необхідні в подальшому житті навички суспільно активної, творчої особистості, яка самостійно генерує нові ідеї та приймає нестандартні рішення в умовах тотальної глобалізації світу.
    12 лютого 2019 року  на базі ДНЗ №300 відбувся семінар-обмін досвідом для педагогів закладів, які є учасниками проекту «Сприяння освіти». Метою даної зустрічі був обмін найкращими практичними ідеями в рамках впровадження проекту. Ядак Л.І. , що представляла на семінарі наш навчальний заклад, ознайомилася з методикою роботи з килимками  LEGO.       
    У рамках тижня початкової школи з 18 по 22 березня 2019 року був проведений  День інжинірингу із застосуванням  конструктора LEGO. Кожен клас початкової школи отримав країну, яку повинен був вивчити і представити, створивши сюжет-візитівку. На допомогу прийшли LEGO-технології. Завдяки дитячій фантазії та технічній думці учні змогли відтворити архітектурні шедеври  Китаю, Єгипту, Греції, Франції, США, Швеції, Німеччини, Італії, Великобританії, України, Чехії. Проект захопив своїм масштабом та необмеженими можливостями кожного, не залишивши байдужим жодного відвідувача виставки дитячих робіт.

     25 березня 2019  року на базі НВК «Домінанта» проходив тренінг, який мав практичне спрямування і був присвячений роботі з першокласниками. На ньому вчителі Філімонова Л.В. та Ахмедьянова О.М. отримали  практичний досвід застосування  LEGO-цеглинок  під час проведення ранкових зустрічей та уроків української мови та математикиу концепції Нової української школи.
    15 квітня 2019 року НВК №167 м. Києва зустрічав тренера Світлану Бондар. У рамках супроводжуючих візитів вчителі початкових класів продемонстрували та поділилися  різноманіттям форм та методів навчання з застосуванням LEGO-технологій у нашому навчальному закладі.
    02 червня 2019 року у Міжнародному виставковому центрі відбувся щорічний Всеукраїнський фестиваль гри, навчання і натхнення "Play Fest". Фестиваль за своєю ідеєю та концепцією є унікальним в Україні, оскільки має на меті показати, як поєднати гру і навчання, як зробити навчання цікавим та мотивуючим для дітей і допомогти дорослим усвідомити, як підготувати дитину сьогодні до успішної реалізації у світі завтра. Одним з ключових завдань фестивалю є розкриття освітнього потенціалу гри, як важливого методу формування компетентностей майбутнього. Організаторами фестивалю є фонд The LEGO Foundation. У рамках фестивалю відбулася архітектурна виставка-конкурс проектів на тему "Професії майбутнього", створених зконструкторів LEGO.  Вчителі початкових класів Чепурко С.Є., Пермінова  О.Г., Смусь Л.В., Твардовська А.М. допомагали проводити свято, працюючи  на фестивалі волонтерами. Також вони супроводжували суддів, які оцінювали дитячі роботи.
    06 червня 2019 року на базі ДНЗ «Казка» відбулася підсумкова зустріч для керівників та кураторів закладів, які є учасниками проекту «Сприяння освіті». Метою даної зустрічі було обговорення здобутків та перспектив розвитку в рамках проекту. Тренер the LEGO Foundation Галина Малевич прозвітувала про проведення Всеукраїнського дитячого архітектурного фестивалю, провела цікавий тренінг з використанням LEGO, підвела підсумки роботи за рік, ознайомила з перспективами  роботи на наступний навчальний рік. Учителі початкових класів НВК №167 м. Києва  Пермінова О.Г., Чемерис О.О.  також поділилися своїми враженнями, здобутками, викликами та перспективами на майбутній навчальний рік.
    Конструктор LEGO  є освітнім ресурсом ХХІ століття і однією зі складових STEM-технологій.  Адже дитина, яка здатна конструктивно мислити, швидко вирішувати логічні завдання,  вміє працювати у команді, може приймати нестандартні рішення, стане конкурентно спроможною  особистістю та зможе реалізувати свій потенціал у реаліях сучасного життя.
    Протягом навчального року вчителі початкових класів  брали активну у проведенні педрад, семінарів, круглих столів, майстер-класів, тренінгів та шкільних батьківських зборах, розкриваючи такі питання:

 • Лобунець Л.М.-«Нова українська школа. Початкова освіта.» (серпень 2018р.)
 • Лобунець Л.М. – семінар «Six bricks 2.0 Шість цеглинок. Новий рівень» (вересень 2018 р.)
 • Згурська Л.М. - семінар «Six bricks 2.0 Шість цеглинок. Новий рівень» (вересень 2018 р.)
 • Чемерис О.О. – «Ефективні форми організаційної роботи ГПД в освітньому просторі НУШ»          (семінар-практикум, березень 2019р.)

    

    Традиційним для навчального закладу стало проведення тижня початкової школи, який  у цьому навчальному році проходив  з 18 по 22 березня 2019 року. Він пройшов під девізом «У нас все буде STEM!»

    

    
    Також вчитель Згурська Л.М. продовжила працювати у педагогічному проекті «Початкова школа: освіта для життя. 2 клас», мета якого навчити дітей критично мислити, взаємодіяти з іншими в колективі.

    
    Всі вчителі початкових класів забезпечили високий рівень засвоєння базового стандарту. Використання нетрадиційних форм навчання дозволили підвищити в учнів інтерес до навчання. Завдяки використанню ІКТ учителі покращили результативність навчання.
    Результати такої методичної роботи у навчальному закладі відчутні. Більшість класоводів успішно оволодівають технологією сучасного уроку. І як наслідок – невпинно підвищується рівень знань, умінь і навичок молодших школярів, їхньої вихованості.
    У цьому році учнів та батьків початкових класів було відзначено на Журавлиному балу, який відбувся у травні 2019 року, за активну участь в інтелектуальних, творчих конкурсах та волонтерській роботі.
    Протягом 2018-2019 навчального року учні  початкових класів відвідували театри, районну  бібліотеку ім. В. Яна, побували на поніфермі, Експериментаніумі, музеї Пирогово та Планетарію, зоопарку «12 місяців».Також проводилися майстер-класи, квести, родинні свята (Новий Рік, Свято мам), Свято Букваря, випускні ранки 4-х класів.

    
    Зменшенню фізичного та психологічного навантаження, пов’язаного з навчальним процесом, оздоровленню учнів початкової школи сприяє тісна співпраця з дитячим санаторієм «Ялинка».  Так, восьмий рік поспіль  учні молодших класів перебувають на оздоровленні в Пущі Водиці.
    Дитячий санаторій «Ялинка» в Пущі Водиці – насправді, райський куточок мальовничої природи. Свіже повітря, столітні дерева, різноманітні квіти, пташиний спів викликають позитивні емоції, сприяють гарному настрою і оздоровленню. А ще різноманітні лікувальні процедури, призначені кожній дитині індивідуально відповідно до діагнозу лікарів. Тут і гало-печера, і кисневі пінки, і масажі (ручний і нуга-бест), і фізіотерапевтичні процедури, аромотерапія, і лікувальна фізкультура й тренажерна зала. Увага, піклування, доброзичливе ставлення персоналу, цікава організація дозвілля учнів, різноманітне п’ятиразове харчування  - це лише частина позитиву, який отримуєш у «Ялинці».
    Результатом перебування в санаторії є те, що діти стали здоровішими, самостійнішими, а також міцнішими і дружнішими.
    Родзинка перебування в санаторії полягає у тому, що оздоровлення дітей супроводжувалось навчанням, що  дозволило виконати навчальні програми  з  усіх  предметів.  
    Перебування  учнів  в санаторії  було безкоштовним  для  батьків,  кошти  на  оздоровлення  виділені  Головним  управлінням  охорони здоров’я  міста  Києва.

    
    У цілому роботу методичної предметної комісії вчителів гуманітарних та математично-природничих дисциплін початкової школи у 2017-2018 навчальному році можна вважати задовільною. Усі поставлені задачі були виконані. У наступному, 2018-2019 навчальному році, робота методичної предметної комісії буде спрямована на реалізацію основної мети початкової школи - формування людини, яка хоче і вміє самостійно вчитися, сприймати інформацію, працювати з нею, сортувати її, осмислювати, творити, знаходити нестандартні рішення.