Предметна комісія вчителів математики та інформатики

Методична тема: «Здійснення навчально-виховного процесу на засадах особистісто орієнтованого підходу до навчання і виховання учнів, упровадження у практику інноваційних форм і методів»

Склад предметної комісії:

Голова: Бондаренко Тетяна Сергіївна – вчитель вищої категорії, вчитель-методист;

Давиденко Валентина Вікторівна – вчитель вищої категорії, вчитель-методист;

Заварухіна Вікторія Володимирівна – вчитель І категорії;

Заіграєва Тетяна Олександрівна – вчитель вищої категорії, старший вчитель;

Пащенко Олексій Михайлович – вчитель вищої категорії, старший вчитель.

    Особистісто-зорієнтований підхід до навчання має за кінцеву мету забезпечити розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та творчих здібностей учнів.

    Характерною рисою сучасної освіти є пошуки типу навчання, який би відповідав тенденціям розвитку суспільства і забезпечував їх повноцінну реалізацію. Саме такому інноваційному типу навчання і спрямовані пошуки та зусилля вчителів математики та інформатики. Велику роль в інноваційному типі навчання відіграє компетентнісний, особистісто орієнтований, розвивальний, діяльнісний методологічні підходи.

   Робота вчителів МО була спрямована на підвищення якості навчання математики та інформатики, що зумовило наступні напрямки їх діяльності:

 • Створення умов для підвищення пізнавальної активності учнів, для формування компетентної особистості учня.
 • Впровадження сучасних інформаційних технологій викладання математики та інформатики.
 • Проведення інтегрованих уроків.
 • Проведення щорічної декади математики та інформатики.
 • Забезпечення участі учнів у щорічних конкурсах з математики та інформатики, у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах МАН «Дослідник»
 • Формування банку тестів з математики з урахуванням підготовки учнів до ДПА та ЗНО.

   Відповідно до теми роботи методичного об'єднання, учителі методичного об'єднання працювали над самоосвітними методичними темами:

 • Бондаренко Т.С. – «Формування ключових компетенцій учнів в умовах глобалізації та інноваційного освітнього простору»
 • Давиденко В.В. – «Особистісна-розвивальний підхід до математичної освіти: розвивально-задачний метод навчання»
 • Заварухіна В.В. – «Застосування інтерактивних технологій на уроках математики та інформатики»
 • Пащенко О.М. – «Використання хмарних сервісів у навчально-виховному процесі»

Учителі предметної комісії постійно підвищують свій професійний рівень, беручи активну участь у семінарах та конференціях. Так, великий інтерес викликали методичні заходи, що проходили протягом 2017-2018 навчального року:

 • Методичний семінар «Сучасні освітні технології»
 • Семінар-практикум «Наступність у вивченні математики між початковою та середньою ланками освіти»
 • Тренінг «Лінійні рівняння з параметрами», 7-8клас
 • Семінар- практикум «Зовнішнє незалежне оцінювання з математики 2018: проблеми і перспективи»
 • Тренінг «Прийомчик треба знати» (Розв′язування алгебраїчних рівнянь та систем рівнянь вищих степенів) 10-11клас

    Сформувати позитивну мотивацію на вивчення предмета – є одним із важливих завдань для вчителів предметної комісії. Конкурси, вікторини, турніри, інтелектуальні змагання виховують в учнів бажання  глибше пізнати цікавий світ математики та інформатики, товариськість, толерантне ставлення до суперників, прагнення самовдосконалюватись та не зупинятись на досягнутому.

    Вже стали традиційними щорічні декади математики та інформатики, в яких проявляються неабиякі творчі здібності учнів та вчителів.

Серед заходів декади, що відбулася у лютому 2018 р. слід відзначити:

1. Гру «Математична Країна», 6-8 клас(вч. Бондаренко Т.С.)
2. Вікторину «Що я знаю про комп′ютер», 2 клас (вч. Заварухіна В.В.)
3. Гру «Розумники і розумниці», 3 клас (вч. Заварухіна В.В.)
4. Змагання «Комп′ютерний геній», 4 клас (вч. Пащенко О.М., Білокопитова З.Д.)
5. Проект «НВК 167. Погляд у майбутнє» (вч. Пащенко О.М.)
6. Конкурс «Велика гра», 7-8 кл (вч. Пащенко О.М.)

    

   Викладання математики та інформатики у навчальному закладі гуманітарного профілю з поглибленим вивченням іноземних мов має специфічні особливості. Гуманітарії – це діти, які мають особливі творчі задатки і для того, щоб розвивати творчу особливість у процесі навчання математики та інформатики. Учителі мають це враховувати. Такі особливості учнів гуманітаріїв вимагають від педагогів ерудиції, бажання зацікавити учнів, стимулювати здатність до творчості. Досить дієвими в цьому напрямку є проекти, які протягом останніх років представляють старшокласники для учнів молодших та середніх класів:

- «Математика навколо нас»;
- «Математика і архітектура»;
- «Математика – це музика розуму»;
- «Математична Україна».

    Досить рідко зустріти математика і поета в одній особі. Проте, мабуть багатьом відоме висловлення К.Вейєрштраса про те, що «Неможливо бути математиком, не будучи одночасно поетом в душі».
   Яскравою ілюстрацією цього є математична гра для учнів 7 класів «Про математику і математиків».
   Широкий кругозір та прекрасні акторські здібності продемонстрували учні 8 класів під час математичного свята «Математика – прообраз краси світу».
    Дуже допомагають у вирішенні проблем при викладанні математики та інформатики інформаційно-комунікаційні технології.
    Позакласні заходи вносять елемент свята в шкільне життя.

   З ентузіазмом та захопленням наші учні беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з математики та інформатики та різноманітних інтелектуальних конкурсах. Свідченням високого рівня підготовки є переможні та призові місця, які отримують гімназисти.