Дослідницько-експериментальна діяльність (участь у педагогічних експериментах)

    Одним з пріоритетних напрямків діяльності педагогічного колективу є експериментальна та інноваційна  діяльність, участь у міжнародних проектах.

    Учителі НВК № 167 беруть участь у впровадженні таких міжнародних проектів:
    - німецькомовний диплом в школах України;
    - літня німецькомовна школа;
    - програма  “eTwinningPlus “.

    У 2012-2013 навчальному році педагогічний  колектив  долучився до регіонального експерименту «Упровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі» (наказ Головного управління освіти і науки м. Києва «Про організацію дослідно-експериментальної роботи в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах» № 180 від 14.06.2012 р.).

    Метою і завданнями впровадження МПН в освітнє середовище старшої школи є:
    - зниження психологічного напруження школярів та оптимізація навчального навантаження шляхом обрання кожним учнем певних навчальних предметів профільного рівня;
    - створення максимально сприятливих умов для індивідуального розвитку кожного учня;
    - якісна підготовка старшокласника до вступу та навчання у ВНЗ;
    - зведення до мінімуму помилковості професійного самовизначення кожного учня.

    Керівниками дослідно-експериментальної роботи є Кавун О.В., директор, та Якунін Я.Ю., науковий керівник експерименту, кандидат хімічних наук, завідувач кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. Програма розрахована на 2012-2017 роки.