Методичне об`єднання вчителів математики та інформатики

Методична тема об’єднання: «Здійснення навчально-виховного процесу на засадах особистісто зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнів, упровадження у практику інноваційних форм і методів»

Склад методичного об`єднання:

Голова: Бондаренко Тетяна Сергіївна - вчитель вищої категорії, вчитель-методист

Члени методичного об`єднання:

1. Войцеховський Микола Олексійович - вчитель вищої категорії, вчитель-методист, Заслужений учитель України;

2. Давиденко Валентина Вікторівна - вчитель вищої категорії, вчитель-методист, ІІ місце районного етапу конкурсу "Вчитель року-2006"

3. Заварухіна Вікторія Володимирівна - вчитель І категорії

4. Заіграєва Тетяна Олександрівна - вчитель вищої категорії

5. Сидоренко Наталія Анатоліївна - вчитель вищої категорії, старший вчитель.

Учителі математики та інформатики у своїй діяльності реалізують завдання математичної освіти учнів. За основу побудови змісту та організацію процесу навчання математики та інформатики покладено комплексний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання є сформовані певні компетентності, які допомагають учням успішно діяти в навчальних і життєвих ситуаціях й нести відповідальність за свої дії. Для реалізації цього завдання вчителі математики та інформатики застосовують різноманітні форми та прийоми організації навчання як на уроках так і в позаурочній роботі. Серед них: уроки-вікторини, уроки-подорожі, брейн-ринги, математичні ігри та конкурси з інформатики, екскурсії.  Усе це дає можливість учням застосувати свої теоретичні знання в галузі математики та інформатики на практиці й у нестандартних ситуаціях. 

На уроках математики учні оволодівають системою математичних знань, умінь та навичок, потрібних у майбутній професійній діяльності та достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань.

Вчителі математики реалізують  програму профільного навчання в 10 та 11 класах, результатом чого є формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї та методи математики, її ролі у пізнанні дійсності. 

Велика увага вчителями методичного об’єднання приділяється  інтелектуальному розвитку особистості, передусім розвитку логічного мислення, просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної, графічної культури, пам'яті, уваги, інтуїції.

Формуванню позитивної мотивації на вивчення математики та інформатики, усвідомленню практичного застосування набутих на уроках знань  сприяли заходи тематичного тижня, проведення якого стало вже традиційним у навчальному закладі. Свої здібності та творчий потенціал учні 7-10 класів  виявляють у грі «Подорож до країни Математика» . Захоплюючий та чарівний світ математики розкривають для себе учні 5-х класів під час математичних вікторин. Висока ерудицію та широкий спектр захоплень учнів гімназії проявився у конкурсі математичних газет та газет з інформатики.


Конкурс плакатів та стінгазет


Математична гра по станціях


Математичний брейн-ринг


Уроки фінансової грамотності


Турніри з шашок та шахів
 

Завжди з нетерпінням очікують учні й заходів з інформатики:

  • «Екскурсії до комп'ютерного класу»; 
  • вікторина «Розумники та розумниці»;
  • гра «Таємний код»;
  • «Турнір знавців інформатики»;
  • «Брейн-ринг з інформатики».